Skip to content

Over PsyMens

​PsyMens is een laagdrempelige en op de hulpvraag afgestemde kleinschalige instelling voor specialistische geestelijke gezondheidszorg met een medisch specialistische erkenning.

PsyMens heeft een breed therapieaanbod voor volwassenen en voor kinderen en jongeren met uiteenlopende psychische problemen. Dit kunnen psychische en/of psychiatrische problemen zijn die wat betreft de aard en ernst kunnen variëren. Bij minder ernstige problematiek bieden wij u een behandeltraject in de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ). Wanneer de problematiek complexer is, vindt behandeling plaats in de Specialistische GGZ (SGGZ)

Ook wanneer uw psychische of psychiatrische klachten al langer (chronisch) aanwezig zijn, kunt u bij ons terecht. Hiervoor hebben wij een speciale route ontwikkeld in de Generalistische Basis GGZ.

Naast de gesprekken op locatie bieden wij de mogelijkheid om de behandeling of een deel van de behandeling via de computer thuis te doen. Wanneer u in overleg met uw behandelaar heeft bepaald dat een online behandeling voor u geschikt is, krijgt u van ons een inlogaccount. Hiermee krijgt u toegang tot onze beveiligde omgeving, waar u informatie kunt vinden over uw klachten en hoe u daar het beste mee om kunt omgaan. Ook vindt u er huiswerkopdrachten die u met uw behandelaar kunt doorspreken. Via onze webomgeving kunt u op een veilige manier met uw behandelaar communiceren. 

PsyMens streeft ernaar hooggekwalificeerde zorg te leveren, zorgvuldig afgestemd op uw problematiek of die van uw kind of gezin. We werken daarom uitsluitend met methoden van diagnosticer. Alle vormen van behandelen en begeleiden die resultaat opleveren bij de verschillende psychische en psychiatrische problemen staan beschreven in onze zorgprogramma’s. Afhankelijk van de situatie en problematiek doen wij u een voorstel voor een behandelplan. Uitgangspunt is daarbij altijd dat wij zoveel zorg geven als nodig, maar nooit méér dan nodig is. U krijgt zorg op maat, dus hooggekwalificeerde zorg.

Wij werken nauw samen met andere organisaties, zoals buurtteams, huisartsen en praktijkondersteuners – de psychologen die in huisartsenpraktijken werkzaam zijn -, maar ook met specialisten die in het ziekenhuis werken en behandelen waarvan de effectiviteit is gebleken uit wetenschappelijk onderzoek.