Toegankelijkheidsverklaring

PsyMens draagt graag bij aan een inclusieve samenleving. Daarom werken wij ernaar toe dat ook blinden, slechtzienden, doven, slechthorenden en mensen met een zintuigelijke of motorische beperking volledig gebruik kunnen maken van onze online dienstverlening. Hetzelfde geldt voor laaggeletterden, mensen met dyslexie of mensen die kleurenblind zijn. 

Het is ons doel om onze online dienstverlening toegankelijk te maken én te houden voor iedereen, in overeenstemming met het ‘Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid’. Hieronder ziet u de huidige status van de toegankelijkheid van PsyMens. De volledige verklaring kunt u hier terugvinden. 

 
Status toegankelijkheidslabel van PsyMens.nl. Volg de link voor de volledige toegankelijkheidsverklaring.

Akkoordverklaring

Deze verklaring is op 20 september 2021 getekend voor ‘gezien en akkoord’ door de directie van PsyMens. De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20 september 2021.

Contact

Heeft u vragen over onze toegankelijkheidsverklaring? Of heeft u een opmerking over de toegankelijkheid van onze online dienstverlening? Dan komen we graag met u in contact. U kunt ons bereiken door te bellen naar 030-251 57 90 of door te mailen naar info@psymens.nl.