Teams

PsyMens bestaat uit een gevarieerd team van ervaren therapeuten werkzaam op locaties in Utrecht, Nieuwegein, Bilthoven, Hilversum, Amersfoort, Harderwijk en Woerden. Klik hieronder op de vestiging om alvast kort kennis te maken met de therapeuten.

Andrea Schenkelaars

Vanaf januari 2017 is Andrea Schenkelaars (1986) als psychiater verbonden aan PsyMens. Zij studeerde geneeskunde aan de universiteit van Utrecht en heeft hierna een jaar als arts op de polikliniek psychiatrie en de PAAZ van een algemeen ziekenhuis gewerkt. Zij besloot om de opleiding tot psychiater te volgen binnen de GGZ. 

Tijdens haar opleiding werkte zij met veel plezier op diverse plekken waar zij in de breedte van de psychiatrie zowel klinisch als ambulant veel ervaring op deed. Tevens zocht zij extra verdieping binnen de systeemtherapie en volgde bij de Rino te Utrecht het basisdeel van de opleiding tot systeemtherapeut. Systemisch denken en werken vindt zij een enorme meerwaarde voor haar vak, daar zo ook belangrijke anderen en de context kunnen worden meegenomen in de behandeling. 

 

Sascha Kwakernaak

Sascha Kwakernaak (1987) is GZ-psycholoog en werkt sinds 1 november 2018 bij PsyMens. Zij studeerde Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij 9 jaar bij een grote GGZ-instelling gewerkt waar zij als psycholoog werkte en promoveerde op de inzet van Routine Outcome Monitoring bij de behandeling van mensen met een ernstige psychiatrische aandoening.
Sascha houdt zich bij PsyMens bezig met zowel individuele als groepsbehandelingen en psychodiagnostisch onderzoek. Daarnaast houdt zij zich zich bezig met de ontwikkeling van psycho-educatiemateriaal. Sascha heeft affiniteit met wetenschappelijk onderzoek en de vertaalslag hiervan naar de klinische praktijk.
De meeste behandelingen die zij uitvoert zijn gebaseerd op cognitieve gedragsherapie (CGT), waar de verbinding tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal staat. Daarnaast geeft zij EMDR en gebruikt ze elementen uit andere therapieën zoals Acceptance and Commitment Therapy (ACT).

Sandra Mullenders

Sandra Mullenders (1966) kwam november 2016 in dienst bij PsyMens, als Klinisch Psycholoog-Psychotherapeut, en Relatie- en Gezinstherapeut. Sandra studeerde Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Daarna was ze enkele jaren werkzaam bij GGZ-instellingen in Nijmegen, en voltooide ze in 2000 haar Postdoctorale opleidingen tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut aan het RINO in Utrecht. Ruim 20 jaar was ze in dienst bij GGZ-Centraal in Amersfoort en Hilversum, binnen diverse multidisciplinaire teams en settingen, als behandelaar van mensen met complexe problematiek (individueel, groep, systeem), als psychodiagnosticus en als opleider. Zij werkt met ‘integratieve psychotherapie’ (oa op basis van de hechtingstheorie, de narratieve therapie, de client-gerichte/experientiele psychotherapie). Zij is zowel in haar werk als in haar persoonlijk leven de laatste jaren toenemend geïnspireerd geraakt door de niet-Westerse psychologie. Zo behoort ook Acceptance en Commitment Therapie (ACT) tot haar aanbod (met daarin onder meer mindfulness technieken). In haar werk met echtparen en gezinnen vormen Veerkracht, en Herstellen van Verbinding belangrijke uitgangspunten. EFT (Emotionally Focussed Therapy) maakt deel uit haar therapeutisch arsenaal, met inhoudelijk veel aandacht voor thema’s als trauma, verlies en verdriet.  Meest belangrijk voor haar in contact met cliënten en hun naasten is de Ontmoeting, het aangaan van een dialoog over dingen die er voor de ander het meest toe doen in het leven. Sandra is erkend Supervisor NVP, Leertherapeut en Supervisor NVRG.  Zij is getrouwd en heeft 3 (jong) volwassen kinderen.

Sanne Marcelis

Sanne Marcelis (1978) is als GZ-psycholoog / Psychotherapeut verbonden aan PsyMens. Zij studeerde Klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde in 2007-2008 de postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog aan het SPON te Nijmegen af. Vanaf februari 2009 is Sanne werkzaam bij PsyMens. In 2015 volgde zij de basisopleiding EMDR. Vanaf 2017 volgde Sanne de 3-jarige postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut aan de RINO te Utrecht.

Sinds 2004 is Sanne werkzaam geweest in verschillende instellingen binnen de psychiatrische en psychologische zorg, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan in het behandelen van psychische stoornissen in brede zin. Zij werkte na haar afstuderen achtereenvolgens in een forensisch psychiatrische setting (TBS), binnen een autismeteam en daarna binnen team Persoonlijkheidsstoornissen van een grote GGZ-instelling, waar zij haar GZ-opleiding volgde.

Sanne werkt binnen PsyMens in de S-GGZ en daarnaast als regiebehandelaar in de GB-GGZ. Tevens is zij vanaf 2020 werkbegeleider van collega’s in opleiding. In haar procesgerichte behandelingen zet zij vooral psychotherapeutische methodieken in, waaronder psychodynamische, experiëntiële en schemagerichte. Daarnaast maakt ze gebruik van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Haar affiniteit ligt bij persoonsgerichte behandelingen en (complexe) persoonlijkheids- en hechtingsproblematiek. Naast individuele behandelingen geeft zij ook groepstherapie. In haar behandelingen richt Sanne zich, naast de klachten, op ontstaan en instandhouding van onderliggende (disfunctionele) patronen. Hierbij is samenwerking met de client uitgangspunt, om samen verder te komen in het ontwikkelingsproces van de mens tegenover haar.

Ellen Beelen

Ellen Beelen werkt vanaf juni 2019 bij PsyMens (1984). Zij is sinds 12 jaar werkzaam als psycholoog, heeft in 2012 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en is tevens Cognitief Gedragstherapeut VGCT. Zij heeft de 3 jarige basisopleiding psychosynthese gevolgd, gericht op zelfontwikkeling en bewustwording. Zij heeft ervaring met een brede doelgroep, zoals kortdurende klachtgerichte behandelingen en met langdurende behandelingen gericht op persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast heeft ze ervaring met onderzoek naar ADHD, autisme, IQ- en persoonlijkheidsonderzoek.
In de gesprekken maakt zij gebruik van cognitieve gedragstherapie en/of schematherapie. Zij heeft aandacht voor de klachten, en kijkt ook naar de onderliggende patronen of negatieve ervaringen uit het verleden. Om beter in contact te komen met gevoelens gebruikt zij ervaringsgerichte oefeningen (zoals imaginaties), lichaamswerk en mindfulness. Mensen begeleiden op hun pad in groei en zelfontwikkeling vormt de drijfveer voor haar werk, omdat zij het betekenisvol vindt om een bijdrage te mogen leveren aan iets waar men de rest van het leven baat bij heeft.

Evelien van den Bosch

Evelien v.d. Bosch (1981) is sinds september 2021 werkzaam voor PsyMens als Klinisch psycholoog / Psychotherapeut en Hoofd behandeling.

Zij heeft haar basisopleiding Klinische psychologie en Gezondheidspsychologie in 2005 afgerond aan de Universiteit Utrecht en is haar carrière vervolgens begonnen in het forensisch psychiatrische werkveld. Zo heeft zij jarenlang op meerdere (TBS-)afdelingen met verschillende soorten problematiek gewerkt. Zowel haar vervolgopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog als Psychotherapeut en Klinisch psycholoog heeft Evelien in die periode afgerond.

Haar affiniteit bleek duidelijk bij het werken met mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek te liggen en in 2015 maakte ze de overstap naar een ambulante afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen bij een grote zorgaanbieder binnen de reguliere GGZ. Hier heeft zij jarenlang ervaring opgedaan in o.a. dialectische gedragstherapie (DGT) en schematherapie, zowel individueel als in groepsverband. Ook heeft zij intensief gewerkt met de zogenaamde EPA-doelgroep, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen waarbij vaak ook sprake is van hechtingsproblematiek, traumata en allerlei sociaal maatschappelijke problemen.

Evelien heeft destijds bovendien de functie van programmaleider enkele jaren vervuld waarin zij verantwoordelijk was voor het functioneel aansturen en bewaken van de uitvoering van diverse zorgprogramma’s. Voor collega’s in opleiding is ze met veel plezier actief (geweest) als werkbegeleider.

Als psycholoog werkt Evelien graag integratief en persoonsgericht, waarbij zij nastreeft om zich zelfbewust, oprecht en authentiek op te stellen en de cliënt een actieve, autonome rol te laten spelen in zijn of haar behandeling. Zij vindt een goede, transparante therapeutische relatie met duidelijke werkafspraken van groot belang om gezamenlijk te kunnen werken aan het doorbreken van vaak jarenlange disfunctionele gedragspatronen die maken dat mensen vastlopen en bv. stemmings- en/of angstklachten rapporteren. 

Marca Florijn

Marca Florijn (1966) is in april 2022 gestart bij PsyMens als GGZ (psychiatrisch) Verpleegkundige. Ze heeft in Amersfoort gestudeerd en heeft diploma’s in Psychiatrische Verpleegkunde, traumahulpverlening, BHV en EHBO. Marca beschikt over ruime ervaring binnen veel verschillende werkvelden van de GGZ, zowel klinisch als ambulant en binnen grote en kleine instellingen. Daar heeft ze met/op diverse doelgroepen gewerkt, zoals PAAZ, Justitie, vrouwenopvang, traumahulpverlening, EPA doelgroep, Jongeren hulpverlening, acute crisis, antroposofische zorg en geriatrische zorg. Ze vindt het belangrijk om ‘zorg op maat’ te geven, waarbij de mens als geheel centraal staat. Haar behandelingen hebben het vertrekpunt vanuit de ‘ik versterkende context’. Marca vindt een congruente heldere samenwerking binnen de behandelrelatie belangrijk, waarin er wordt gestreefd naar zelfredzaamheid en om echt naast iemand te staan. Verder is zij open, nuchter en transparant en behandelt zij met humor.

 

Daniëlle Pool

Daniëlle Pool (1985) is sinds juni 2022 werkzaam voor PsyMens als Klinisch psycholoog / Psychotherapeut en houdt zich bezig met beleidsmatige zaken. Zij heeft haar na haar opleiding Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit van Maastricht een tweede master Rechtspsychologie gedaan en is haar carrière vervolgens begonnen in het forensisch psychiatrische werkveld. Tot 2021 werkte ze zowel klinisch als ambulant in deze sector. Ze vervolgde mijn carrière binnen de GGZ, waar ze ook zowel klinisch als ambulant en binnen de Basis en Specialistische GGZ heeft gewerkt.

Daniëlle werkt graag volgens (recente) wetenschappelijke inzichten. Ze vindt het in de diagnostiek en behandeling belangrijk om de wetenschappelijk onderbouwde richtlijnen optimaal aan te passen aan de patiënt. Ze werkt graag interpersoonlijk en procesgericht, vanuit gezamenlijke probleemformulering. Ze heeft ervaring in verschillende psychotherapeutische kaders zoals psychodynamische, experiëntiële en schemagerichte psychotherapie. Daarnaast maakt ze gebruik van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Ze geeft individuele-, groeps- en systeemtherapie. Naast het uitvoeren van diagnostiek en behandeling, houdt Daniëlle zich bezig met beleidsmatige taken en geeft ze supervisie aan vakgenoten.

 

Sam ten Doesschate

Sam ten Doesschate (1984) is sinds juli 2023 werkzaam als psychiater en systeemtherapeut bij PsyMens. Hij is afgestudeerd in Geneeskunde aan de Radboud Universiteit van Nijmegen (RUN). Vervolgens heeft hij de specialisatie tot psychiater afgerond bij het Vincent van Gogh instituut te Venray en Venlo met als aandachtsgebied volwassenpsychiatrie. Daarbinnen heeft hij gewerkt bij de crisisdienst, verschillende poliklinieken/ klinieken en ook ervaring opgedaan binnen de ambulante zorg voor mensen met ernstig psychiatrische aandoeningen.

Als psychiater heeft hij onder andere gewerkt met mensen met persoonlijkheidsstoornissen, trauma’s en psychiatrische aandoeningen als psychoses en bipolaire stoornissen. Bij het Lorentzhuis in Haarlem heeft hij de opleiding tot systeemtherapeut (relatie-en gezinstherapeut) afgerond om de zorgen en klachten van iemand nog beter te kunnen begrijpen in diens context en om ook naasten zo goed mogelijk te betrekken bij het ziekte-en herstelproces.

Psychotherapeutisch heeft hij ervaringen opgedaan en opleidingen gevolgd voor zowel EFT (Emotionally Focused Therapy) als MBT (Mentaliserend Based Treatment).

Annelies van Leeuwen

Annelies van Leeuwen (1986) is sinds augustus 2017 als psychiater volwassenen verbonden aan PsyMens. Haar opleiding geneeskunde heeft Annelies afgerond aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar opleiding had ze al veel affiniteit met psychiatrie en (medische) psychologie. Na het afronden van haar opleiding, werkte Annelies op meerdere klinische afdelingen van een grote GGZ-instelling. 

De specialisatie tot psychiater deed ze in het UMC Utrecht. Binnen deze opleiding deed ze een brede ervaring op in verschillende instellingen in regio Utrecht en Amsterdam. Met name deed ze veel ervaring op in de ziekenhuispsychiatrie, stemmings- en psychotische klachten en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en Autisme.

