Skip to content
Johanneke van Marle

Johanneke Marle - Verduijn

Psychotherapeut en cognitief gedragstherapeut VGCt

Vestiging: Hilversum, Emmastraat 54

Johanneke van Marle -Verduijn (1983) werkt sinds 2017 bij PsyMens als kinder- & jeugdpsycholoog. Haar loopbaan is begonnen in het Sophia Kinderziekenhuis in Rotterdam, waar zij het vak als psycholoog in de vingers kreeg op de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie. Daarna heeft Johanneke jarenlang in Hilversum gewerkt bij een GGZ-instelling als psycholoog, waar zij ook de registratie tot cognitief gedragstherapeut behaalde. Inmiddels werkt zij met veel plezier alweer jaren in het team van PsyMens. In 2018 is Johanneke gestart met de opleiding tot Psychotherapeut, welke zij begin 2022 met goed gevolg heeft afgerond. Haar werkzaamheden richten zich op het uitvoeren van psychotherapeutische behandelingen. Dat kunnen individuele behandelingen zijn, maar ook ouderbegeleiding of gezinsbehandeling. Johanneke werkt graag met de kracht van mensen als uitgangspunt om van daaruit naar herstel en ontwikkeling te werken. Het aangaan van een therapeutische relatie met het kind/de jongere en het gezin staat daarin centraal, zodat er ruimte ontstaat om binnen te werken en te groeien. Spel, creativiteit, betrokkenheid en een gezonde dosis humor zijn elementen die in het contact met Johanneke naar voren zullen komen. Samen op zoek naar wat werkt voor jou/ jullie!