Wachttijden

Verwijzing
Om u aan te melden voor generalistische basiszorg of specialistische zorg heeft u een verwijsbrief nodig van uw huisarts. Hieronder vindt u meer informatie over de wachttijden en het verloop van de aanmelding.

VOLWASSENEN SGGZ

Direct na binnenkomst van uw verwijsbrief voor de specialistische zorg plannen we met u een telefonische screening in. Deze screening vindt bij voorkeur binnen enkele weken plaats. Aan de hand van de informatie die u ons in de telefonische screening geeft, kiezen wij de behandelaar die het beste aansluit op de door u geschetste problematiek. Indien u zelf voorkeur heeft voor een behandelaar kunt u dat uiteraard aangeven. U wordt dan bij die behandelaar ingepland. De wachttijd is afhankelijk van de beschikbaarheid van de behandelaar. De actuele wachttijden zijn als volgt:

 • Utrecht: minimaal 8 maanden
 • Amersfoort: minimaal 8 maanden
 • Nieuwegein: minimaal 8 maanden

De wachttijden zijn onder voorbehoud en zijn geactualiseerd op 6 maart 2024.

VOLWASSENEN GBGGZ

Voor de generalistische basiszorg verschilt de gemiddelde wachttijd per locatie. De wachttijden zijn op dit moment als volgt:

 • Utrecht: 8 weken
 • Amersfoort: 24 weken
 • Nieuwegein: 4-6 weken

De wachttijden zijn onder voorbehoud en zijn geactualiseerd op 28 maart 2024.

Zowel voor SGGZ als de GBGGZ geldt dat de behandeling direct na de intake start. Er zit geen wachttijd tussen de intake en de behandeling. Bovenvermelde wachttijden zijn gemiddelden; per verzekeraar kunnen ze korter dan wel langer zijn.

Wachtlijstbemiddeling

Wanneer u de wachttijd te lang vindt, danwel wanneer u verzekerd bent bij een verzekeraar waarvoor wij momenteel een aanmeldstop kennen, kunt u altijd contact opnemen met ons. Ook kunt u uw zorgverzekeraar vragen om wachtlijstbemiddeling. Uw zorgverzekeraar kan u ondersteunen, zodat u binnen 4 weken vanaf uw eerste contact met een zorgaanbieder een intake gesprek krijgt, en dat binnen 10 weken vanaf de intake, de behandeling is gestart. Dit zijn de maximaal aanvaardbare wachttijden die door zorgaanbieders en zorgverzekeraars gezamenlijk zijn overeengekomen (de treeknormen).

Kind & Jeugd

Direct na binnenkomst van de verwijsbrief van uw kind plannen we met u of uw kind (vanaf een zekere leeftijd) een telefonische intake in. Deze intake vindt bij voorkeur binnen enkele weken plaats. Aan de hand van de informatie uit het telefonisch intakegesprek, kiezen wij de behandelaar die het beste aansluit op de problematiek van uw kind. Indien u zelf en/of uw kind voorkeur heeft voor een behandelaar kunt u dat uiteraard aangeven.

De wachttijden zijn afhankelijk van de beschikbaarheid van de behandelaar. De wachttijden tussen de aanmelding en het intakegesprek verschillen per locatie en zijn als volgt:

 • Amersfoort: ongeveer 16-20 weken
 • Bilthoven: ongeveer 20-24 weken
 • Harderwijk: ongeveer 14-18 weken
 • Hilversum: ongeveer 6-10 weken
 • Nieuwegein: ongeveer 2-6 weken
 • Utrecht: ongeveer 2-6 weken
 • Woerden: ongeveer 2-6 weken

Voor onze sectie Infant Mental Health (kinderen 0-6 jaar) bedraagt de wachttijd voor alle vestigingen ongeveer 8 weken.

De genoemde wachttijden zijn onder voorbehoud en zijn geactualiseerd op 13 juni 2024.

De behandeling start direct na de intake. Er zit geen wachttijd tussen de intake en de behandeling.