 

Marianne Hagenaars

Marianne Hagenaars (1955) is sinds 2011 werkzaam bij PsyMens als hoofd behandeling-psychotherapeut in Nieuwegein en vanaf begin 2015 tot einde 2017 als hoofd behandeling-psychotherapeut in Utrecht. Op haar verzoek is zij sinds einde 2017 werkzaam als psychotherapeut en opleider in Utrecht.  

Marianne studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, hoofdrichting klinische psychologie en criminologie. Aansluitend volgde zij de opleiding tot Psychotherapeut in diverse referentiekaders en tot specialistisch groepspsychotherapeut NVGP..  Ook is zij GZ -psycholoog. Tevens is zij supervisor van de NVGP en van de NVP. Zij heeft veel ervaring en affiniteit met psychodynamische psychotherapie met (jong) volwassenen met (complexe) persoonlijkheidsproblematiek en hechtingsproblemen, zowel in de ambulante als (dag)klinische psychotherapeutische setting (individueel en in groepsverband). Zij is opleider (supervisor/docent) in de opleiding tot GZ-psycholoog en psychotherapeut binnen en buiten PsyMens en in de diverse instellingen waar zij heeft gewerkt.

Sinds 1998 is zij lid psychotherapeut van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en sinds 2016 ook lid GZ-psycholoog van het Centraal Tuchtcollege. 

Saskia van Manen

Sinds april 2018 is Saskia van Manen (1985) werkzaam als GZ-psycholoog bij PsyMens. Sinds mei 2021 is zij in opleiding tot Psychotherapeut. Zij studeerde Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft in 2015 de postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog afgerond bij de RINO groep in Utrecht.  

Saskia is sinds 2010 werkzaam binnen de GGZ en heeft ruime ervaring opgedaan in het behandelen van psychische stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, trauma gerelateerde klachten, autisme en persoonlijkheidsproblematiek. Zij werkte als basispsycholoog in de GGZ op een poliklinische afdeling, deeltijd voor volwassenen en ouderen en een klinische afdeling. In de afgelopen jaren was zij werkzaam als GZ-psycholoog bij een specialistisch centrum voor volwassenen met autismespectrumstoornissen en psychiatrische klachten.  

In haar behandelingen maakt Saskia gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en technieken uit de schemagerichte therapie, ACT, oplossingsgerichte therapie en mindfulness. Haar affiniteit ligt zowel bij kortdurende klachtgerichte als ook langer durende persoonsgerichte behandelingen. Saskia werkt in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. 

Kim de Moor

Kim de Moor (1990) is sinds april 2020 als GZ-psycholoog werkzaam bij PsyMens, afdeling Volwassenen.
Kim heeft eind 2019 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog afgerond aan de RINO-groep te Utrecht. In 2013 is zij afgestudeerd als psycholoog en sindsdien is zij werkzaam binnen de GGZ.  Zij is werkzaam geweest bij twee GGZ-instellingen en bij huisartsenpraktijken. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van verscheidene psychische stoornissen. In haar behandelingen maakt zij voornamelijk gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken en EMDR. Kim vindt het belangrijk om samen met mensen te bekijken wat de beste aanpak is om de psychische klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

 

Marianne Goverde

Marianne Goverde (1970) is als psychotherapeut werkzaam bij PsyMens, afdeling volwassenen, sinds september 2020.

Marianne studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, hoofdrichting neuro-en revalidatie psychologie en klinische psychologie, afgerond in 1994. Zij heeft als psycholoog in eerste instantie ruime ervaring opgedaan in de ouderenzorg, zowel op het gebied van diagnostiek, behandeling als teambegeleiding. Sinds 1999 is zij gz-psycholoog en is zij bij verschillende instellingen betrokken geweest als opleider/supervisor in de opleiding voor gz-psychologen. De laatste jaren is zij zich steeds verder gaan specialiseren in de psychotherapeutische behandeling van volwassenen en ouderen. In dit kader heeft zij de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut gevolgd bij de RINOgroep te Utrecht en afgerond in januari 2020.

Marianne haar affiniteit ligt bij persoonsgerichte behandelingen. In haar psychotherapeutisch werk combineert zij verschillende methodieken tot een geheel dat past voor de individuele client. Bij deze integratieve werkwijze maakt zij onder meer gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, cliëntgerichte therapie, psychodynamische psychotherapie en schematherapie.

Kate Napier

Kate Napier (1979) is sinds september 2020 werkzaam als psychiater bij Psymens. Zij is afgestudeerd in Geneeskunde aan de Universiteit van Leiden, na daarvoor afgestudeerd te zijn aan de Universiteit van Utrecht en enkele jaren als dierenarts bij het Ministerie van Landbouw werkzaam te zijn geweest.

Zij heeft als arts voorheen op de spoedeisende hulp en bij een algemeen ziekenhuis gewerkt. Zij besloot hierop zich te specialiseren als psychiater binnen GGZ centraal. Ze heeft tijdens haar opleiding de breedte van de psychiatrie gezien, van acute opname klinieken, crisisdienst en f-act team (een outreachend team voor mensen met een ernstige psychiatrische aandoening) tot kinder- en jeugd-poliklinieken. Ze heeft zich aanvullend verdiept in persoonlijkheidsstoornissen, zowel in een klinische als ambulante behandelsetting. Hierbij heeft ze zich aanvullend geschoold in schematherapie en heeft ze groepen begeleid middels schematherapie.

In haar werk als psychiater komen haar brede ervaringen bij de verschillende stoornissen goed van pas.
Zij heeft zowel de Nederlandse als de Australische nationaliteit, en is in beide landen opgegroeid, waardoor zij ook eerste hands de nodige multiculturele ervaring heeft.

Laurien Oostvogels

Laurien Oostvogels (1982) is sinds mei 2022 werkzaam bij Psymens als psycholoog. Sinds januari 2023 is zij in opleiding tot GZ-psycholoog. Ze rondde haar studie Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht in 2005 af, waarna ze de eerste jaren hoofdzakelijk met kinderen en jongeren heeft gewerkt, in een psychologenpraktijk en in het speciaal onderwijs. In 2012 heeft ze de overstap gemaakt naar de volwassenenzorg en zich hierin verder geschoold door middel van basisopleidingen CGT, schematherapie, ACT, EMDR en oplossingsgerichte therapie. Ze heeft onder meer als praktijkondersteuner in de huisartsenzorg gewerkt en in twee ggz-instellingen.

Laurien biedt binnen Psymens hoofdzakelijk kortdurende klachtgerichte behandelingen. Naast individuele behandelingen houdt ze zich bezig met diagnostiek en groepsbehandeling. Ze werkt graag vanuit een gedeelde verantwoordelijkheid en regie, met een oplossingsgerichte, transparante en doelgerichte aanpak. Ze vindt het belangrijk om zich niet alleen te richten op de problematiek, maar ook de sterke eigenschappen en gezonde kant aan te spreken en te versterken.

Marthe Ligtenberg

Marthe Ligtenberg (1992) is sinds november 2023 als GZ-psycholoog werkzaam bij PsyMens. Zij studeerde Neuropsychologie aan de Universiteit van Utrecht en rondde daar in 2015 haar master af. Na haar afstuderen heeft zij op verschillende plekken ervaring opgedaan in de diagnostiek en behandeling van uiteenlopende problematiek. Zo werkte zij binnen de basis en specialistische GGZ, de neuropsychiatrie en de forensische GGZ. Ze heeft veel ervaring opgedaan in het werken met (jong)volwassenen met een autismespectrumstoornis. Ze houdt zich daarnaast graag bezig met (complexe) psychodiagnostiek.

In haar werk maakt Marthe gebruik van cognitieve gedragstherapie (CGT), schemagericht werken en EMDR. Haar affiniteit ligt bij de positieve CGT en ACT: stromingen waarbij veel aandacht is voor zingeving en veerkracht.

Annemarie van Oosten

Annemarie van Oosten (1970) studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht en ontwikkelingspsychologie in Utrecht. Na haar afstuderen heeft ze lange tijd gewerkt in een grote GGZ-instelling met kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Ze voltooide de opleiding tot psychotherapeut in 2005 en behaalde de registratie van Klinisch Psycholoog in 2010. Ze heeft zich verder ontwikkeld binnen verschillende vormen van psychotherapie. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in diagnostiek van complexe problematiek.

Sinds april 2016 is ze werkzaam bij PsyMens als psychotherapeut en Klinisch psycholoog voor volwassenen. Ze heeft veel ervaring met complex trauma, angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij maakt ze onder meer gebruik van EMDR, schematherapie en psychodynamisch georiënteerde behandelvormen. Ze geeft supervisie aan kinder- en jeugdpsychotherapeuten in opleiding.

Marcel Fonville

Marcel Fonville (1951) werkt sinds juni 2015 als psychotherapeut bij PsyMens. Hij studeerde Klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht en is geschoold in cognitieve gedragstherapie, groepspsychotherapie en psychoanalytische psychotherapie, waarbij de laatste jaren de nadruk ligt op kortere vormen van psychodynamische therapie.

Marcel werkte in verschillende settings, zoals klinisch, dagbehandeling, ambulant. Hij was gedurende de afgelopen 25 jaar als klinisch psycholoog/psychotherapeut verbonden aan een GGZ-instelling, waar hij onder meer sectiecoördinator groepspsychotherapie was, bedreven in verschillende vormen van groepstherapie (van jongvolwassenen tot Vermoeide Helden), zowel steunend als inzicht gevend.

Naast andere supervisieactiviteiten was hij lange tijd als supervisor verbonden aan een opleiding tot huisartsgeneeskunde. Binnen PsyMens verzorgt hij (indicatiestelling) individuele psychotherapie vanuit psychodynamische en schematherapeutische oriëntatie.

Marieke van Kesteren

Marieke van Kesteren Psymens

Marieke van Kesteren (1990) is sinds 2022 als GZ-psycholoog werkzaam bij PsyMens. Sinds januari 2023 is zij in opleiding tot Psychotherapeut.

Zij studeerde Psychologie en Culturele Antropologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Na haar afstuderen werkte zij achtereenvolgens in een behandelcentrum voor psychotrauma, een kleinschalige psychotherapiepraktijk en in diverse jeugdteams binnen de verslavingszorg, waar zij zowel ambulant als klinisch heeft gewerkt. Ze volgde de opleiding tot GZ-psycholoog aan de RINO Amsterdam en voltooide deze in 2020.

Binnen haar behandelingen werkt Marieke met elementen van Schematherapie, Cognitieve Gedragstherapie, Mentalization Based Therapy en EMDR. Ze heeft ervaring met het uitvoeren van psychodiagnostisch onderzoek.

Laura van Heesbeen

Laura van Heesbeen (1990) is als GZ-psycholoog sinds maart 2023 verbonden aan PsyMens. Zij studeerde klinische- en gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en rondde daar de master in 2014 af. Na een aantal jaren werkervaring opgedaan te hebben als masterpsycholoog, voltooide ze in 2019 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog aan de RINO groep in Utrecht. Naast haar beroep als GZ-psycholoog, is zij supervisor voor de VGCt en EMDR Europe Practitioner.

Voordat Laura bij PsyMens kwam werken, heeft zij lange tijd bij een grote specialistische GGZ-instelling gewerkt. Hier werkte zij vooral met psychose, verslaving, depressie, angst en trauma en persoonlijkheidsproblematiek. In haar werk maakt ze gebruik van zowel cognitief- gedragstherapeutische behandeltechnieken alsook meer experiëntiële technieken zoals binnen schematherapie wordt gebruikt. In haar behandelingen vindt ze het belangrijk om naast het uitvoeren van evidence based technieken, veel aandacht te besteden aan het opbouwen van een goede therapeutische relatie met de cliënt. Tot slot heeft Laura ervaring in het uitvoeren van psychodiagnostiek.

Carolien Wasmus    

Carolien Wasmus (1975) werkt sinds 2017 bij PsyMens als verpleegkundig specialist GGZ. Na haar opleiding HBO Verpleegkunde heeft ze jarenlang als groepsleidster op de kinderkliniek van het UMC Utrecht gewerkt. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en hun ouders met uiteenlopende problematieken. Daarnaast heeft ze als ambulant begeleidster gewerkt bij ouders en kinderen met een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis in de leeftijd van 0-6 jaar. In het jaar 2012 is Carolien begonnen aan de opleiding tot verpleegkundig specialist (MANP) aan de Hogeschool Utrecht. Gedurende de opleiding werkte ze op de polikliniek ontwikkelingsstoornissen van het UMC Utrecht, waar ze na het voltooien van haar opleiding in 2014, nog 3 jaar gewerkt heeft als verpleegkundig specialist. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in het doen van (complexe) diagnostiek.
Binnen PsyMens houdt Carolien zich zowel bezig met de diagnostiek als ook met verschillende behandelingen waaronder ouderbegeleiding, psycho-educatie, groepsbehandelingen en medicatiecontroles.

