Skip to content
default-team

Gieta van der Pompe

Directeur

Vestiging: Woerden - Pelmolenlaan 12-14

Gieta Lammers- van der Pompe (1959) is als medeoprichter van PsyMens sinds 1 januari 2008 verbonden aan PsyMens als Directeur Behandelzaken/ klinisch psycholoog en psychotherapeut. Na het afronden van de studie Klinische- en Theoretische psychologie in 1989 richtte zij zich op onderzoek op het grensvlak van de geneeskunde en de psychologie.
In 1997 is zij gepromoveerd aan de MC Erasmus op de effecten van acute stress op de immunologische afweer en hormoonhuishouding bij gezonde vrouwen en vrouwen die een operatie hadden ondergaan vanwege kanker. In de jaren die daarop volgen heeft ze zich in samenwerking met anderen verdiept in de specifieke psychologische en neurobiologische mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan én in stand houden van angst en depressie. De resultaten van haar onderzoeken staan beschreven in diverse (internationale) artikelen en vakliteratuur.

Haar overtuiging om meer de rol van psychotherapeut te gaan vervullen nam toe, toen uit één van haar onderzoeken bleek dat vrouwen met depressieve klachten die hadden deelgenomen aan een groepstherapie niet alleen minder angstig en depressief waren, maar ook een betere immunologische afweer hadden. Daarom richtte zij in 2008 samen met haar partner PsyMens op. Afgezien van angst- en depressieve stemmingsstoornissen heeft ze een affiniteit voor het werken met mensen met meervoudige psychische problematiek, al dan niet in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis.

In haar werk als psychotherapeut komt de kennis van de fysiologie en neurobiologie van psychische stoornissen die zij in de voorgaande jaren heeft verzameld goed van pas. Zij behandelt ook kinderen en adolescenten die angstig en/of depressief zijn, een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling hebben en/of gedragsproblemen.