PsyMens krijgt Gouden Randje

PsyMens draagt het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023. Ieder jaar onderscheidt de Stichting KiBG een aantal van deze Keurmerkdragers met een zogenoemd ‘Gouden Randje’. Donderdag 31 augustus jl. namen wij deze met trots in ontvangst.

Het ‘Gouden Randje’ is bedoeld voor keurmerkdragers die zich bovengemiddeld inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Lees hier meer over deze uitreiking en welke Keurmerkdragers ook deze erkenning kregen.

Vanaf heden Genderpoli voor kinderen, jongeren en volwassenen bij PsyMens

Vanaf heden kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met gendervariante gevoelens bij ons terecht voor passende zorg. Onze zorg richt zich op genderincongruentie en genderdysforie. We zijn blij met deze ontwikkeling en dat we deze groep kunnen ondersteunen in hun proces.

Genderpoli bij PsyMens

Mensen die zich anders voelen dan hun geboortegeslacht (genderincongruentie) en/of hier onvrede mee hebben (genderdysforie) kunnen bij ons in zorg komen. Ons genderteam bestaat uit behandelaren die zijn opgeleid om kinderen, jongeren en volwassenen met gendervariante gevoelens, en problemen die daarmee samenhangen, de zorg te geven die ze nodig hebben.

Meer informatie

Op onze website en in onze folder vind je meer informatie over onze Genderpoli, onze zorg, genderincongruentie en genderdysforie. Voor contact met onze Genderpoli kun je tussen 8:30 en 12:30 uur en tussen 15:00 en 17:00 uur contact opnemen met ons secretariaat door te bellen naar 030-251 57 90 of te mailen naar info@psymens.nl.

PsyMens mag keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 dragen!

Met trots melden wij u dat PsyMens in 2023 het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (voorheen Basis GGZ) van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) mag dragen. PsyMens heeft aangetoond aan alle voorwaarden te voldoen die horen bij het keurmerk. Daarnaast noemt Stichting KiBG PsyMens een betrokken, innovatieve, transparante, trotse en zelfkritische organisatie. Wij zijn blij met deze prachtige woorden en willen Stichting KiBG hiervoor bedanken.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023

Stichting KiBG is de netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ. Organisaties die Generalistische Kortdurende GGZ aanbieden aan volwassenen binnen de zorgverzekeringswet komen voor het keurmerk in aanmerking. PsyMens heeft, met het behalen van het keurmerk, aangetoond te voldoen aan de volgende drie normen: 

 1. Kortdurend generalistisch behandelen.
  ‘De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een kortdurende generalistische behandeling die gericht is op herstel, uitgaat van de door de cliënt ervaren gezondheid en functioneren en diens eigen kracht versterkt.’
 2. Transparant zijn, leren en verbeteren
  ‘De GGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website en verbetert continu zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.’
 3. Kennis delen in een lerend netwerk
  ‘De GGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.’
  Bron: www.kibg.nl/normen 

Hoe PsyMens beoordeeld is op deze drie normen en welke specifieke criteria er gelden voor de norm, kunt u lezen in de keurmerkrapportage van PsyMens

Meer informatie

Wilt u meer weten over Stichting KiBG en/of het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ? Dit kunt u vinden op de website van Stichting KiBG.

PsyMens krijgt een gemiddelde 8,6 tijdens tevredenheidsmeting 2022

Bij PsyMens staat aandacht voor de cliënt centraal en daarom vinden wij het belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u van ons krijgt. Dit onderzoeken wij door middel van een doorlopende klanttevredenheidsonderzoek. Het resultaat van de tevredenheidsmeting in 2022 is een gemiddelde 8,6. Een stijging van 0,1 op het al mooie gemiddelde van 2021 (8,5). We zijn trots op dit resultaat!