 

Floor Zweedijk

Floor is sinds september 2012 werkzaam bij het team Kind & Jeugd. Floor studeerde af aan de Universiteit Utrecht, richting Klinische en Gezondheidspsychologie (2001). Na een stage in het UMC Utrecht op de sectie gezinstherapie, wist Floor dat zij zich daar verder in wilde ontwikkelen. Zij startte haar loopbaan als psycholoog in het ErasmusMC (2001), op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waar zij te werken kwam op de adolescentenkliniek, met gezinnen.
Een dynamische start, waarna de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog volgde, en zij later ook op de polikliniek, deeltijdbehandeling en kinderkliniek ging werken. De focus voor Floor ligt bij het werken met gezinnen. Na het ErasmusMC is Floor gaan werken bij GGZ Centraal Fornhese (2009), waar zij in Ermelo in het Kinder en Jeugdteam de opleiding tot psychotherapeut heeft volbracht. Met tevens een uitstap naar het werken met (jong)volwassenen.
Floor werkt vanuit het systemisch en psychoanalytisch kader. Humor en een mix van diepgang en speelsheid, kenmerken haar werkwijze.

 

Lotte Houwing

Lotte Houwing werkt sinds november 2018 als GZ-psycholoog bij het team Kind en Jeugd van PsyMens. Na haar studie klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Groningen, heeft ze enige tijd gewerkt bij de medische psychologie in een algemeen ziekenhuis. Daarna is ze werkzaam geweest bij verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie (specialistische GGZ), waar ze zich met name bezig hield met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Binnen een grote GGZ-instelling in het midden van het land heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog kind en jeugd afgerond. Daarnaast is ze tevens werkzaam geweest binnen een kleinschalige praktijk in Basis GGZ.
Lotte heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling, waaronder zowel individuele als groepsbehandeling voor ouders en kinderen. In haar behandelingen maakt zij gebruik van verschillende behandelvormen waaronder oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie. Verder volgt ze de EMDR opleiding, voor traumagerichte behandeling.

 

Marije Wertwijn

Marije Wertwijn (1977) is sinds mei 2012 werkzaam bij Psymens als Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut. Vanaf juli 2015 is zij ook Hoofd behandeling Kind & Jeugd. Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens volgde zij de opleiding tot GZ-psycholoog en aansluitend de opleiding tot Klinisch psycholoog.
Als Klinisch psycholoog werkt zij met kinderen, jeugdigen en hun ouders. Zij is betrokken bij zowel de diagnostiek als de behandelingen en geeft werkbegeleiding/ supervisie aan collega’s. Binnen de behandelingen werkt zij vanuit verschillende referentiekaders: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en psychodynamisch referentiekader.

 

 

Eefje Vermeulen

Eefje Vermeulen (1984) werkt sinds juni 2021 bij PsyMens als basispsycholoog. Na haar studie kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit van Utrecht (2010) heeft zij gewerkt bij afdeling Barentsz (Altrecht) voor ortho- en forensische jeugdpsychiatrie in Den Dolder. Zij is begonnen met werken op de kliniek en heeft daarna op de dagbehandeling gewerkt. Toen Barentsz ging sluiten werd zij werkzaam op het Ambulant Centrum van Altrecht te Utrecht. Hier heeft zij gewerkt voor de verschillende ACT Jeugd teams en de Jeugd polikliniek, waar zij zich bezig hield met diagnostisch onderzoek bij kinderen en jongeren met complexe psychiatrische problematiek. Daarnaast met individuele behandeling, intake- en adviesgesprekken. Tijdens deze werkzaamheden heeft Eefje de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie afgerond. Bij PsyMens verricht Eefje diagnostisch onderzoek, begeleidt kinderen en ouders en voert intake- en adviesgesprekken. 

 

Eva Papenhuijzen

Eva Papenhuijzen werkt sinds juni 2021 bij PsyMens in het Kind- en Jeugdteam. Ze studeerde Ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft zich na de vervolgopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog aanvullend geschoold tot Systeemtherapeut. Eva is jarenlang werkzaam geweest binnen verschillende poliklinische afdelingen en een deeltijdbehandeling van GGZ Centraal-Fornhese, een instelling voor specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie. Eva heeft ervaring in zowel diagnostiek als behandeling met een brede doelgroep en werkt zowel met kinderen, jeugdigen als hun gezinssysteem.

 

Anna Titawano

Anna Titawano werkt sinds januari 2022 als Orthopedagoog-Generalist en Cognitief gedragstherapeut bij Psymens. Na haar studie orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft Anna 10 jaar als behandelcoördinator gewerkt binnen de residentiele jeugzorg. Daar heeft Anna de postmasteropleiding tot Orthopedagoog-Generalist afgerond. Vervolgens is ze werkzaam geweest bij verschillende organisaties voor kinder- en jeugdpsychiatrie waar zij de opleiding tot cognitief gedragstherapeut heeft gevolgd en zich verder heeft bekwaamd in schematherapie en traumabehandeling o.a. met behulp van EMDR. Anna heeft ervaring met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met uiteenlopende problematieken. Daarnaast geeft zij ouderbegeleiding. Sinds januari 2023 is Anna in opleiding tot Psychotherapeut.

 

 

Evita Meerding

Met veel passie is Evita werkzaam in de jeugd GGZ waarbij ze poogt om zowel analytisch als creatief te werk te gaan. De therapie kan er net even wat anders uit zien, als dat beter past bij de cliënt.

Na een dubbele master Bedrijfspsychologie (Erasmus Rotterdam) en Kind- en Jeugdpsychologie (Universiteit Leiden) is Evita gestart bij een basis GGZ in Gouda. Daarna heeft Evita een aantal jaren gewerkt als Kind- en Jeugd psycholoog in Nieuw-Zeeland en ze is sinds januari 2023 werkzaam bij PsyMens Utrecht.

Door jaren zeilles te geven aan kinderen ontdekte ze een bevlogenheid om jeugd te steunen in uitdagingen en angsten te overwinnen.

 

 

Khalid Qaderdan

Khalid Qaderdan is sinds juni 2023 werkzaam bij PsyMens als kind- en jeugdpsychiater. Na zijn middelbare schoolperiode studeerde hij twee jaar bouwkunde aan de TU in Eindhoven. Dit veranderde echter in een studie Geneeskunde waarvoor hij in december 2009 afstudeerde. Als student deed Khalid veel onderzoek, waarna hij als basisarts aan de slag ging bij interne- en longgeneeskunde en cardiologie. Ook bij cardiologie deed hij de laatste twee jaar onderzoek, voordat hij begon als basisarts bij de crisisdienst en FACT.

Khalid heeft tijdens zijn opleiding veel kennis opgedaan van KPSP, IPT, CGT, schematherapie en systeemtherapie, maar voornamelijk heeft hij zich verdiept in de psychotherapie TFP (Transference Focused Therapy). Deze vorm paste hij vooral toe tijdens zijn rol als behandelaar op de poli persoonlijkheidsstoornissen volwassenen van GGz Centraal, alwaar hij werkzaam was voordat zijn dienstverband bij PsyMens startte. Ook was hij destijds werkzaam als hoofdbehandelaar bij HIC-jeugd van Fornhese in Almere.

Khalid houdt van sporten, films kijken en praten.

Philip Janssen

Philip Janssen (1997) werkt vanaf oktober 2023 bij PsyMens als basispsycholoog. Zijn studie Kinder- en Jeugdpsychologie heeft hij in Utrecht, Leiden en het buitenland gevolgd. Daarnaast heeft hij al veel ervaring met het werken met kinderen, zowel binnen als buiten de GGZ en liep hij stage bij 113 zelfmoordpreventie.

Binnen PsyMens zal Philip voornamelijk betrokken zijn bij diagnostische processen en maakt hij ook deel uit van het genderteam. De interesse voor identiteitsproblematiek werd bij hem gewekt tijdens zijn masterstage bij Mentaal Beter Jong, waarbij hij voor de eerste keer met dit soort problematiek in aanraking kwam. Hierbij werkt Philip uiteraard met zowel kinderen als jongeren, als diens ouders. Belangrijk vindt hij een oplossingsgerichte houding, openheid in communicatie en de instelling dat iedereen mag komen zoals ‘ie is!

 

 

 

Saïda van der Wateren

Saïda van der Wateren (1989) is sinds februari 2023 werkzaam bij PsyMens als kinder- en jeugdpsycholoog. Zij studeerde psychologie aan de Universiteit in Utrecht en is in januari 2024 gestart met de vervolgopleiding tot psychotherapeut.

Als kinder- en jeugdpsycholoog werkt zij veel met kinderen, jeugdigen en hun ouders. Zij is betrokken bij zowel de diagnostiek als behandeling en is daarbij gewend om vanuit een systemische en oplossingsgerichte invalshoek te denken en te werken. In de praktijk komt dit onder andere tot uiting in een nauwe samenwerking met de omgeving van het kind, en aandacht voor krachten en steunbronnen van het gezin.

Rida van der Ziel

Rida van der Ziel werkt vanaf 1 februari 2018 als psychotherapeut in het kind- en jeugdteam van PsyMens. Ze studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht, waarna ze de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut Kind en Jeugd volgde. Sindsdien is ze al meer dan 20 jaar werkzaam in verschillende instellingen voor specialistische GGZ. Hier heeft ze een ruime ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met uiteenlopende psychiatrische problemen en gezinsproblemen.
Als psychotherapeut is ze breed georiënteerd. Ze werkt met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek. Ze betrekt hen actief bij de besluitvorming over de behandeling en kiest samen met hen de best passende behandeling. Ze werkt daarbij vanuit meerdere theoretische kaders en met verschillende behandelvormen, zoals inzicht gevende therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en ouderbegeleiding.
Daarnaast is ze gespecialiseerd en ervaren in het behandelen van kinderen en jongeren die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ze heeft daarvoor de opleiding tot EMDR practitioner gevolgd.

Nicole van Nuland

Nicole van Nuland is sinds 1 september 2018 werkzaam bij PsyMens Kind en Jeugd.
Nicole heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen, in 2009 heeft ze daar ook de GZ-opleiding afgerond. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt in de specialistische kinder & jeugd GGZ en de forensische jeugd GGZ. Daarbij heeft Nicole ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen. Aansluiten bij kinderen, jongeren en hun ouders vindt zij belangrijk in de behandeling, evenals het kijken naar en vergroten van sterke kanten. Nicole gebruikt technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Verder heeft zij de basis en vervolgcursus EMDR afgerond en kan deze behandelvorm inzetten bij de behandeling van kinderen en jongeren met traumatische ervaringen.

Binnen PsyMens voert Nicole intake- en adviesgesprekken, begeleidt zij kinderen, jongeren en/of hun ouders en verricht diagnostisch onderzoek.

Angelique Brockhus

Angelique Brockhus (1981) werkt sinds juli 2016 als GZ psycholoog bij het team Kind en Jeugd van PsyMens. Januari 2023 rondde zei haar opleiding tot Psychotherapeut af. Na haar studie Psychologie (specialisatie kind en jeugd) aan de Universiteit Utrecht is zij enkele jaren werkzaam geweest als Gedragsdeskundige in de Ambulante Jeugdzorg. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met psychiatrische en gezinsproblematiek. Vervolgens heeft zij als psycholoog enkele jaren gewerkt in de algemene specialistische Jeugd GGZ, waar ze zich met name bezig hield met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek.
In deze periode is zij gestart met de opleiding Cognitieve Gedragstherapie, welke zij heeft onderbroken voor de GZ-opleiding. Angelique heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek. Tevens heeft zij ervaring met het geven van groepstrainingen aan zowel kinderen als ouders.

In haar behandelingen maakt zij gebruik van verschillende behandelvormen waaronder oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en inzicht gevende therapie.

Lotte Pfauder

 

Lotte Pfauder (1997) is sinds oktober 2022 werkzaam binnen PsyMens als orthopedagoog. Haar studie Orthopedagogiek heeft zij in Utrecht en Leiden gevolgd. Eerdere ervaring heeft zij als stagiaire opgedaan bij Levvel binnen de afdeling Dwang, Angst en Tics en bij het Preventief Interventie Team. Hier heeft ze veel geleerd over diagnostiek en uiteenlopende behandelingen.

Binnen PsyMens richt Lotte zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren, en begeleiding van hun ouders. In haar werk maakt ze gebruik van cognitieve gedragstherapie, waarvoor zij ook bezig is met verdere expertise opdoen aan de hand van een verdiepende cursus.

 

 

Paula Karuza

Het voorstelstukje van Paula Karuza volgt binnenkort.

 

 

 

 

 

 

Simone Steunebrink

Sinds januari 2023 ben ik als GZ-psycholoog K&J werkzaam bij PsyMens. In 2009 ben ik als orthopedagoog afgestudeerd aan de universiteit van Utrecht, met leerstoornissen als achtergrond. In mijn eerste jaren als orthopedagoog heb ik uiteenlopende werkzaamheden gehad; het opzetten van beleid bij en het uitvoeren van onderzoek en behandeling van ernstige, enkelvoudige dyslexie, rekenkundig onderwijsadviseur en het doen van breed diagnostisch onderzoek bij sociaal-emotionele problematiek. Dit laatste bleek mijn grootste affiniteit te hebben, waarbij ik in 2015 de opleiding tot GZ-psycholoog heb kunnen afronden. De laatste jaren heb ik binnen zowel de basis- als specialistische GGZ in verschillende middelgrote GGZ-organisaties gewerkt en veel ervaring opgedaan met handelingsgerichte diagnostiek en behandeling van een breed scala aan problematiek bij kinderen en jongeren, en hun ouders, evenals het ontwikkelen en geven van groepstrainingen.

