Hieronder staan een aantal veelgestelde vragen. Als u hier niet kunt vinden wat u zoekt, schroomt u dan niet contact met ons op te nemen.

Ik heb direct hulp nodig, waar kan ik terecht?

Als u nog niet in behandeling bent bij ons, dan adviseren wij u in spoedeisende situaties uw huisarts te raadplegen. Hij of zij kan u verder helpen. Buiten kantooruren en in de weekenden adviseren wij u contact op te nemen met de huisartsenpost. Als u al in behandeling bent, heeft uw behandelaar met u besproken hoe te handelen bij crisissituaties.

Ik heb geen verwijzing, wat moet ik doen?

Zonder verwijzing mogen wij niet behandelen. Op de pagina Werkwijze, bij aanmelding en intake leest u hier meer over.

Welke informatie wisselt u met de verwijzer uit?

Voor het goed verlopen van de intake en behandeling is aanvullende informatie van de huisarts of de verwijzer soms van belang. Indien dit het geval is vragen wij u vooraf uw toestemming. Uiteraard zal de toegewezen behandelaar dat pas doen nadat de eerste afspraak voor de intake heeft plaatsgevonden. Indien u daar bezwaar tegen hebt, heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de behandeling. U kunt dat aan het secretariaat melden per mail info@psymens.nl of aan uw behandelaar kenbaar maken tijdens de 1e afspraak.

Daarnaast zijn wij vanuit de Zorgverzekeringswet verplicht de verwijzer alsmede uw huisarts te informeren omtrent de start en inhoud van uw behandeling. Ook zijn wij verplicht de huisarts een eindverslag te doen toekomen. Indien u daar bezwaar tegen hebt, heeft dat uiteraard geen gevolgen voor de behandeling. U kunt dat aan het secretariaat melden per mail info@psymens.nl of aan uw behandelaar kenbaar maken tijdens de 1e afspraak.

Wat is een telefonische intake?

De telefonische intake is het (telefonische) gesprek dat u met een behandelaar heeft na uw aanmelding. In dit gesprek stellen we samen met u de aard en de ernst van uw klachten, dan wel die van uw zoon of dochter vast.

Wat zijn de kosten voor de behandeling en wat is de vergoeding?

Volwassenen (18 jaar en ouder)

Ambulante geestelijke gezondheidszorg valt onder de Zorgverzekeringswet. Dit betekent dat de behandeling van PsyMens wordt vergoed door uw zorgverzekeraar. Wel dient u rekening te houden met uw eigen risico.

Kinderen en jeugdigen tot 18 jaar

Ambulante geestelijke gezondheidszorg valt onder de jeugdwet en wordt vergoed door de gemeente waarin het kind / de jeugdige woonachtig is (officieel staat ingeschreven). Er is geen eigen risico van toepassing.

Waar vindt de behandeling plaats?

Voor volwassenen biedt PsyMens behandeling aan in Amersfoort, Nieuwegein, Utrecht en Woerden. Voor kinderen en jeugdigen in Amersfoort, Bilthoven, Harderwijk, Hilversum, Nieuwegein, Utrecht en Woerden.

Hoe gaat PsyMens om met mijn gegevens?

PsyMens gaat zorgvuldig met uw gegevens om. De regels over het beschermen van uw persoonsgegevens zijn vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) Voor informatie over de AVG verwijzen wij u naar de website www.rijksoverheid.nl. Hoe de PsyMens ZorgGroep B.V. omgaat met uw persoonsgegevens is vastgelegd in ons Privacy Statement.

Ik heb vragen over het inzien/opvragen/aanvullen/vernietigen van mijn medisch dossier. Hoe is dit geregeld?

Om uw behandeling bij PsyMens goed te laten verlopen is het noodzakelijk dat wij allerlei persoonlijke gegevens over u verzamelen zoals adresgegevens, resultaten van onderzoeken, diagnose en behandelplan. Deze gegevens worden in een Elektronisch Patiënt Dossier vastgelegd, het zogeheten EPD (medisch dossier.) Alle door ons verzamelde gegevens worden vertrouwelijk behandeld volgens de wet- en regelgeving die hiervoor geldt.

Hoe zeg ik de afspraak met mijn behandelaar af?

Indien u verhinderd bent dient u dit minimaal 24 uur van te voren te melden (zaterdag en zondag niet meegerekend). Hiervoor kunt u contact opnemen met het secretariaat (030-2515790).

De overheid heeft bepaald dat als u niet tijdig afzegt voor een afspraak, de kosten van deze sessie niet meer in rekening gebracht kunnen worden bij uw zorgverzekeraar, maar geheel voor uw eigen rekening komen (no-show).

Het tarief voor no- show bedraagt voor individuele therapie € 80,- per sessie en voor groepstherapie € 40,- per gemiste sessie. U ontvangt hiervoor een factuur.

Ik ben niet tevreden, wat nu?

Alhoewel kwaliteit bij ons centraal staat, kan er altijd wel eens iets mis gaan. Mocht u onverhoopt een klacht hebben over één van onze medewerkers of over onze instelling, dan verzoeken wij u dit aan ons kenbaar te maken. Wij stellen het op prijs de kans te krijgen de klacht intern te onderzoeken en zo mogelijk met een oplossing te komen. U kunt hiervan contact met ons opnemen via ons secretariaat op nummer 030-251 5790 of per mail via secretariaat@psymens.nl. Voor onze klachtenregeling klik hier.

Mocht dit voor u niet tot een bevredigend resultaat leiden, dan bestaat de mogelijkheid tot een geschillenprocedure bij de EZa. Voor meer informatie klik hier.

Ik ben het niet eens met de diagnose en/of de behandeling, wat nu?

Wanneer u het niet eens bent met de door uw behandelaar gestelde diagnose of behandeling kan een second opinion uitkomst bieden. Een andere bevoegde therapeut geeft dan een onafhankelijk oordeel. Ook uw behandelaar kan bij twijfels een second opinion aanvragen. De second opinion wordt altijd verleend door een bevoegde therapeut van een andere zorgaanbieder in de geestelijke gezondheidszorg. Uw behandelaar helpt u met het aanvragen van een second opinion.