Volwassenen

Wij bieden een hooggekwalificeerd, gevarieerd en multidisciplinair behandelaanbod voor mensen die op verandering en verbetering gerichte (psycho-)therapie nodig hebben. De behandeling begint bij goede diagnostiek en advies. Wij werken met effectief bewezen behandelmethoden. Alle belangrijke vormen van (psycho-)therapie zijn bij ons vertegenwoordigd. Het uitgangspunt daarbij is dat we kortdurend behandelen als het kan en langer durend als het nodig is. Klik op een van de onderwerpen om hier meer over te lezen:

Volwassenen met een aandachtstekortstoornis (Attention Deficit Disorder, ADD) zijn snel afgeleid en kunnen zich moeilijk concentreren. Elke prikkel zorgt ervoor dat hun gedachten afdwalen van waar ze mee bezig zijn. Daardoor maken ze dingen niet af, beginnen steeds aan iets anders en maken veel fouten. Ze kunnen moeilijk luisteren en onthouden wat hun wordt opgedragen. Ze raken ook vaak dingen kwijt. Kinderen met ADD zijn vaak stil en dromerig.

Als volwassenen naast aandachtstekort ook last hebben van veel onrust en impulsiviteit, dan kunnen ze een aandachtstekortstoornis met hyperactiviteit (ADHD) hebben.

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of tijdens kantooruren contact opnemen met ons secretariaat: 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Angst zorgt ervoor dat we voorzichtig zijn. Dit behoedt ons voor gevaar en ongelukken. Er zijn echter mensen die te veel en te vaak angst voelen, en daardoor allerlei situaties uit de weg gaan, waarin ze zich anders lekker zouden voelen. Ze gaan bijvoorbeeld steeds minder de straat op of vermijden winkels of andere gelegenheden waar veel mensen komen. Andere mensen durven niemand aan te spreken of gaan feestjes en verjaardagen uit de weg. Weer andere mensen zijn voortdurend bang dat er wordt ingebroken of hun huis afbrandt, waardoor ze talloze malen controleren of het gas uit is en/of de ramen dicht zijn. Deze mensen worden letterlijk in ernstige beperkt in hun bewegingsvrijheid.

Behandeling

PsyMens biedt mensen die te veel en te vaak angst voelen en daardoor situaties uit de weg gaan een behandeling, waardoor zij langzaam en in hun eigen tempo leren om deze situaties niet meer uit de weg te gaan en hun vrijheid te heroveren. Daarnaast leren ze negatieve gedachten (‘ze zullen me wel niet aardig vinden’, ‘er wordt zeker ingebroken als ik weg ben’) die automatisch optreden wanneer mensen angstig worden om te buigen. 

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of tijdens kantooruren contact opnemen met ons secretariaat: 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Verdriet of somberheid is een normale emotie die vaak wordt ervaren door gezonde mensen in reactie op ingrijpende gebeurtenissen, zoals een groot verlies. We spreken van een depressie wanneer iemand naast normale rouwreacties –sombere stemming, angstig en moe- ook voortdurend negatief denkt, piekert, zich schuldig voelt of met gedachten rondloopt om zijn of haar leven te beëindigen. Depressieve mensen vinden het leven zinloos, ze ondernemen daarom nog weinig. Het is daarom belangrijk de spiraal van somberheid en passiviteit te doorbreken, het piekeren te stoppen en hen evenwichtig te leren denken.  

Behandeling

PsyMens helpt mensen met een depressie om de spiraal van somberheid en passiviteit te doorbreken, het piekeren te stoppen en hen weer evenwichtig te leren denken. Veruit de meeste patiënten met een depressie zijn goed te helpen. Meer dan 90% van de patiënten geneest van een depressie. Voorwaarde is wel dat er niet al te lang wordt gewacht met het vinden van deskundige hulp. 