Binnen PsyMens ben ik betrokken bij intake- en diagnostiektrajecten, waarbij ik gespecialiseerd ben in verschillende vormen van diagnostiek (o.a. intelligentie, sociaal-emotioneel, neuropsychologisch, observaties in verschillende contexten, systemisch). Binnenkort zal ik me bekwamen in de afname van de ADOS. Aansluitend op de diagnostiek ben ik bij de individuele behandeling, ouderbegeleiding en/of gezinsgesprekken betrokken. Hierbij maak ik gebruik van verschillende interventies vanuit de cognitieve gedragstherapie en/of schemagerichte therapie. Ook heb ik de basis- en vervolgcursus EMDR afgerond.

Chris Korevaar

Sinds 1 november 2018 is Chris Korevaar(1975) werkzaam bij PsyMens. Hij studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heeft afgerond. Vervolgens heeft Chris de specialistische opleiding tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog afgerond.
Chris heeft jarenlang voor diverse grote instellingen gewerkt waarbinnen hij o.a. hoofd diagnostiek, en behandelleider was van team persoonlijkheidsstoornissen en trauma. Eerder was hij programmaleider voor zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen. Hij heeft met name veel ervaring op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling. Dit in groepssetting alsook in individuele trajecten binnen de ambulante en (dag)klinische setting. Daarnaast heeft hij opleidingen gevolgd voor traumabehandeling middels EMDR en schrijftherapie.
Chris is als supervisor en trainer actief voor de Vereniging van Schematherapie en actief als docent voor de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en GZ-psychoog.
Naast behandelaar is Chris werkzaam als Hoofd Behandeling voor de vestiging Nieuwegein.

Jessica Verbeek

Jessica Verbeek (1988) is sinds januari 2019 werkzaam bij Psymens als basisarts en therapeut voor de afdeling volwassenen in Nieuwegein.
In 2015 heeft zij de studie Geneeskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna heeft zij als arts werkervaring opgedaan in de kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, ouderengeneeskunde en interne geneeskunde. Na 4 jaar te hebben gewerkt als arts werd haar interesse voor de mens en het verhaal achter de klachten steeds groter en is zich daarom meer op psychotherapie gaan richten. Bij Psymens verricht zij zowel intakes als CGT-behandelingen binnen de Basis-GGZ en ondersteunt haar collega’s daarnaast met medicatieconsulten. Jessica is sinds januari 2021 in opleiding tot Psychotherapeut.

 

 

Nanda The

Ik ben Nanda The (1981) en werk als GZ – psycholoog en Psychotherapeut bij PsyMens, locatie Nieuwegein. Hiervoor heb ik bij een grote instelling gewerkt in de ambulante en deeltijdzorg. In mijn behandelingen maak ik gebruik van trauma-verwerking (EMDR, imaginaire exposure, imaginaire rescripting), psychotherapie (clientgericht, systemisch, psychodynamisch), schematherapie (cognitief en experiëntieel), interpersoonlijke psychotherapie (IPT) en cognitieve gedragstherapie.

In een behandeling onderzoek ik eerst met jou waarvoor je komt (je hulpvraag) en waar je in het heden tegenaan loopt. Meestal kunnen we dan al meteen aan de slag. Het kan ook zinvol blijken om jou als persoon beter te leren kennen. Waar ik dan vooral op let is hoe je uitdagingen in het leven het hoofd hebt geboden en je jezelf staande hebt gehouden. Soms komen we er dan achter dat je veel hebt meegemaakt, wat nu als ballast voelt. Met jou kijk ik dus naast je problemen ook naar je (veer)krachten. Vervolgens stellen we behandeldoelen op en maken een plan waar we de komende tijd met elkaar aan gaan werken.

Mijn ervaring is dat mensen na behandeling zichzelf vaak beter kennen en meer toegerust zijn; ze kunnen beter tegen druk van buitenaf, beter omgaan met hun eigen verwachtingen en verwachtingen van een ander, en beter met hun eigen emoties omgaan. Ze voelen zich competenter en hebben meer het vertrouwen in de toekomst. 

Raisa van ’t Hoff

Raisa van ’t Hoff (1989) heeft psychologie (master Klinisch & Gezondheid) gestudeerd in Utrecht. Zij heeft werkervaring opgedaan als praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk. Sinds 2016 werkt zij als psycholoog bij PsyMens voor de afdeling volwassenen in Nieuwegein. Augustus 2021 rondde Raisa haar opleiding tot GZ-psycholoog af. Binnen PsyMens is Raisa werkzaam binnen de basis- en specialistische GGZ op het gebied van (psycho)diagnostiek en behandeling. Zij heeft ervaring met diverse problematiek uiteenlopend van angst- en stemmingsstoornissen tot persoonlijkheidsproblematiek.

 
 
 
 
 
 
 

Laurens van der Palen

Laurens (1987) is sinds september 2020 werkzaam binnen PsyMens als GZ-Psycholoog. Hij heeft klinische en gezondheidspsychologie gestudeerd aan de Universiteit Utrecht, waarna hij bij PsyQ als therapeut werkzaam is geweest op de afdelingen persoonlijkheidsproblematiek, angststoornissen en ADHD. Daarna heeft hij de overstap gemaakt naar een kleinere psychologiepraktijk, waar hij met onder andere stemmingsstoornissen en traumagerelateerde klachten ging werken. Met het volgen van de GZ-opleiding heeft hij zich ontwikkeld tot een generalistische therapeut die een brede ervaring heeft opgedaan in het behandelen van psychische klachten en in het uitvoeren van psychodiagnostische onderzoeken. De brede ervaring is terug te zien in Laurens zijn benadering: met een open blik en interesse in de persoon en diens verhaal. Hij werkt in behandelingen inzichtgevend waar mogelijk en klachtgericht waar nodig. Transparantie, samenwerking en behoud van autonomie van de ander zijn daarin kenmerkende aspecten.

Myra van Rooijen

Myra van Rooijen is sinds april 2021 werkzaam bij PsyMens als GZ-psycholoog. Sinds januari 2023 is zij in opleiding tot Psychotherapeut. Ze heeft psychologie (master Klinisch & Gezondheid) gestudeerd in Utrecht. Na de studie heeft ze als praktijkondersteuner GGZ gewerkt in diverse huisartsenpraktijken in Utrecht (Kanaleneiland) en in Blaricum. Vervolgens heeft ze bij een vrijgevestigde psychologenpraktijk in ’t Gooi haar GZ opleiding gevolgd.
Myra is binnen PsyMens werkzaam binnen basis- en de specialistische GGZ. Zij heeft ervaring met diverse problematiek uiteenlopend van angst- en stemmingsstoornissen tot persoonlijkheidsproblematiek. Myra maakt gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR. Haar houding als therapeut is nuchter en steunend. Ze vindt het belandrijk dat cliënten zich veilig en op hun gemak voelen om over hun problemen te kunnen praten, hun klachten beter te leren begrijpen en hun eigen mogelijkheden weer te gaan zien en benutten.

 

Inge Olde Bijvank

Inge Olde Bijvank (1975) is GZ-psycholoog. Sinds januari 2021 is zij werkzaam bij Psymens op de afdeling volwassenen in Nieuwegein en is in april 2021 gestart met de opleiding tot psychotherapeut.

Na haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Van Amsterdam is zij werkzaam geweest binnen het onderwijs, jeugdhulpverlening en heeft zij langere tijd in GGZ-instellingen gewerkt met kinderen, jongvolwassenen en volwassenen. Door deze diversiteit heeft zij zich breed kunnen ontwikkelen. Zij heeft ervaring met trauma, ADHD, ASS, angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. In haar behandelingen maakt ze o.a. gebruik van CGT (cognitieve gedragstherapie), systeemtherapie, schematherapie en EMDR. Zij vindt het belangrijk om mensen echt te horen, hun vraag of probleem als uitgangspunt te nemen, en aan te sluiten bij iemands behoeften en krachten. Dit doet zij vanuit een klachtgerichte benadering en/ of vanuit een persoonsgerichte benadering.

Brandon van Voskuilen

Brandon van Voskuilen (1993) is per juni 2022 werkzaam bij PsyMens als (basis)-Psycholoog. In 2017 is hij afgestudeerd als klinisch neuropsycholoog (Msc) aan de Universiteit van Leiden. Zijn interesse voor de klinische praktijk groeide naarmate hij een aantal jaar ambulant werkte in Utrecht als sociaal maatschappelijk werker (Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)). Het laatste jaar heeft hij in een klinische praktijk gewerkt in Den-Bosch in de B- en S-GGZ met verschillende doelgroepen. Te denken valt aan; somatisch onverklaarde lichamelijke klachten, neurocognitieve stoornissen, persoonlijkheids-problematiek, depressie, angst en trauma. Brandon heeft een aantal basisopleidingen gevolgd. Hij gebruikt in zijn behandeling technieken als EMDR, cognitieve gedragstherapie, acceptance commitment therapie en lichaamsgericht mentaliseren. Met een open, nieuwsgierige en niet oordelende houding probeert hij samen met de cliënt op zoek te gaan naar wat er precies speelt en waar verbetering gewenst is.

Elsbeth Hoogeveen

Elsbeth Hoogeveen is vanaf mei 2022 werkzaam bij PsyMens als GZ-Psycholoog. Ze heeft na de master klinische- en gezondheidspsychologie o.a. gewerkt bij U-Center en de Gooise Psychologen Praktijk, waar ze de opleiding tot GZ-psycholoog heeft gevolgd.
Elsbeth werkt binnen PsyMens zowel binnen de basis- als de specialistische GGZ. Zij heeft ervaring met een brede doelgroep en maakt in haar behandelingen gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, schematherapie en EMDR.
Openheid en plezier zijn voor Elsbeth belangrijk, ook in haar werk. Ze zal in de behandeling met een nieuwsgierige blik en in samenwerking met de cliënt onderzoeken hoe klachten beter begrepen kunnen worden, wat de veranderwens is en hoe daar het beste naar toe gewerkt kan worden.

 

 

Raphie van Workum

Ik ben Raphie van Workum en ik werk sinds april 2023 bij Psymens als GZ-psycholoog. Na mijn master Klinische- en gezondheidspsychologie in Utrecht heb ik vrijwilligerswerk gedaan bij 113online en ben ik begonnen als psycholoog in de verslavingszorg. Daarna heb ik een aantal jaren bij de Gooise psychologen praktijk gewerkt waar ik ook mijn opleiding tot GZ-psycholoog heb gevolgd. Ik heb hier een brede ervaring opgedaan met verschillende soorten problematiek.

Bij Psymens ben ik werkzaam in de basis- en specialistische GGZ. In mijn behandelingen vind ik het belangrijk dat cliënten zich veilig voelen om zich open te stellen en zich gesteund voelen om zelf na te denken en nieuwe dingen uit te proberen. Ik zorg daarvoor door lekker mezelf te zijn, transparant en eerlijk te zijn en oprechte interesse en betrokkenheid te tonen.

 

Marleen Dings

Ik ben Marleen Dings (1966) en werk per september (2023) bij Psymens als GGZ verpleegkundige. Ik zit al sinds 1998 in het vak en doe dit met veel plezier. Ik heb met veel verschillende doelgroepen gewerkt, waaronder mensen met een verslaving, angstklachten, depressie, psychose, persoonlijkheidsproblematiek, autisme, trauma. Ook heb ik zowel klinisch (opnameafdeling) als ambulant (dagbehandeling) gewerkt.

Naast de mens staan en kijken wat diegene kan doen en leren om zichzelf weer te helpen, de eigen regie terug te vinden, zijn voor mij belangrijke uitgangspunten.

Ik heb 24 jaar bij Lievegoed, antroposofische psychiatrie, gewerkt en daar was een slogan: je bent meer dan je denkt. Ook een mooi uitgangspunt vind ik. Ik heb me verdiept in het holistisch antroposofisch mensbeeld waar duidelijk de nadruk ligt op het zich kunnen ontwikkelen van de mens. Ik heb veel steunende, structurerende gesprekken gedaan, samen met de cliënt crisissignaleringsplannen gemaakt en ik heb verschillende soorten groepen begeleid. Daaronder bijvoorbeeld een groep gericht op leefstijl waarin thema’s als slaap, ritme, spanning en ontspanning centraal stonden. Daarnaast heb ik, samen met een psycholoog, een ACT groep begeleid (Acceptance, Committment Therapie) waarin er onder meer op zoek gegaan wordt naar belangrijke waarden in het leven, mindfullnessoefeningen worden gedaan, gekeken wordt naar beperkende overtuigingen die in de weg zitten en geoefend wordt met hoe beter te leren voelen.

Naast de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige heb ik Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd richting gezondheidszorg. Ook ben ik antroposofisch verpleegkundige.

Ik hou van helderheid, duidelijkheid en vind het belangrijk goed te kunnen luisteren; wat is de vraag waar de cliënt mee komt? Een omgeving creëren waarin de cliënt zich veilig kan voelen is de basis voor mij. Hierbij probeer ik authentiek en oprecht te zijn in de begeleiding. Ik werk 2 dagen in Nieuwegein en 1 dag in Amersfoort, bij de afdeling volwassenen. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters.

Marieke Schouw

Marieke Schouw (1980) is sinds januari 2024 werkzaam bij PsyMens als psychiater en als therapeut. Zij heeft na het afronden van haar Geneeskunde opleiding aan de Universiteit van Utrecht eerst een promotietraject volbracht bij het AMC. Hierna is zij gestart met de opleiding tot psychiater bij de Reinier van Arkelgroep in Den Bosch en heeft deze afgerond bij Altrecht. Aansluitend is zij ook bij Altrecht gaan werken. Binnen de afdeling gebiedsteams deed zij ervaring op met een breed aanbod aan psychiatrische problematiek, waaronder trauma-gerelateerde problematiek, angst- en stemmingsklachten, co-morbide persoonlijkheidsproblematiek, autisme, psychose- en verslavingsgevoeligheid.