CQI

Voor het klanttevredenheidsonderzoek gebruiken wij een specifiek landelijk ontwikkelde vragenlijst: de ‘Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (ambulant)’, afgekort de CQI. Cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest wordt gevraagd naar hun mening over de volgende punten:

 • De ontvangen informatie
 • De mate van inspraak in de behandeling
 • De deskundigheid
 • Keuzevrijheid
 • Resultaat van de behandeling

Stijging 2022 ten opzichte van 2021

PsyMens is er trots op dat het mooie resultaat van 2021 zelfs nog overtroffen kon worden. We blijven ernaar streven om kwalitatief de beste zorg te leveren en dat u dat ook zo ervaart. Daarom zullen wij ook in 2023 onze uiterste best doen om u nóg meer tevreden te maken over de zorg bij PsyMens.

Meer informatie

Meer over het onderzoek leest u onder het kopje klanttevredenheid op deze webpagina en in dit overzicht.

 

Eemlandse ggz-instellingen tekenen samenwerkingsconvenant

Directeuren van acht ggz-instellingen in Eemland hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant. Het is voor het eerst dat ggz-instellingen in Eemland dit doen. Zij gaan intensiever samenwerken om Eemlanders met psychische problemen passende zorg en ondersteuning te bieden.

Tijdens een bijeenkomst op 24 november hebben de directies van de Hoop ggz, GGz Centraal, PsyMens, Molemann, Eleos, Indigo en Jellinek namens Arkin het ‘Convenant ggz-coalitie Samen Sterker’ ondertekend. Inmiddels heeft ook de Waag zich aan het convenant verbonden.

Met het convenant willen de ggz-instellingen meer gezamenlijk optrekken bij vraagstukken in het huidige zorglandschap. Daarnaast sluiten zij zich samen aan in het gezondheidsakkoord. Hierin worden de ggz-instellingen vertegenwoordigd door GGz Centraal. Samen Sterker is een domein overstijgend netwerk van huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, het zorgkantoor en een zorgverzekeraar in regio Eemland. De bedoeling van het gezondheidsakkoord is om goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Eemland te organiseren.

 

PsyMens erkend als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd!

Vanaf heden is PsyMens erkend als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd en dat maakt ons enorm trots! Collega Marije Wertwijn is aangewezen als de praktijkopleider en collega Eline Olivier als waarnemend praktijkopleider van PsyMens.

PsyMens als praktijkopleidingsinstelling

Als praktijkopleider tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd is PsyMens bevoegd om Klinisch Psychologen Kind en Jeugd in opleiding (i.o.) te begeleiden bij het praktijkgedeelte van de opleiding. We zijn blij met deze stap als opleider in ons vakgebied en kijken ernaar uit om Klinisch Psychologen i.o. te begeleiden bij hun leerproces, zoals we dat ook al jaren doen voor de opleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut.

Meer informatie over de erkenning als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd en het register met praktijkopleiders vindt u op www.fgzpt.nl.

Praktijkopleiding

De opleiding tot Klinisch Psycholoog is een vierjarige postmasteropleiding en kan worden gevolgd door gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen). Een GZ-psycholoog heeft eerst de WO bachelor- en masteropleiding psychologie voltooid en heeft daarna de tweejarige opleiding tot GZ-psycholoog afgrond. De opleiding tot Klinisch Psycholoog bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theoretische deel wordt verzorgd door een daartoe erkende opleidingsinstelling, zoals de RINO-groep. Het praktijkgedeelte vindt plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling, zoals PsyMens, waarbij praktijkervaring wordt opgedaan in vier deelgebieden: (1) diagnostiek (inclusief indicatiestelling), (2) behandeling (inclusief psychotherapie), (3) onderzoek en innovatie en (4) beleid, innovatie en management.

 

PsyMens opent 4 juli een vestiging in Harderwijk!

Op 4 juli 2022 openen PsyMens en ComeniusGGZ samen een nieuwe vestiging in Harderwijk en daar kijken we erg naar uit! Vanuit deze vestiging gaan wij (jonge) kinderen, jongeren en gezinnen behandelen uit de regio Noord Veluwe. Ook daar kunt u de hooggekwalificeerde jeugdGGZ, jeugdhulp én diagnostiek en behandeling van dyslexie verwachten die u van ons gewend bent. Op dit moment bedraagt de wachttijd voor onze vestiging in Harderwijk slechts enkele weken.

