Skip to content
Mathilde van der Plas

Mathilde van der Plas

Orthopedagoog

Vestiging: Bilthoven - Leyenseweg 111B

Mathilde van der Plas (1986) is orthopedagoog en werkt sinds november 2023 bij PsyMens. Zij studeerde Gezinspedagogiek in Leiden en behaalde een master in Maatschappelijke opvoedingsvraagstukken en een master in de Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht. Na haar tweede master heeft zij 4 jaar als orthopedagoog bij een grote, specialistische GGZ instelling gewerkt. In dit werk verrichtte zij zowel diagnostiek als behandeling bij jongeren in de leeftijd van 12-24 jaar met verslavingsproblematiek en co-morbiditeit zoals ADHD, ASS, depressie en angst. Tevens heeft zij als orthopedagoog in de revalidatiezorg gewerkt met kinderen met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking in de leeftijd van 0-10 jaar. In dit werk deed zij onder andere ontwikkelingsonderzoek, spelbegeleiding en gaf zij (opvoed)adviezen aan ouders en pedagogisch medewerkers.

Naast haar werk als orthopedagoog heeft Mathilde meerdere jaren gewerkt als outdoor educator in het buitenland waarbij zij groepen kinderen en jongeren begeleidde op meerdaagse wildernistochten. Bij deze programma’s was er ruime aandacht voor de persoonlijke ontwikkeling van de deelnemers en het ontdekken van hun eigen kracht in moeilijke situaties. Haar outdoor werkervaring neemt Mathilde ook mee in haar werk als orthopedagoog onder andere door ‘out of the box’ te durven denken, de kracht van beweging mee te nemen en leren door te ervaren. Tevens vindt zij het belangrijk in haar werk om niet alleen te kijken naar de uitdagingen van een kind en jongere, maar ook wat ze wel kunnen – waarbij de context als vanzelfsprekend betrokken wordt. Met context bedoelt zij het gezin, maar ook andere belangrijke mensen in het netwerk van het kind en organisaties die bij het kind betrokken zijn, zoals school of jeugdzorg. Binnen de behandeling gebruikt ze o.a. MGV, CGT, ACT en FloorPlay. Tevens heeft Mathilde de basisopleiding EMDR bij kinderen en adolescenten afgerond.