Sinds 2022 volgt ze een opleiding in de psychoanalytische psychotherapie bij de NVPP en ontwikkelt zij zich verder op therapeutisch vlak, waarbij zij individuele behandelingen (zowel kortdurende als langlopende behandelingen) aanbiedt met een meer inzicht gevend of meer steunend karakter.  

 

Hilde van Toor

Introductie volgt.

Marlie Seesing

Ruim vier jaar is Marlie Seesing (1984) als orthopedagoog werkzaam geweest bij zusterorganisatie Adviesburo Comenius en sinds sinds juli 2013 maakt zij onderdeel uit van het kind- en jeugdteam bij PsyMens. Zij is GZ-psycholoog. Na haar lerarenopleiding heeft zij in 2008 de opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht afgerond.
Zij is enkele jaren werkzaam geweest binnen het regulier en speciaal basisonderwijs waar zij les gaf, psychologisch onderzoek uitvoerde, groepstrainingen gaf en als dyslexiebehandelaar werkzaam was. Ook heeft zij de cursus tot Cogmed-coach gevolgd en begeleidde zij een aantal jaren met plezier kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de training.
Binnen PsyMens houdt Marlie zich voornamelijk bezig met de diagnostiek en geeft zij ook begeleiding aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen. Sinds september 2022 is Marlie in opleiding tot Psychotherapeut.

 

Simone van Beers

Simone van Beers (1978) werkt sinds 1 januari 2011 bij PsyMens als GZ-psycholoog en is sinds 1 juni 2021 Hoofd Behandeling / Psychotherapeut van Bilthoven. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht is zij enkele jaren werkzaam geweest in een particuliere praktijk, ook was zij als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht bij de opleidingen Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie.
In 2010 heeft zij haar opleiding als GZ-psycholoog bij het S.P.O.N. in Nijmegen afgerond. Sinds begin 2013 is zij tevens EMDR-therapeut en in januari 2016 is zij gestart met de opleiding tot Psychotherapeut.
Simone heeft veel ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende problematiek. Tevens geeft zij ouderbegeleiding. Daarnaast geeft zij ook groepstrainingen, zowel aan kinderen en jongeren als aan hun ouders. In haar behandelingen maakt zij veel gebruik van oplossingsgerichte en cognitief-gedragstherapeutische technieken.

 

Nina Tomassen

In 2013 heeft Nina de universitaire opleiding Psychologie en Geestelijke Gezondheid afgerond en in 2022 de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog behaald. Gedurende haar loopbaan heeft Nina ervaring opgedaan met diagnostiek en behandeling in de Basis- en Specialistische GGZ bij kinderen, jongeren en volwassenen met onder andere klachten op het gebied van angst, depressie, autisme, ADHD, zelfbeeld en emotieregulatie.

Sinds februari 2019 werkt Nina bij PsyMens, hier houdt zij zich bezig met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren. In de gesprekken probeert Nina een open, gelijkwaardige en veilige sfeer te creëren, met een vleugje humor, waarin je je gehoord en op je gemak voelt.

In haar behandeltrajecten maakt ze gebruik van bewezen effectieve behandeltechnieken en -methoden (zoals cognitieve gedragstherapie). Nina vindt het hierbij een must om systeemgericht te werken en de omgeving van het kind (zoals ouders en school) te betrekken bij het begrijpen en behandelen van de klachten.

Janneke Koppes

Janneke Koppes werkt sinds april 2019 bij Psymens als Orthopedagoog Generalist. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft zij 12 jaar gewerkt op een school voor langdurig zieke en lichamelijk beperkte jongeren. Zij heeft de opleiding tot Orthopedagoog Generalist gevolgd in Leiden. Vanaf 2013 tot 2020 heeft zij haar eigen kinder- en jeugdpraktijk gehad.
Janneke heeft veel ervaring in het werken met kinderen met verschillende problematieken. Ze is gewend te werken met kinderen en jongeren met verschillende ontwikkelingsniveaus. Daarnaast geeft zij ouderbegeleiding. Janneke is EMDR therapeut (Europe Practitioner) en werkt veel met oplossingsgerichte en cognitief gedragstherapeutische technieken. In 2020 is Janneke gestart met de opleiding tot Psychotherapeut.

 

Carolien Koenen

Carolien Koenen is in mei 2020 bij PsyMens begonnen als basispsycholoog in het Kind- en Jeugdteam. In februari 2023 rondde zij haar postmaster-opleiding af, waardoor zij nu werkzaam is als GZ-psycholoog.

Na het afronden van haar studie klinische kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht, heeft zij eerst gewerkt bij een andere organisatie binnen de specialistische GGZ. Hier heeft zij ervaring opgedaan in het uitvoeren van zowel diagnostiek als (groeps)behandeling bij kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek zoals angst-, stemmings- en ontwikkelingsstoornissen. Ook bij PsyMens verricht zij diagnostisch onderzoek en begeleidt zij kinderen, jongeren en ouders met verschillende hulpvragen. Naast het beter willen snappen waarom een bepaald probleem is ontstaan, werkt zij graag toe naar hoe kinderen en jongeren weer in hun kracht kunnen gaan staan. In haar behandelingen maakt Carolien gebruik van verschillende behandelvormen waaronder cognitieve gedragstherapie, EMDR en ACT. Zij werkt graag oplossingsgericht en vanuit de positieve psychologie.

 

Pauline Weggers

Pauline Weggers is sinds september 2020 werkzaam bij PsyMens als Gezondheidszorgpsycholoog Kind en Jeugd en Cognitief Gedragstherapeut VGCt in Bilthoven. In 2009 is ze afgestudeerd in de master neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens is zij voor een korte tijd werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg en heeft zich een paar jaar parttime ingezet als Communicatiedocent in het Hoger Beroepsonderwijs en op de Universiteit.

Voordat Pauline bij PsyMens kwam werken is ze 10 jaar werkzaam geweest in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij een specialistische GGZ-instelling in Noord-Nederland. Pauline heeft veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met verscheidene psychiatrische problematiek, zoals ontwikkelingsproblematiek, angst- en stemmingsproblematiek, hechting en trauma en systeemproblematiek. Daarnaast heeft ze met veel energie en plezier een aantal poliklinieken opgericht en is ze betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van de jeugdhulpverlening in de regio waar ze werkzaam was, door aan te schuiven bij experttafels en met gemeenten en wethouders beleid verder te ontwikkelen. Pauline heeft met veel enthousiasme werkbegeleiding en supervisie gegeven aan opleidingen.

In haar werk als Gezondheidszorgpsycholoog en Cognitief Gedragstherapeut vindt Pauline het belangrijk om het kind en ouders centraal te stellen, door goed te luisteren en aan te sluiten bij wat de hulpvraag is. Door samen te gaan begrijpen hoe de klachten met elkaar samenhangen, kan een passend behandelplan opgesteld worden. Binnen de behandeling gebruikt ze o.a. cognitief gedragstherapeutische technieken en oplossingsgerichte psychologie. Daarnaast werkt Pauline systeemgericht en geeft ze ook ouderbegeleiding en denkt ze graag mee met scholen en andere betrokken hulpverlening om handelingsadviezen te geven.
Tot slot heeft Pauline basisopleiding EMDR bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) afgerond.

 

Floor Duintjer

Introductie volgt binnenkort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sophie Froger

Sophie Froger (1988) werkt sinds 1 februari 2023 bij Psymens Bilthoven als GZ-psycholoog kind en jeugd. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht (2012) heeft zij voornamelijk in de kinder- en jeugdpsychiatrie gewerkt bij grotere GGZ-instellingen (Lucertis, Altrecht, Curium). In 2019 heeft zij de opleiding tot GZ-psycholoog afgerond aan de RINO Utrecht. Sophie werkt zowel met kinderen, jongeren als diens ouders. In haar behandelingen maakt zij graag gebruik van een combinatie van technieken, zoals cognitieve gedragstherapie, ACT, EMDR, lichaamsgerichte therapie en werkt zij altijd systeemgericht (betrekken van ouders, school, belangrijke derden). Lichaamsgericht werken is voor Sophie onmisbaar in de behandelsessies, haar visie is dan ons hoofd en lijf samenwerken en elkaar wederzijds beïnvloeden. Sophie vindt het belangrijk dat iedereen zichzelf mag zijn en het om echt contact maken gaat, (samen) nieuwsgierig zijn en ontdekken wat het onderliggende probleem bij klachten zou kunnen zijn en wat kan helpen. Dit alles uiteraard met de nodige dosis humor. Wat de route ook gaat zijn die in hulpverlenersland doorlopen wordt; Sophie loopt graag met jullie mee om te ondersteunen.

Jeannette Hop

Jeannette Hop werkt op invalbasis bij PsyMens als kinder- en jeugdpsychiater.

In 2005 heeft zij haar opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater afgerond. Voordat Jeannette bij PsyMens werkte, was zij o.a. werkzaam bij het UMC Utrecht en Altrecht.

Zij is een allround kinder- en jeugdpsychiater met specifieke ervaring op het gebied van ontwikkelingsstoornissen, eetstoornissen, slaapstoornissen en aanhoudend lichamelijke klachten.

Naast haar werk bij PsyMens doet ze o.a. consultaties voor het CCE (Centrum voor Consultatie en Expertise).

Binnen het team Kind en Jeugd is Jeannette als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar.

Mathilde van der Plas

Mathilde van der Plas (1986) is orthopedagoog en werkt sinds november 2023 bij PsyMens. Zij studeerde Gezinspedagogiek in Leiden en behaalde een master in Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken en een master in de Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Na haar tweede master heeft zij 4 jaar als orthopedagoog bij een grote, specialistische GGZ instelling gewerkt. In dit werk verrichtte zij zowel diagnostiek als behandeling bij jongeren in de leeftijd van 12-24 jaar met verslavingsproblematiek en co-morbiditeit zoals ADHD, ASS, depressie en angst. Tevens heeft zij als orthopedagoog in de revalidatiezorg gewerkt met kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de leeftijd van 0-10 jaar. In dit werk deed zij onder andere ontwikkelingsonderzoek, spelbegeleiding en gaf zij (opvoed)adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers.

Naast haar werk als orthopedagoog heeft Mathilde meerdere jaren gewerkt als outdoor educator in het buitenland waarbij zij groepen kinderen en jongeren begeleidde op meerdaagse wildernistochten. Bij deze programma’s was er ruime aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en het ontdekken van hun eigen kracht in moeilijke situaties. Haar outdoor werkervaring neemt Mathilde ook mee in haar werk als orthopedagoog onder andere door ‘out of the box’ te durven denken, de kracht van beweging mee te nemen en leren door te ervaren. Tevens vindt zij het belangrijk in haar werk om niet alleen te kijken naar de uitdagingen van een kind en jongere, maar ook wat ze wel kunnen – waarbij de context als vanzelfsprekend betrokken wordt. Met context bedoelt zij het gezin, maar ook andere belangrijke mensen in het netwerk van het kind en organisaties die bij het kind betrokken zijn, zoals school of jeugdzorg. Binnen de behandeling gebruikt ze o.a. MGV, CGT, ACT en FloorPlay. Tevens heeft Mathilde de basisopleiding EMDR bij kinderen en adolescenten afgerond.

Laura Heesen

Laura Heesen werkt sinds januari 2024 bij PsyMens. In mei 2020 startte zij echter al als collega bij ComeniusGGZ, dat net als PsyMens onderdeel uit maakt van de PsyMens ZorgGroep, in de rol van  jeugdhulpverlener en basispsycholoog. Zij studeerde kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen is zij enkele jaren werkzaam geweest binnen de ambulante jeugdzorg, waar zij begeleiding bood en later heeft gewerkt als zorgcoördinator.

Binnen PsyMens houdt zij zich bezig met de ambulante gezinsbegeleiding, maar voert zij ook individuele diagnostiek en behandelingen uit. Tijdens de behandelingen maakt zij onder andere gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie.

Annebeth van Sligtenhorst

Annebeth van Sligtenhorst (1983) is sinds mei 2017 werkzaam als psychotherapeut binnen het team Kind & Jeugd Amersfoort van Psymens. Annebeth studeerde af op ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en heeft zich hierna gespecialiseerd tot integratief psychotherapeut aan de RINO te Utrecht. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en de mensen om hen heen vanuit verschillende therapie stromingen en methodieken, afgestemd op de klacht en hulpvraag. Annebeth heeft haar ervaring opgedaan binnen teams voor zowel kinder- en jeugd-, als volwassenenpsychiatrie bij kleinere en grotere GGZ-instellingen.

 

 

 

Tessa Bunte

Tessa Bunte werkt sinds november 2017 bij Psymens als kinder- en jeugdpsychiater.
In 2004 heeft zij haar opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater afgerond. Voordat Tessa bij PsyMens begon, was zij werkzaam bij het UMC Utrecht. Daar werkt zij o.a. bij een dagbehandeling voor kinderen en een polikliniek voor jonge kinderen (0-6 jaar) met ontwikkelingsstoornissen.
In 2014 is Tessa gepromoveerd op een onderzoek naar psychiatrische diagnostiek en stabiliteit van diagnosen bij peuters en kleuters. In 2016 heeft zij zich tevens gespecialiseerd in tweelingen met ontwikkelingsstoornissen.
Binnen het team kind en jeugd is Tessa als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.

