Skip to content
Pauline Weggers

Pauline Weggers

GZ-Psycholoog

Vestiging: Bilthoven - Leyenseweg 111B

Pauline Weggers is sinds september 2020 werkzaam bij PsyMens als Gezondheidszorgpsycholoog Kind en Jeugd en Cognitief Gedragstherapeut VGCt in Bilthoven. In 2009 is ze afgestudeerd in de master neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens is zij voor een korte tijd werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg en heeft zich een paar jaar parttime ingezet als Communicatiedocent in het Hoger Beroepsonderwijs en op de Universiteit.

Voordat Pauline bij PsyMens kwam werken is ze 10 jaar werkzaam geweest in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij een specialistische GGZ-instelling in Noord-Nederland. Pauline heeft veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met verscheidene psychiatrische problematiek, zoals ontwikkelingsproblematiek, angst- en stemmingsproblematiek, hechting en trauma en systeemproblematiek. Daarnaast heeft ze met veel energie en plezier een aantal poliklinieken opgericht en is ze betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van de jeugdhulpverlening in de regio waar ze werkzaam was, door aan te schuiven bij experttafels en met gemeenten en wethouders beleid verder te ontwikkelen. Pauline heeft met veel enthousiasme werkbegeleiding en supervisie gegeven aan opleidingen.

In haar werk als Gezondheidszorgpsycholoog en Cognitief Gedragstherapeut vindt Pauline het belangrijk om het kind en ouders centraal te stellen, door goed te luisteren en aan te sluiten bij wat de hulpvraag is. Door samen te gaan begrijpen hoe de klachten met elkaar samenhangen, kan een passend behandelplan opgesteld worden. Binnen de behandeling gebruikt ze o.a. cognitief gedragstherapeutische technieken en oplossingsgerichte psychologie. Daarnaast werkt Pauline systeemgericht en geeft ze ook ouderbegeleiding en denkt ze graag mee met scholen en andere betrokken hulpverlening om handelingsadviezen te geven.
Tot slot heeft Pauline basisopleiding EMDR bij de Vereniging EMDR Nederland (VEN) afgerond.