Skip to content
Evelien van den Bosch

Evelien Verheul - van den Bosch

Hoofd Behandeling / Klinisch Psycholoog

Vestiging: Utrecht, Maliebaan 50B

Evelien v.d. Bosch (1981) is sinds september 2021 werkzaam voor PsyMens als Klinisch psycholoog / Psychotherapeut en Hoofd behandeling.

Zij heeft haar basisopleiding Klinische psychologie en Gezondheidspsychologie in 2005 afgerond aan de Universiteit Utrecht en is haar carrière vervolgens begonnen in het forensisch psychiatrische werkveld. Zo heeft zij jarenlang op meerdere (TBS-)afdelingen met verschillende soorten problematiek gewerkt. Zowel haar vervolgopleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog als Psychotherapeut en Klinisch psycholoog heeft Evelien in die periode afgerond.

Haar affiniteit bleek duidelijk bij het werken met mensen met complexe persoonlijkheidsproblematiek te liggen en in 2015 maakte ze de overstap naar een ambulante afdeling voor persoonlijkheidsstoornissen bij een grote zorgaanbieder binnen de reguliere GGZ. Hier heeft zij jarenlang ervaring opgedaan in o.a. dialectische gedragstherapie (DGT) en schematherapie, zowel individueel als in groepsverband. Ook heeft zij intensief gewerkt met de zogenaamde EPA-doelgroep, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen waarbij vaak ook sprake is van hechtingsproblematiek, traumata en allerlei sociaal maatschappelijke problemen.

Evelien heeft destijds bovendien de functie van programmaleider enkele jaren vervuld waarin zij verantwoordelijk was voor het functioneel aansturen en bewaken van de uitvoering van diverse zorgprogramma’s. Voor collega’s in opleiding is ze met veel plezier actief (geweest) als werkbegeleider.

Als psycholoog werkt Evelien graag integratief en persoonsgericht, waarbij zij nastreeft om zich zelfbewust, oprecht en authentiek op te stellen en de cliënt een actieve, autonome rol te laten spelen in zijn of haar behandeling. Zij vindt een goede, transparante therapeutische relatie met duidelijke werkafspraken van groot belang om gezamenlijk te kunnen werken aan het doorbreken van vaak jarenlange disfunctionele gedragspatronen die maken dat mensen vastlopen en bv. stemmings- en/of angstklachten rapporteren.