 

Gitte Kerkhof

Gitte Kerkhof (1982) werkt sinds april 2015 bij PsyMens als GZ-psycholoog. In september 2020 rondde ze haar opleiding tot Psychotherapeut af. Na het afronden van de Pabo is zij Psychologie gaan studeren (richting Kind en Jeugd) aan de Universiteit van Utrecht. Vervolgens is zij enkele jaren als psycholoog werkzaam geweest in een kleinschalige GGZ-instelling. Daar deed zij ervaring op in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychologische-, psychiatrische- en gezinsproblematiek. In deze periode is zij de systeemtherapie opleiding gaan volgen aan de RINO te Utrecht, welke zij na anderhalf jaar onderbroken heeft voor de GZ-opleiding. De afgelopen jaren heeft Gitte binnen een grotere GGZ-instelling in het oosten van het land gewerkt. In december 2013 heeft zij de GZ-opleiding aan het SPON te Nijmegen afgerond.

In de diagnostiek en behandeling probeert Gitte haar visie op de problematiek van de jeugdige te verbreden door naar de gehele context te kijken. Een kind/jeugdige is immers onlosmakelijk verbonden met zijn/haar omgeving. Ze maakt gebruik van verschillende behandelvormen, waaronder: EMDR, CGT, oplossingsgerichte methodiek, inzicht gevende therapie, systeemtherapie en mediatietherapie. Daarnaast is zij bekend met het geven van groepstrainingen en oudercursussen. Kwaliteit van zorg vindt zij belangrijk, waarin een respectvolle benadering van de cliënt centraal staat.

Monique Sjerps

Sinds januari 2021 werk ik bij PsyMens Kind & Jeugd als psychotherapeut in opleiding. Na het afronden van de PABO ben ik orthopedagogiek gaan studeren in Leiden en heb ik tijdens mijn studie in het speciaal onderwijs gewerkt.

Daarna ben ik gaan werken bij de Bascule, een grote instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam en heb daar ook mijn opleiding tot GZ-psycholoog gedaan.

Ik heb veel gewerkt met kinderen en jongeren van alle leeftijden, maar was vooral gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen, verstandelijke beperkingen en het jonge kind. Ik heb op veel verschillende afdelingen gewerkt en ben ook veel buiten de instelling werkzaam geweest op scholen en instellingen in Amsterdam. Ook ben ik lange tijd regiebehandelaar geweest van het ambulant behandelteam, dat vooral zeer complexe gezinnen thuis ondersteunt en behandeling geeft.

Omdat ik het zo interessant vond om met de hele jonge kinderen en hun ouders te werken, ben ik in 2017 gestart met de opleiding tot Infant Mental Health Specialist en heb deze in 2019 afgerond.

Vooral het werken met kinderen, jongeren en ouders aan veranderingsprocessen geeft mij veel energie en plezier en ik ben blij dat ik ze kan helpen om weer goed verder te gaan.

 

Tamar van de Steen

Tamar van der Steen maakt sinds november 2020 onderdeel uit van het kind- en jeugdteam Amersfoort bij PsyMens. Na haar opleiding tot orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht is zij enkele jaren werkzaam geweest binnen het regulier en speciaal onderwijs, waar zij psychologisch en didactisch onderzoek uitvoerde en individuele en groepsbegeleiding gaf. Tamar is ruim drie jaar werkzaam geweest bij zusterorganisatie ComeniusGGZ, waar zij ervaring heeft opgedaan in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen. Momenteel volgt Tamar de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd. Binnen PsyMens houdt Tamar zich bezig met diagnostisch onderzoek en begeleidt zij kinderen, jongeren en ouders met verschillende hulpvragen.

 

Hanneke van Dijk

Hanneke van Dijk werkt sinds mei 2022 bij PsyMens als kinder- en jeugdpsychiater. Ze heeft haar geneeskunde studie bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht gevolgd en vervolgens heeft ze hier ook haar opleiding tot psychiater genoten met als aandachtsgebied de kinder- en jeugdpsychiatrie. In deze opleiding deed ze een brede ervaring op in verschillende instellingen in regio Utrecht en Amersfoort. Binnen het team kind en jeugd is Hanneke als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.

 

 

 

 

Margot Dufour

Margot Dufour (1973) is sinds 2019 bij PsyMens werkzaam als GZ-psycholoog en Psychotherapeut Kind en Jeugd.

Margot behaalde haar Master Orthopedagogiek cum laude en werkte na haar afstuderen enige tijd als psycholoog op de afdeling Medische Psychologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht). Vanwege haar interesse in de kinder- en jeugdpsychiatrie maakte ze in 2008 de overstap naar GGz Centraal Fornhese, een grote aanbieder van specialistische GGZ in de regio midden Nederland. In 2015 rondde zij haar postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd af. Bij Fornhese heeft Margot gedurende 11 jaar gewerkt als (regie)behandelaar op verschillende poliklinieken en een deeltijdbehandeling.
Van 2020 tot 2022 combineerde zij haar werk bij PsyMens met de postmaster opleiding tot Psychotherapeut bij de RINO in Utrecht.

Margot heeft ruime ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van verschillende leeftijden (0-21 jaar) met uiteenlopende problematiek. Haar werkhouding kenmerkt zich door een oprechte interesse in de ander, een open en nieuwsgierige houding, professionaliteit en humor. In haar behandelingen maakt Margot gebruik van verschillende (psychotherapeutische)behandelvormen waaronder mediatietherapie, mentaliseren bevorderende therapie (MBT), cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Elma Verboom

Elma Verboom werkt sinds januari 2023 bij PsyMens Kind en Jeugd in Amersfoort en in Hilversum als IMH-specialist en GZ-psycholoog in opleiding tot psychotherapeut.

Na haar studies Bewegingswetenschappen en Pedagogische wetenschappen aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft ze ruim tien jaar gewerkt bij een instelling voor kinderen met een lichtverstandelijke handicap. Daarna heeft ze opnieuw ruim tien jaar gewerkt bij een medisch orthopedagogisch centrum in Amsterdam. Hier heeft ze ook haar GZ-opleiding en IMH opleiding gedaan. Ze heeft veel ervaring met het werken met jonge kinderen en hun gezinnen en is vooral gespecialiseerd in problemen in de interactie tussen ouders en kinderen, voedingsproblemen, slaapproblemen en excessief huilen.

Het werken met mensen doet ze met veel plezier. Het geeft haar veel voldoening wanneer ouders en kinderen, zichzelf en de ander beter gaan begrijpen, waardoor relaties en het leven in het algemeen soepeler gaan verlopen.

Pirka Ruitenbeek

Pirka Ruitenbeek is sinds januari 2023 werkzaam bij het kind- en jeugdteam van PsyMens in Amersfoort. Zij studeerde Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht en is sinds 2010 werkzaam geweest bij zusterorganisatie ComeniusGGZ. In 2022 rondde Pirka de basiscursus Cognitieve Gedragstherapie af. Binnen ComeniusGGZ hield zij zich bezig met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met diverse leer- en gedragsproblematiek, en was zij gespecialiseerd in hoogbegaafdheid en de diagnostiek van (zeer) jonge kinderen. Momenteel volgt Pirka de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog. Binnen PsyMens werkt zij met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek, waaronder angst, autisme, somberheid en ADHD. Samen met de cliënt en ouders zoeken naar dat wat werkt om te groeien en tot ontwikkeling te komen, en hen de handvatten bieden waarmee zij zelfstandig weer verder op weg kunnen, is iets waar zij zich graag voor inzet.

 

Kim Schoenmakers

GZ-psycholoog

Kim Schoenmakers (1979) werkt sinds juli 2022 bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen. Ze heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen neuro- en revalidatiepsychologie gestudeerd en daarna de GZ-opleiding afgerond.Kim heeft uitgebreide ervaring opgedaan in de kinder- en jeugdpsychiatrie op het gebied van diagnostiek, indicatiestelling en behandeling in zowel klinische als ambulante settings en heeft kinderen en jongeren begeleid met ontwikkelingsstoornissen (autisme, AD(H)D), internaliserende problematiek (angst, stemming) en gedragsproblemen. Ze werkt met kinderen en jongeren en met hun ouders. Samen wordt de hulpvraag in beeld gebracht. Zij biedt begeleiding bij dat waar men in het dagelijks leven tegenaan loopt. Uitgangspunt zijn de talenten en kwaliteiten van het kind of de jongere. In overleg wordt gekozen voor individuele begeleiding, ouderbegeleiding en/of gezinsbegeleiding en kan de context (bijvoorbeeld school) worden betrokken. Zij maakt in haar behandelingen gebruik van diverse therapievormen en technieken en is tevens vertrouwd met het uitvoeren van diagnostisch onderzoek.

Robert Kamminga

Sinds 1 november 2018 is Robert Kamminga (1987) werkzaam bij PsyMens. Hij studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarna hij de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heeft afgerond.

Robert heeft langere tijd in Amsterdam gewerkt binnen een grote instelling waar hij op verschillende afdelingen heeft gewerkt. Zo is hij begonnen op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma en heeft hij vervolgens enige tijd gewerkt op een afdeling voor psychosomatische klachten. Daarna is hij zijn opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog begonnen op een afdeling voor angst en dwangklachten, om deze opleiding vervolgens af te maken binnen de basis GGZ.

Robert maakt in zijn werkt gebruik van methodieken uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie.

 

Corine Timmer

Corine Timmer is GZ-psycholoog en sinds januari 2021 werkzaam bij PsyMens op de afdeling volwassenen. In april zal zij starten met de opleiding tot Psychotherapeut.

Ze is afgestudeerd aan de RUG (Rijksuniversiteit Groningen) in 2007 in de richting klinische- en ontwikkelingspsychologie. Sindsdien heeft ze bij verschillende grotere GGZ instellingen gewerkt waar ze oa mensen met verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek, ADHD en traumaklachten heeft behandeld. Daarnaast heeft ze lange tijd gewerkt in een FACT- team waarin mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA) worden behandeld. Ze heeft veel ervaring met het doen van psychodiagnostiek. In haar behandelingen maakt ze o.a. gebruik van CGT (Cognitieve gedragstherapie), schematherapie, EMDR en imaginaire exposure. Corine is geregistreerd cognitief gedragstherapeut (Vgct).

 

Kristof van Boven

Kristof van Boven is sinds april 2022 werkzaam als masterpsycholoog binnen PsyMens Volwassenen in Amersfoort. Na het afronden van zijn studie Cognitieve en Neurobiologische Psychologie aan de Universiteit Utrecht in maart 2022 is hij als eerste baan hier aan de slag gegaan. Naast de opgedane kennis heeft hij een speciale affiniteit voor taalstoornissen opgedaan en onderzoek gedaan naar mogelijke manieren om deze eerder en beter te kunnen opmerken. Eerdere ervaring heeft hij onder andere opgedaan is een revalidatiecentrum én een groot ziekenhuis in zowel Utrecht als Zeist. Hier heeft hij veel geleerd over diagnostiek en contact leggen en nemen met hersenpatiënten, van dementie tot hersenbloedingen.

Zijn affiniteit in het werken ligt erg breed: met name binnen de basis maar ook de specialistische GGZ is hij betrokken bij een legio aan verschillende beelden en behandelingen, deze variatie is ook wat hem aanspreekt in de psychologie en bij PsyMens. Hij gelooft in een persoonlijke aanpak voor iedere cliënt, waar de relatie met de behandelaar centraal staat. Door op ieders persoonlijke behoeftes en eigenschappen aan proberen te sluiten, gelooft Kristof dat de best mogelijke resultaten bereikt kunnen worden.

In zijn werk maakt hij gebruik van cognitieve gedragstherapie, waarvoor hij ook bezig is met verdere expertise opdoen aan de hand van een verdiepende cursus.

Bram Bijleveld

Bram Bijleveld (1983) is sinds januari 2023 werkzaam binnen psymens als klinisch psycholoog, psychotherapeut en hoofd behandeling.

Hij heeft zijn opleiding klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht cum laude afgerond in 2007 waarna hij werkzaam is geweest binnen de verslavingszorg, de generalistische zorg, een landelijk specialistisch centrum voor psychotrauma (waar hij zijn opleiding tot gezondheiszorgpsycholoog, psychotherapeut en klinisch psycholoog heeft gevolgd en afgerond) en een landelijk specialistisch centrum voor autisme.

Hij is teruggekeerd bij PsyMens vanwege de affiniteit met de brede doelgroep binnen PsyMens, de prettige werksfeer en de goede kwaliteit van de behandelingen. Hij werkt graag integratief en persoonsgericht waarbij hij vaak gebruik maakt van onder andere cgt, emdr en schematherapie.

 

Marleen Dings

Ik ben Marleen Dings (1966) en werk per september (2023) bij Psymens als GGZ verpleegkundige. Ik zit al sinds 1998 in het vak en doe dit met veel plezier.

Ik heb met veel verschillende doelgroepen gewerkt, waaronder mensen met een verslaving, angstklachten, depressie, psychose, persoonlijkheidsproblematiek, autisme, trauma. Ook heb ik zowel klinisch (opnameafdeling) als ambulant (dagbehandeling) gewerkt.