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of tijdens kantooruren contact opnemen met ons secretariaat: 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Sommige gebeurtenissen, zoals een ramp of bankoverval zijn dermate ingrijpend dat ze in het geheugen staan gekerfd. Mensen die dergelijke ingrijpende dingen hebben meegemaakt, gaan zonder dat ze dat willen in gedachten steeds terug naar die situatie. Ze beleven die situatie als het ware elke dag opnieuw. Deze mensen zijn getraumatiseerd. Zelfs het kleinste detail kan hen herinneren aan de ramp en ze zeer angstig maken. Daarnaast kunnen getraumatiseerde mensen concentratieproblemen, slaapproblemen, een verstoorde stemming, eetstoornissen en lichamelijke klachten hebben. 

Behandeling

De behandeling van PsyMens bestaat uit individuele gesprekken en/of gesprekken in groepsverband. Psychotrauma biedt mensen de mogelijkheid de herinneringen te verwerken en een plaats te geven, zodat met een vermindering van klachten weer deelgenomen kan worden aan het sociale leven. 

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of tijdens kantooruren contact opnemen met ons secretariaat: 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Mensen met persoonlijkheidsproblematiek hebben meestal veel problemen op het gebied van sociale relaties en stemmingen. Ze hebben hier hun hele leven last van. Daarnaast beleven, denken en reageren ze op een vaste en inflexibele manier, waardoor ze onvoldoende in staat zijn hun gedrag aan te passen aan wisselende omstandigheden. De persoon in kwestie voelt vaak niet meer de vrijheid om flexibel te reageren op de eisen van alledag. Het denken en waarnemen kunnen daarbij sterk gekleurd zijn. Zo kunnen vervormingen ontstaan in de wijze waarop iemand kijkt naar zichzelf en zijn omgeving. De beleving en uiting van gevoelens kunnen eveneens verstoord zijn, zoals bij sterk wisselende of te intense emoties.
Vaak gaan zulke verstoringen samen met terugkerende moeilijkheden in de beheersing van de eigen impulsen. Mensen met persoonlijkheidsstoornissen ervaren daarom vaak moeilijkheden in contact met anderen en kunnen daarom vastlopen op verschillende terreinen van hun leven.

Behandeling

PsyMens biedt -na te hebben vastgesteld of er sprake is van een persoonlijkheidsstoornis- een passend behandelprogramma aan bestaande uit individuele sessies en/of groepssessies en/of trainingen. De meeste persoonlijkheidsstoornissen zijn goed te behandelen. Dat wil zeggen dat veel klachten door behandeling aanzienlijk kunnen verbeteren. Omdat persoonlijkheidsstoornissen meestal al lang bestaan, duurt een behandeling voor persoonlijkheidsproblematiek meestal enkele jaren. De duur van de behandeling is natuurlijk afhankelijk

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of tijdens kantooruren contact opnemen met ons secretariaat: 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Sommige mensen hebben jarenlang lichamelijke klachten zoals hoofdpijn of buikpijn waarvoor ze regelmatig de huisarts en specialist hebben geraadpleegd. Na herhaaldelijk te zijn onderzocht, blijkt de klacht geen directe medische oorzaak te hebben. Deze lichamelijke klachten kunnen echter veroorzaakt worden door stress en overbelasting en de veranderingen in hormoonhuishouding die daarmee samenhangen.

Behandeling

PsyMens verklaart de symptomen van stress vanuit een biopsychosociaal model. Dit houdt in dat bij de behandeling van de lichamelijke klachten rekening gehouden wordt met zowel een biologische (hartslag en bloeddruk, de hormoonhuishouding en het afweersysteem), een psychologische (hoe beleef ik deze en hoe ga ik ermee om?) als een sociale (hoe wordt er door mijn omgeving op gereageerd?) component. Naast verminderen van de klachten, is het doel deze te beschouwen in relatie tot persoonlijke levensstijl en levensgeschiedenis. 

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of tijdens kantooruren contact opnemen met ons secretariaat: 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Een chronische ziekte, zoals kanker of hartfalen gaat gepaard met veel stress. De regelmatige bezoeken aan de specialist, de onderzoeken en de behandelingen, het wachten op de uitslagen geven spanningen. Hierdoor worden patienten vaak angstig en somber. Verschillende onderzoeken hebben uitgewezen dat voortdurende stress, angst en somberheid allerlei lichamelijke processen zoals hartslag en bloeddruk en de immunologische afweer ontregelen. 

