Samenwerking

Wij werken samen met andere organisaties, zoals huisartsen en praktijkondersteuners – de psychologen die in huisartsenpraktijken werkzaam zijn. Daarnaast werken we samen met andere instellingen voor de geestelijke gezondheid (GGZ), zodat wij u, mocht dat nodig zijn, gemakkelijk kunnen doorverwijzen naar de juiste organisatie.

U kunt ook onder behandeling zijn bij een hulpverlener van een geheel andere discipline, zoals een fysiotherapeut. In dat geval zorgen wij ervoor dat er zorgvuldige afstemming plaatsvindt tussen de verschillende organisaties en hulpverleners, zodat wij u de meest efficiënte zorg kunnen garanderen.

Informatie uitwisseling met samenwerkingspartner

Voor het goed verlopen van de intake en behandeling is aanvullende informatie van de huisarts of de verwijzer soms van belang. Indien dit het geval is vragen wij u vooraf uw toestemming.

Uiteraard zal de toegewezen behandelaar dat pas doen nadat de eerste afspraak voor de intake heeft plaatsgevonden. Indien u daar bezwaar tegen hebt, heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de behandeling. U kunt dat aan het secretariaat melden per mail info@psymens.nl of aan uw behandelaar kenbaar maken tijdens de 1e afspraak. 

Daarnaast zijn wij vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht de verwijzer alsmede uw huisarts te informeren omtrent de start en inhoud van uw behandeling. Ook zijn wij verplicht de huisarts een eindverslag te doen toekomen. Indien u daar bezwaar tegen hebt, heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de behandeling. U kunt dat aan het secretariaat melden per mail info@psymens.nl of aan uw behandelaar kenbaar maken tijdens de 1e afspraak.

Ook informatie uitwisseling met andere organisaties dan uw huisarts of de verwijzer vindt uitsluitend plaats met uw toestemming.