Naast de mens staan en kijken wat diegene kan doen en leren om zichzelf weer te helpen, de eigen regie terug te vinden, zijn voor mij belangrijke uitgangspunten. Ik heb 24 jaar bij Lievegoed, antroposofische psychiatrie, gewerkt en daar was een slogan: je bent meer dan je denkt. Ook een mooi uitgangspunt vind ik. Ik heb me verdiept in het holistisch antroposofisch mensbeeld waar duidelijk de nadruk ligt op het zich kunnen ontwikkelen van de mens. Ik heb veel steunende, structurerende gesprekken gedaan, samen met de cliënt crisissignaleringsplannen gemaakt en ik heb verschillende soorten groepen begeleid. Daaronder bijvoorbeeld een groep gericht op leefstijl waarin thema’s als slaap, ritme, spanning en ontspanning centraal stonden. Daarnaast heb ik, samen met een psycholoog, een ACT groep begeleid (Acceptance, Committment Therapie) waarin er onder meer op zoek gegaan wordt naar belangrijke waarden in het leven, mindfullnessoefeningen worden gedaan, gekeken wordt naar beperkende overtuigingen die in de weg zitten en geoefend wordt met hoe beter te leren voelen.

Naast de opleiding tot psychiatrisch verpleegkundige heb ik Algemene Sociale Wetenschappen gestudeerd richting gezondheidszorg. Ook ben ik antroposofisch verpleegkundige.

Ik hou van helderheid, duidelijkheid en vind het belangrijk goed te kunnen luisteren; wat is de vraag waar de cliënt mee komt? Een omgeving creëren waarin de cliënt zich veilig kan voelen is de basis voor mij. Hierbij probeer ik authentiek en oprecht te zijn in de begeleiding. Ik werk 2 dagen in Nieuwegein en 1 dag in Amersfoort, bij de afdeling volwassenen. Ik ben getrouwd en heb 2 dochters.

Marrit Kastelijn

Marrit Kastelijn is sinds september 2023 werkzaam voor PsyMens als basispsycholoog. Marrit studeerde gezondheidswetenschappen en Mental Health aan de universiteit van Maastricht. Ze is vervolgens in 2021 gaan werken in de verslavingszorg waar ze o.a. mensen met verslavingsproblematiek, persoonlijkheidsproblematiek en angstklachten heeft behandeld. In haar behandelingen maakt ze met name gebruik van de acceptance and commitment therapy en de cognitieve gedragstherapie.

Madeleen van der Deijl

Madeleen van der Deijl is GZ-psycholoog en sinds oktober 2023 werkzaam bij Psymens op de afdeling volwassenen in Amersfoort.

Na het afronden van de masters Gezondheiszorgpsychologie en Training & Development aan de Universiteit van Amsterdam, is ze aan de slag gegaan als psycholoog in de Basis-GGZ, als POH-GGZ en heeft ze als zelfstandige trainingen uitgevoerd op het gebied van onder andere werkstress. De GZ-opleiding is zij daarna begonnen binnen zowel de Basis-GGZ als binnen een autisme expertisecentrum in de Specialistische GGZ. Mensen kunnen met verschillende klachten en hulpvragen bij haar terecht. Hierbij vindt ze een persoonlijke aanpak belangrijk, met de focus op het in de kracht zetten van de cliënt. Ze maakt in de behandeling o.a. gebruik van acceptance and commitmenttherapie, cognitieve gedragstherapie, EMDR en imaginaire exposure.

Yelin Deniz

Yelin Deniz is sinds oktober 2023 werkzaam als psychiater bij PsyMens.

Zij is afgestudeerd in Geneeskunde (en klinisch onderzoeker, SUMMA) aan de Universiteit van Utrecht. Vanaf 2019 is zij werkzaam in de GGZ en heeft zij in het kader van haar opleiding tot medisch specialist binnen verschillende settingen gewerkt, zoals een acute opname afdeling, klinische verslavingsbehandeling, poliklinische kinder- en jeugdpsychiatrie, sociale psychiatrie (gebiedsteam en crisisdienst), de forensische psychiatrie en op een polikliniek en deeltijdbehandeling voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen. Binnen de opleiding tot psychiater heeft zij zich gespecialiseerd in de volwassen psychiatrie met een sterke affiniteit voor de diagnostiek en behandeling van persoonlijkheidsstoornissen en ADHD.

Psychotherapeutisch heeft zij ervaring opgedaan en opleidingen gevolgd voor de EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), MBT (Mentalization Based Treatment), inzicht gevende psychodynamische psychotherapie en TFP (Transference Focused Psychotherapy).

Gitte Kerkhof

Gitte Kerkhof (1982) werkt sinds april 2015 bij PsyMens als GZ-psycholoog. In september 2020 rondde ze haar opleiding tot Psychotherapeut af. Na het afronden van de Pabo is zij Psychologie gaan studeren (richting Kind en Jeugd) aan de Universiteit van Utrecht. Vervolgens is zij enkele jaren als psycholoog werkzaam geweest in een kleinschalige GGZ-instelling. Daar deed zij ervaring op in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychologische-, psychiatrische- en gezinsproblematiek. In deze periode is zij de systeemtherapie opleiding gaan volgen aan de RINO te Utrecht, welke zij na anderhalf jaar onderbroken heeft voor de GZ-opleiding. De afgelopen jaren heeft Gitte binnen een grotere GGZ-instelling in het oosten van het land gewerkt. In december 2013 heeft zij de GZ-opleiding aan het SPON te Nijmegen afgerond.

In de diagnostiek en behandeling probeert Gitte haar visie op de problematiek van de jeugdige te verbreden door naar de gehele context te kijken. Een kind/jeugdige is immers onlosmakelijk verbonden met zijn/haar omgeving. Ze maakt gebruik van verschillende behandelvormen, waaronder: EMDR, CGT, oplossingsgerichte methodiek, inzicht gevende therapie, systeemtherapie en mediatietherapie. Daarnaast is zij bekend met het geven van groepstrainingen en oudercursussen. Kwaliteit van zorg vindt zij belangrijk, waarin een respectvolle benadering van de cliënt centraal staat.

Dominique Colij

Dominique Collij is sinds 1 maart 2019 werkzaam als psycholoog bij PsyMens Kind en Jeugd in Amersfoort Vathorst. Ze heeft Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij INTER-PSY in de Basis en Specialistische GGZ te Stadskanaal. Dominique heeft zich bij deze GGZ instelling bezig gehouden met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met verschillende problemen.

Bij PsyMens bestaan de werkzaamheden uit diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met diverse problematiek waaronder angst, somberheid, ADHD en ASS. Op dit moment is ze in opleiding tot GZ-psycholoog.

 

 

Tamar van de Steen

Tamar van der Steen maakt sinds november 2020 onderdeel uit van het kind- en jeugdteam Amersfoort bij PsyMens. Na haar opleiding tot orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht is zij enkele jaren werkzaam geweest binnen het regulier en speciaal onderwijs, waar zij psychologisch en didactisch onderzoek uitvoerde en individuele en groepsbegeleiding gaf. Tamar is ruim drie jaar werkzaam geweest bij zusterorganisatie ComeniusGGZ, waar zij ervaring heeft opgedaan in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met leer- en gedragsproblemen. Momenteel volgt Tamar de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd. Binnen PsyMens houdt Tamar zich bezig met diagnostisch onderzoek en begeleidt zij kinderen, jongeren en ouders met verschillende hulpvragen.

Tessa Bunte

Tessa Bunte werkt sinds november 2017 bij Psymens als kinder- en jeugdpsychiater.
In 2004 heeft zij haar opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater afgerond. Voordat Tessa bij PsyMens begon, was zij werkzaam bij het UMC Utrecht. Daar werkt zij o.a. bij een dagbehandeling voor kinderen en een polikliniek voor jonge kinderen (0-6 jaar) met ontwikkelingsstoornissen.
In 2014 is Tessa gepromoveerd op een onderzoek naar psychiatrische diagnostiek en stabiliteit van diagnosen bij peuters en kleuters. In 2016 heeft zij zich tevens gespecialiseerd in tweelingen met ontwikkelingsstoornissen. Binnen het team kind en jeugd is Tessa als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.

 

 

Monique Sjerps

Sinds januari 2021 werk ik bij Psymens Kind&Jeugd als psychotherapeut in opleiding.Na het afronden van de PABO ben ik orthopedagogiek gaan studeren in Leiden en heb tijdens mijn studie in het speciaal onderwijs gewerkt.

Daarna ben ik gaan werken bij de Bascule, een grote instelling voor kinder- en jeugdpsychiatrie in Amsterdam en heb daar ook mijn opleiding tot GZ-psycholoog gedaan.

Ik heb veel gewerkt met kinderen en jongeren van alle leeftijden, maar was vooral gespecialiseerd in autismespectrumstoornissen, verstandelijke beperkingen en het jonge kind. Ik heb op veel verschillende afdelingen gewerkt en ben ook veel buiten de instelling werkzaam geweest op scholen en instellingen in Amsterdam. Ook ben ik lange tijd regiebehandelaar geweest van het ambulant behandelteam, dat vooral zeer complexe gezinnen thuis ondersteunt en behandeling geeft.

Omdat ik het zo interessant vond om met de hele jonge kinderen en hun ouders te werken, ben ik in 2017 gestart met de opleiding tot Infant Mental Health Specialist en heb deze in 2019 afgerond.

Vooral het werken met kinderen, jongeren en ouders aan veranderingsprocessen geeft mij veel energie en plezier en ik ben blij dat ik ze kan helpen om weer goed verder te gaan.

Lotte van den Broek

Lotte van den Broek (1987) is sinds september 2021 werkzaam bij Psymens in Amersfoort als GZ-Psycholoog Kind en jeugd. Lotte studeerde orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam en heeft daarna bij verschillende (specialistische) GGZ-organisaties gewerkt, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan in het onderzoeken, indiceren en behandelen van psychische stoornissen in brede zin. Zij heeft in 2021 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog afgerond. Binnen Psymens richt zij zich op een uiteenlopende doelgroep met verschillende problematiek. Hierbij komt er ook steeds meer aandacht voor het jonge kind (0-6) en de ouder-kindrelatie waarbinnen zij zich ontwikkelen. In haar werk als GZ-Psycholoog vindt Lotte het belangrijk om aan te sluiten bij de eigen krachten van kinderen en hun ouders en hoopt zij hen handvatten te kunnen geven zodat zij met vertrouwen weer zelfstandig verder kunnen. In haar behandelingen maakt Lotte gebruik van verschillende behandelvormen waaronder cognitieve gedragstherapie, schematherapie, EMDR (traumagerichte therapie), speltherapie en ouderbegeleiding.

Ellen Postma

Sinds juli 2022 is Ellen Postma gestart als Integratief Psychotherapeut en Hoofd behandeling op de locatie te Harderwijk. Hiermee startte ook gelijktijdig de opening van deze locatie, waarbij Ellen het doel heeft om er een bloeiende en gezonde, prettige locatie neer te zetten. Zowel voor de mensen die hier komen met een vraag tot verandering als voor de werknemers.

Ellen studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij een aantal jaren bij een grotere GGZ instelling gewerkt, waar zij tevens de opleiding tot integratief psychotherapeut afrondde aan de RINO te Utrecht. Daar deed zij ervaring op in diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun gezinnen met psychologische-, psychiatrische- en gezinsproblematiek. Hierna maakte zij de overstap naar een kleinschaligere GGZ instelling, waar zij zich heeft ontwikkeld tot traumatherapeut en de ambitie tot teamleiderschap ontstond.

Ellen kenmerkt zich als integratief therapeut door haar persoonsgerichte benadering met aandacht voor het systeem. Naast haar huidige functie bij PsyMens is Ellen docent bij de RINO Utrecht.

 

 

Hanneke van Dijk

Hanneke van Dijk werkt sinds mei 2022 bij PsyMens als kinder- en jeugdpsychiater. Ze heeft haar geneeskunde studie bij het Universitair Medisch Centrum in Utrecht gevolgd en vervolgens heeft ze hier ook haar opleiding tot psychiater genoten met als aandachtsgebied de kinder- en jeugdpsychiatrie. In deze opleiding deed ze een brede ervaring op in verschillende instellingen in regio Utrecht en Amersfoort.

Binnen het team kind en jeugd is Hanneke als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.

 

 

 

Geanne Top

Geanne Top is psycholoog kind en jeugd en werkt sinds januari 2024 bij PsyMens. Zij studeerde ontwikkelingspsychologie aan de Radboud universiteit Nijmegen. Na haar afstuderen heeft zij veel ervaring opgedaan in het ambulante werkveld. Hier hielp zij kinderen en gezinnen in de thuissituatie of op school. Daarnaast was ze gedragsdeskundige bij een gemeente en heeft ze ervaring als POH-jeugd GGZ.

Geanne houdt zich bij PsyMens bezig met individuele behandeling en psychodiagnostisch onderzoek. De meeste behandelingen die zij uitvoert zijn gebaseerd op cognitieve gedragstherapie (CGT), waar de verbinding tussen gedachten, gevoelens en gedrag centraal staat.

 

 

Manon Schild

Juliette Liber

Juliette Liber werkt vanaf mei 2021 bij PsyMens (1976). In april 2022 heeft zij haar opleiding tot Orthopedagoog-Generalist afgerond. Zij is sinds 14 jaar werkzaam als orthopedagoog, ze heeft in 2014 de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VGCT afgerond en verwacht begin 2022 de opleiding tot Orthopedagoog Generalist af te ronden. Zij heeft ervaring met een brede doelgroep, zoals kinderen en jongeren met angsten en/of stemmingsklachten, gedragsproblemen en AD(H)D.  
In de gesprekken maakt zij gebruik van cognitieve gedragstherapie, ze vindt het belangrijk om ouders daarbij te betrekken. Zij heeft aandacht voor de klachten, en kijkt ook naar de onderliggende patronen of negatieve ervaringen uit het verleden. Dat behandeling verloopt in goed overleg en dat er een goede samenwerkingsrelatie wordt opgebouwd met de jeugdige en zijn of haar ouders is voor haar een belangrijk onderdeel van het therapeutisch proces. Binnen dat therapeutisch proces vindt ze het belangrijk om te ‘doen wat werkt’.