Behandeling

Na jarenlang onderzoek heeft de grondlegster van PsyMens een behandelprogramma ontwikkeld voor mensen met chronische ziekten. Dit programma leert hen beter omgaan met de geestelijke en lichamelijke gevolgen van kanker en andere chronische ziekten. Hierdoor verbetert de stemming en wordt als neveneffect de hormoonhuishouding en immunologische huishouding geregeld. 

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of tijdens kantooruren contact opnemen met ons secretariaat: 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Veel moeilijkheden in relaties en gezinnen ontstaan doordat partners of gezinsleden niet goed met elkaar communiceren. Wanneer deze problemen voortduren, kunnen bij één of meerdere betrokkenen lichamelijke klachten, zoals hoofdpijn en/of psychische klachten, waaronder angst en depressie, ontstaan.

Behandelingen voor relatie- en gezinsproblematiek vallen onder niet-vergoede zorg.

Behandeling

De behandeling voor relatie- en gezinsproblematiek van PsyMens bestaat voor een groot deel uit oefeningen waardoor mensen effectiever leren communiceren. Ze leren de problemen op te lossen en beter te spreken en te luisteren. De gesprekken vinden plaats in de vorm van een partner-relatietherapie, naar wens individueel maar ook in groepsverband. 

Behandelingen voor relatie-en gezinsproblematiek vallen onder niet-vergoede zorg. Het tarief van deze behandeling bedraagt € 132,= per 60 minuten. 

Naast de (directe) gesprekstijd worden ook de kosten in rekening gebracht voor de overige (indirecte) tijd, zoals aanmaken dossier, opstellen behandelplan en overleg met andere hulpverleners. De kosten daarvoor bedragen eveneens € 132,= per 60 min. 

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of contact opnemen met ons secretariaat via 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Schematherapie is een vorm van psychotherapie die mensen met terugkerende angst- en depressieve klachten, persoonlijkheidsproblemen en/of trauma in de voorgeschiedenis in staat stelt weer nieuwe wegen uit te proberen en zichzelf tot ontwikkeling te brengen. Schematherapie is een vorm van integratieve psychotherapie bestaande uit cognitieve gedragstherapeutische- en experiëntiele (ervaringsgerichte) technieken. Deze therapie is ontwikkeld door Jeffrey Young en zijn collega’s. Het richt zich op het weer op gang brengen van de vaak gestagneerde ontwikkeling, zodanig dat de verschillende terreinen van het leven zoals werken, studeren, vrije tijd, vriendschappen en intieme relaties zo zinvol mogelijk ingevuld kunnen worden.

Behandeling

De behandeling wordt individueel of in combinatie met groepstherapie gegeven. Het zorgt voor inzicht, verwerking van achterliggende (traumatische) levenservaringen en het aanleveren van meer effectieve manieren van voelen, denken en doen.

Indicatie

Schematherapie is effectief bevonden voor mensen met een depressieve stemmingsstoornis en voor mensen met persoonlijkheidsstoornissen in het algemeen en bij mensen met een borderline persoonlijkheidsstoornis in het bijzonder (Nordahl et al., 2005; Wang et al., 2010).

Waar kan ik terecht?

U kunt zich aanmelden via de website of tijdens kantooruren contact opnemen met ons secretariaat: 030-251 57 90. We bieden behandelingen aan in Amersfoort, Nieuwegein, Woerden en Utrecht.

Om patiënten comfort te bieden tijdens de wachttijd heeft PsyMens diverse psycho-educatie modules ontwikkeld. Psycho-educatie is voorlichting over bepaalde klachten of problemen en hoe daarmee om te gaan.

Er zijn vier modules ontwikkeld voor omgaan met angsten, depressieve stemming, beter slapen en het verbeteren van zelfbeeld. Deze modules zijn niet gericht op een specifieke psychische aandoening en zijn dan ook geen vervanging voor de behandeling waarop wordt gewacht, maar zijn erop gericht om algemene informatie te geven over veelvoorkomende klachten en om handvatten te bieden om zelf alvast met de klachten aan de slag te gaan.

Meer informatie over psycho-educatie vindt u in onze leaflet