Skip to content

Genderpoli

Bij onze geboorte krijgen wij allemaal een naam en een geslacht toegekend. De verwachting is dat wij ons vervolgens ontwikkelen tot mannen en vrouwen én ons ook zo voelen. Ook wordt ervan uitgegaan dat wij ons seksueel aangetrokken voelen tot het andere geslacht en samen kinderen zullen krijgen. Niet iedereen voelt zich echter (alleen) aangetrokken tot iemand van het andere geslacht. Ook kan niet iedereen zich vereenzelvigen met het aangeboren geslacht.

PsyMens biedt zorg voor volwassenen, jongeren en kinderen die zich anders voelen dan hun geboortegeslacht (genderincongruentie) en/of sterke onvrede hebben met geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn (genderdysforie). In deze folder lees je meer over genderincongruentie, genderdysforie, ons genderteam en de zorg die PsyMens biedt aan volwassenen, jongeren én kinderen.

Wat is genderincongruentie

Genderincongruentie is een term die staat voor het diepgevoelde ‘weten’ dat je geboortegeslacht en genderidentiteit niet overeenkomen. Iemand met genderincongruentie wordt biologisch geboren als man of vrouw, maar ervaart dat van binnen anders. Dit gaat vaak gepaard met de wens om van een ander geslacht te willen zijn (transgender), maar soms ook om ‘mens’ te zijn zónder ingedeeld te worden in het hokje man of vrouw (non-binair). Ook kan iemand zich het ene moment mannelijk en het andere moment vrouwelijk voelen (genderfluïde).

Genderdysforie

Mensen met genderdysforie hebben een sterk gevoel van onvrede met het geslacht waarmee ze geboren en opgegroeid zijn. De sekse past niet bij hoe ze zich voelen en hoe ze zich willen uiten. Sommigen hebben hier zoveel last van, dat het kan leiden tot bijvoorbeeld depressieve klachten of angst. Het verschil met genderincongruentie is dus dat de persoon bij genderdysforie (psychisch) lijdt door de genderincongruentie. Ook kunnen er psychische klachten, als angst en depressie, ontstaan doordat mensen met genderincongruentie worden afgewezen door hun omgeving vanwege hun seksuele oriëntatie en/of hun genderincongruentie. Weer anderen kunnen los van hun gendervariante gevoelens last hebben van psychische klachten en/of psychiatrische problemen. We spreken dan van co-morbide problematiek.

Gender is een breed en complex begrip. Het woord gender refereert naar alle sociale verwachtingen over mannelijkheid en vrouwelijkheid en hoe die zijn verweven in de maatschappij. Hoe een persoon de eigen gender ervaart noemen we de genderidentiteit, dit kán maar hóeft niet gelijk te zijn aan de sekse. Bij mensen met genderincongruentie/genderdysforie komt de sekse niet overeen met de genderidentiteit.

Omdat er diverse genderverschillen en genderrollen zijn, uiten mensen met genderdysforie zich erg verschillend, bijvoorbeeld:

Genderpoli bij PsyMens

Ons genderteam bestaat uit behandelaren die zijn opgeleid om mensen met gendervariante gevoelens en problemen die daarmee samenhangen de zorg te geven die ze nodig hebben. Onze genderpoli richt zich op de navolgende subgroepen (zoals beschreven in de kwaliteitsstandaard psychische transgenderzorg):

Herken jij jezelf of je kind in bovenstaande informatie of subgroep(en)? Vind jij of vindt je kind het lastig om te leven met genderdysforie of om de omgeving te informeren? Dan kan het goed zijn om psychische hulp te vragen. Vraag de huisarts om een verwijzing naar onze genderpoli. Ook kun je contact opnemen met ons secretariaat door te bellen naar 030-251 57 90 of te mailen naar info@psymens.nl.

Behandeling

De behandeling van genderdysforie verschilt voor kinderen, jongeren én volwassenen. In onze folder staat uitgelegd wat van de behandeling per groep verwacht kan worden.

Meer informatie

Meer informatie over genderincongruentie, genderdysforie, psychodiagnostiek, behandeling en praktische informatie als vergoedingen, vind je in onze folder. Vragen kunt u stellen aan ons secretariaat door te bellen naar 030-251 57 90 of te mailen naar info@psymens.nl. Telefonisch zijn zij bereikbaar van 8:30 tot 12:30 uur en van 15:00 tot 17:00 uur.