Juliette is naast haar werkzaamheden bij PsyMens Kind en Jeugd verbonden aan de Universiteit Utrecht waar ze lesgeeft en wetenschappelijk onderzoek verricht. Ze is in 2008 gepromoveerd op onderzoek naar de behandeling van kinderen met angststoornissen.

 

Paula Dijk

Paula Dijk (1984) werkt sinds september 2021 bij Psymens als orthopedagoog-generalist in Woerden. Paula studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 2018 behaalde zij haar postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog-generalist.

Paula heeft in verschillende functies, met verschillende doelgroepen in de jeugdhulpverlening gewerkt. Hierbij heeft zij ervaring opgedaan met de behandeling van jeugdigen en hun gezinnen binnen de residentiele- en dagbehandeling en ambulante hulpverlening.

Hierna is zij in de specialistische en basis-GGZ gaan werken als (regie) behandelaar. Binnen Psymens richt Paula zich op diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren die op een of andere manier vastlopen in hun ontwikkeling (sociaal emotioneel of met angst, trauma, stemming-, eet- en gedragsproblemen). Zij maakt hierbij gebruik van cognitieve gedragstherapie, mediatietherapie, ouderbegeleiding, oplossingsgericht werken en EMDR (traumagerichte therapie). Daarnaast geeft zij werkbegeleiding binnen Psymens.

Manon Rustemeijer

Tijdens haar opleiding aan de Vrije Universiteit in Amsterdam heeft Manon in het kader van haar master Klinische Ontwikkelingspsychologie haar stage gedaan bij De Bascule, instelling voor Kinder-en Jeugdpsychiatrie. Na afronding van haar studie is Manon een aantal jaren werkzaam geweest bij de Bascule / Levvel en was zij verbonden aan het Expertisecentrum Dwang, Angst en Tics.

Manon heeft ervaring opgedaan in het werken met (jonge) kinderen en jongeren en hun ouders op het gebied van dwang, selectief mutisme, tics en misofonie.
Binnen PsyMens richt Manon zich op diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren en werkt zij graag samen met hun ouders.

 

Simone Bourdrez

Simone Bourdrez (1989) werkt sinds december 2021 als GZ-psycholoog in het kind- en jeugdteam van Psymens, locatie Woerden (S-GGZ). Simone studeerde de bachelor Pedagogische Wetenschappen en de master Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht, waar zij tevens een Honoursprogramma (Descartes College) volgde. Daarnaast studeerde Simone een semester Sociologie aan de Universiteit van Santa Barbara in Californië. In de afgelopen jaren volgde Simone verschillende postmasteropleidingen en rondde zij deze met succes af. Simone is geregistreerd Orthopedagoog-generalist, GZ-psycholoog, EMDR Europe Practitioner en cognitief gedragstherapeut VGCT.

Simone heeft sinds het afronden van haar master als behandelaar K&J gewerkt binnen de GGZ. Zij heeft zowel ervaring binnen de Specialistische GGZ (S-GGZ) als in de Generalistische basis GGZ (GB-GGZ). Simone werkte vóór haar start bij Psymens als psycholoog bij GGZ Delfland (afdeling Jeugd) en bij Impegno GGZ. Als GZ-psycholoog werkt Simone met kinderen, jongeren en hun ouders/verzorgers waarbij zij zich met intakes, psychodiagnostiek en behandeling bezighoudt. Simone heeft ervaring met het behandelen van een verscheidenheid aan psychische klachten en problematiek zoals onder andere angstklachten, stemmingsklachten, autismespectrumstoornisproblematiek en traumaklachten. In de afgelopen jaren heeft zij zich meer gespecialiseerd in psychodiagnostiek en in het behandelen van trauma, waarbij zij onder andere gebruik maakt van de behandelmethoden EMDR en Trauma-Focused Cognitive Behavioral Therapy (TF-CBT). Daarnaast geeft zij werkbegeleiding binnen Psymens.

Simone is, naast haar werkzaamheden bij Psymens, mei 2022 gestart met een kleine ggz-praktijk in de gemeente Zuidplas, waar zij psychologische behandelingen biedt aan kinderen, jongeren en (jong)volwassenen met lichte tot matig ernstige trauma- en/of angstklachten.

 

Ilse de Jong

Gieta Lammers – van der Pompe

Gieta Lammers- van der Pompe (1959) is als medeoprichter van PsyMens sinds 1 januari 2008 verbonden aan PsyMens als Directeur Behandelzaken/ klinisch psycholoog en psychotherapeut. Na het afronden van de studie Klinische- en Theoretische psychologie in 1989 richtte zij zich op onderzoek op het grensvlak van de geneeskunde en de psychologie.
In 1997 is zij gepromoveerd aan de MC Erasmus op de effecten van acute stress op de immunologische afweer en hormoonhuishouding bij gezonde vrouwen en vrouwen die een operatie hadden ondergaan vanwege kanker. In de jaren die daarop volgen heeft ze zich in samenwerking met anderen verdiept in de specifieke psychologische en neurobiologische mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan én in stand houden van angst en depressie. De resultaten van haar onderzoeken staan beschreven in diverse (internationale) artikelen en vakliteratuur.
Haar overtuiging om meer de rol van psychotherapeut te gaan vervullen nam toe, toen uit één van haar onderzoeken bleek dat vrouwen met depressieve klachten die hadden deelgenomen aan een groepstherapie niet alleen minder angstig en depressief waren, maar ook een betere immunologische afweer hadden. Daarom richtte zij in 2008 samen met haar partner PsyMens op. Afgezien van angst- en depressieve stemmingsstoornissen heeft ze een affiniteit voor het werken met mensen met meervoudige psychische problematiek, al dan niet in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis.
In haar werk als psychotherapeut komt de kennis van de fysiologie en neurobiologie van psychische stoornissen die zij in de voorgaande jaren heeft verzameld goed van pas. Zij behandelt ook kinderen en adolescenten die angstig en/of depressief zijn, een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling hebben en/of gedragsproblemen.

Marije Wertwijn

Hoofd Behandeling / Klinisch Psycholoog

Marije Wertwijn (1977) is sinds mei 2012 werkzaam bij PsyMens als Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut. Vanaf juli 2015 is zij ook Hoofd behandeling Kind & Jeugd. Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens volgde zij de opleiding tot GZ-psycholoog en aansluitend de opleiding tot Klinisch psycholoog.

Als Klinisch psycholoog werkt zij met kinderen, jeugdigen en hun ouders. Zij is betrokken bij zowel de diagnostiek als de behandelingen en geeft werkbegeleiding/supervisie aan collega’s. Binnen de behandelingen werkt zij vanuit verschillende referentiekaders: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en psychodynamisch referentiekader.

 

Johanna Kreuning – van Loenen

Orthopedagoog

Johanna (1983) heeft pedagogische wetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Ze heeft daarnaast de master spelpsychotherapie succesvol afgerond. Johanna is als orthopedagoog lange tijd werkzaam geweest binnen een grote GGZ-instelling waar ze ruime ervaring heeft opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met diverse problematiek. Sinds 2018 is Johanna werkzaam binnen PsyMens. Zij verricht diagnostisch onderzoek en behandeling van kinderen, jongeren en hun opvoeders.

 

 

Johanneke Marle – Verduijn

Psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut VGCt

Johanneke van Marle -Verduijn (1983) werkt sinds 2017 bij PsyMens als kinder- & jeugdpsycholoog. Haar loopbaan is begonnen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar zij het vak als psycholoog in de vingers kreeg op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarna heeft Johanneke jarenlang in Hilversum gewerkt bij een GGZ-instelling als psycholoog, waar zij ook de registratie tot cognitief gedragstherapeut behaalde. Inmiddels werkt zij met veel plezier alweer jaren in het team van PsyMens. In 2018 is Johanneke gestart met de opleiding tot Psychotherapeut, welke zij begin 2022 met goed gevolg heeft afgerond. Haar werkzaamheden richten zich op het uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen. Dat kunnen individuele behandelingen zijn, maar ook ouderbegeleiding of gezinsbehandeling. Johanneke werkt graag met de kracht van mensen als uitgangspunt om van daaruit naar herstel en ontwikkeling te werken. Het aangaan van een therapeutische relatie met het kind/de jongere en het gezin staat daarin centraal, zodat er ruimte ontstaat om binnen te werken en te groeien. Spel, creativiteit, betrokkenheid en een gezonde dosis humor zijn elementen die in het contact met Johanneke naar voren zullen komen. Samen op zoek naar wat werkt voor jou/ jullie!

 

Anja van der Veen

GZ-Psycholoog

Anja van der Veen is sinds 1999 werkzaam bij de Praktijk voor leer- en gedragsadviezen (PLG) in Hilversum. Deze praktijk is in januari 2020 overgenomen door PsyMens.

Anja heeft psychologie gestudeerd in Tilburg en is afgestudeerd aan de Universiteit van Amsterdam. Later heeft zij de gz-opleiding afgerond. In de begintijd bestonden haar werkzaamheden vooral uit diagnostiek, met neuropsychologie en leerstoornissen als specifieke aandachtsgebieden, naast bredere ontwikkelingsproblematiek. Ook heeft zij bij PLG veel groepstrainingen voor sociale weerbaarheid gegeven. Inmiddels bestaan haar werkzaamheden uit diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met diverse problematiek, evenals ouderbegeleiding. Zij maakt in behandelingen onder meer gebruik van cognitieve gedragstherapie, mediatietherapie en EMDR.

Annelies Beijers

GZ-Psycholoog

Annelies Beijers (1984) werkt sinds oktober 2021 bij PsyMens in Hilversum. Ze heeft aan de Radboud Universiteit Nijmegen ontwikkelingspsychologie gestudeerd. Daarna is zij de PABO gaan doen, om ervaring op te doen binnen het onderwijs en vanuit die ervaring adviezen te kunnen geven aan leerkrachten en betrokkenen bij het onderwijs. Vervolgens is zij werkzaam geweest binnen de dyslexiezorg.

In 2016 is zij gestart met de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog, waarbij het werken binnen de GGZ een hele mooi toegevoegde waarde was ten opzichte van het werk dat ze al deed. Bij PsyMens heeft ze de dyslexiezorg achter zich gelaten en richt ze zich volledig op hulpvragen die vallen binnen de GGZ. Als GZ-psycholoog wil Annelies haar kennis, ervaringen en karaktereigenschappen inzetten om met kinderen, jongeren en hun ouders samen op te lopen tijdens hun levensweg en ze handvatten te geven bij de moeilijkheden en hobbels die ze tegenkomen.

Daphne Heijnen

Orthopedagoog

Daphne Heynen (1987) werkt sinds 2021 als orthopedagoog bij de PsyMens. Ze studeerde Sociaal Pedagogische Hulpverlening aan de Hogeschool Zuyd en aansluitend Forensische Orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Tijdens en na haar studie is zij op verschillende afdelingen werkzaam geweest binnen de jeugdhulp en specialistische kinder- en jeugdpsychiatrie. Als orthopedagoog werkt zij met kinderen, jeugdigen en hun opvoeders en richt zij zich binnen PsyMens op diagnostiek en behandeling.

 

 

Leora Ferdinando

Leora Ferdinando (1995) is psycholoog en startte in augustus 2022 bij ComeniusGGZ (onderdeel van de PsyMens ZorgGroep). In oktober 2023 maakte zij de overstap naar PsyMens. Zij heeft klinische kinder- en jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Voordat zij bij ComeniusGGZ aan de slag ging, heeft ze 2 jaar gewerkt als zelfstandig ondernemer in een praktijk voor kinderen en jongeren met leer-, gedrags- en sociaal-emotionele problematiek. Ook heeft zij gewerkt in een kliniek met kinderen met ASS.

Leora heeft de basisopleiding Cognitieve gedragstherapie afgerond. Ze vindt het belangrijk om naar het volledige systeem om een kind heen te kijken. Door de rust die zij uitstraalt voelen kinderen en opvoeders zich snel op hun gemak. Wanneer het kinderen aanspreekt, gaat ze via creatieve middelen met ze aan de slag.

 

Susan Roelofs

Susan Roelofs (1985) werkte van april 2022 tot februari 2023 als kinder- en jeugdpsychiater bij PsyMens in Hilversum. In januari 2024 is ze hier weer herstart.

Ze studeerde eerst psychologie aan de Universiteit Utrecht, waarna ze in het Leids Universitair Medisch Centrum haar geneeskunde opleiding is gaan doen en heeft afgerond. De opleiding tot kinder- en jeugd psychiater deed ze in het Universitair Medisch Centrum Utrecht en rondde ze af in 2021.

Als aandachtsgebied koos ze voor de kinder- en jeugdpsychiatrie, vanwege haar affiniteit met het onderzoeken van kinderen en jongeren in samenhang met hun omgeving en ontwikkelingstaken; het inschatten en beoordelen van hun psychische kwetsbaarheden en sterke kanten en het behandelen van deze doelgroep in alle facetten.

Binnen het team Kind en Jeugd is Susan als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.