Het adres van onze nieuwe vestiging is:
Westeinde 25A
3844 DD Harderwijk

PsyMens één jaar gevestigd in Woerden!

Deze maand is PsyMens, samen met ComeniusGGZ, één jaar gevestigd in Woerden op de Korenmolenlaan 1D. We kijken terug op een jaar waarin onze therapeuten goede stappen hebben gezet in het oprichten van de vestiging met korte wachttijden. We hebben daardoor veel kinderen en jongeren uit de regio Utrecht West kunnen helpen bij hun problematiek.

We zijn trots op wat er bereikt is in één jaar op onze vestiging in Woerden en kijken uit naar de toekomst.

Behandeling van selectief mutisme bij PsyMens

Selectief mutisme komt bij 1 tot 7 op de 1000 kinderen voor. Dit betekent dat ongeveer 3300 tot 23.000 Nederlandse kinderen onder de 18 jaar hier last van hebben. Heel veel dus! PsyMens vindt het belangrijk om deze groep kinderen en jongeren zo goed mogelijk te helpen en te behandelen. In dit artikel leggen we uit wat selectief mutisme is, hoe je het kunt herkennen en wat voor behandeling wij aanbieden. 

Selectief mutisme

Soms ‘kan’ een kind of jongere in sommige situaties niet praten, terwijl hij of zij dat in andere situaties wel heel goed kan. Het kind of de jongere wil heel graag praten, maar kan het in sommige situaties niet vanwege de angst om te praten. Een voorbeeld hiervan is dat een kind of jongere thuis en tegen sommige mensen veel en goed praat, maar op school en tegen onbekenden zegt hij of zij helemaal niets. Dit noemen we ‘selectief mutisme’.

Je kunt selectief mutisme herkennen aan dat het kind of de jongere:

 • Alleen praat in bekende veilige situaties zoals in de thuissituatie en spreekt helemaal niet in sociale situaties met onbekenden zoals op school;
 • Heel goed begrijpt wat er wordt gezegd, maar zelf alleen antwoordt op vragen door te knikken of hoofdschudden;
 • Heel graag wil praten, maar het niet kan. Hierdoor lijken kinderen soms koppig, maar eigenlijk is het een manier om met hun angst om te gaan.

Behandeling

PsyMens biedt kinderen met selectief mutisme een behandeling aan, waardoor het kind stap voor stap in meer situaties durft te praten. Hierin is er nauw contact tussen de therapeut, ouders en leerkracht. Het behandelprogramma is intensief en duurt ongeveer 5 tot 12 maanden. De behandeling wordt aangepast op de situatie van het kind. Iedereen ontwikkelt zich anders en elk kind met selectief mutisme praat in verschillende situaties wel of niet. Op een speelse wijze wordt er langzaam aan opgebouwd van non-verbaal communiceren tot het praten met leerkrachten en andere volwassenen.

De behandeling van selectief mutisme bij jongeren ziet er anders uit dan bij kinderen, omdat het patroon van niet spreken vaak al meerdere jaren duurt. De behandeling is intensiever en het duurt over het algemeen langer om het oude patroon te doorbreken. 

Meer weten?

Wilt u meer weten over de behandeling van selectief mutisme bij PsyMens of uw kind aanmelden? Tijdens kantooruren kunt u contact opnemen met ons secretariaat door te bellen naar 030-251 57 90. 

Ook kunt u meer lezen over selectief mutisme en de behandeling daarvan op www.spreektvoorzich.nl

Geen coronamaatregelen meer op onze vestigingen

In lijn met het huidige coronabeleid van de overheid, zijn er op dit moment geen coronamaatregelen van kracht op onze vestigingen. Nu en in de toekomst houden wij de richtlijnen aan van het RIVM.

Onze wachtkamers zijn weer open en u hoeft geen mondkapje te dragen. Wel houden wij op onze vestigingen graag nog 1.5 meter afstand tot anderen en vragen wij u om niet naar uw afspraak te komen als u corona of coronagerelateerde klachten heeft. Kunt u niet naar uw afspraak komen? Neem dan contact op met ons secretariaat via 030-251 57 90.