Keurmerk KiBG 2024

Ook dit jaar mag PsyMens zich weer trotse drager noemen van het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (voorheen Basis GGZ) van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). PsyMens heeft aangetoond aan alle voorwaarden te voldoen die horen bij het keurmerk. Stichting KiBG noemt PsyMens een betrokken, innovatieve, transparante, trotse en zelfkritische organisatie. Daarnaast wordt benoemd dat wij bij PsyMens het versterken van de eigen kracht en zelfregie van cliënten en het continu verbeteren van zorg hoog in het vaandel hebben staan. Wij danken Stichting KiBG voor deze lovende woorden.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023
Stichting KiBG is dé netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ. Organisaties die Generalistische Kortdurende GGZ aanbieden aan volwassenen binnen de zorgverzekeringswet komen voor het keurmerk in aanmerking. PsyMens heeft, met het behalen van het keurmerk, aangetoond te voldoen aan de volgende normen: 

  • Kortdurend generalistisch behandelen
   ‘De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een afgebakende generalistische behandeling die gericht is op herstel van functioneren, uitgaat van de cliënt en zijn eigen kracht versterkt.’;

  • Reflecteren, leren en verbeteren
   ‘De GGZ-aanbieder reflecteert continu op zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens en verbetert zijn dienstverlening waar nodig of wenselijk.’;

  • Samenwerken en transparant zijn
   ‘De GGZ-aanbieder draagt zorg voor een goede samenwerking met andere zorgaanbieders en het sociale domein en stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.’;

  • Kennis delen
   ‘De GGZ-aanbieder deelt zijn kennis en draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.’. 
   Bron: www.kibg.nl/normen 

Hoe PsyMens is beoordeeld op deze normen en welke specifieke criteria er gelden, is te lezen in de keurmerkrapportage van PsyMens.

Meer informatie
Meer weten over Stichting KiBG en/of het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ? Bezoek de website van Stichting KiBG.

Resultaat klanttevredenheidsmeting 2023

Ook afgelopen jaar hebben wij middels een doorlopend klanttevredenheidsonderzoek onderzocht in hoeverre u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u van ons krijgt. Omdat aandacht voor de cliënt centraal staat binnen PsyMens, vinden wij dit belangrijk om te weten. Het resultaat van de tevredenheidsmeting in 2023 is een gemiddelde 8,67 (op een schaal van 10). We zijn trots op dit resultaat!

De ontvangen informatie
De mate van inspraak in de behandeling
De deskundigheid
Keuzevrijheid

We blijven ernaar streven om kwalitatief de beste zorg te leveren en u dat ook als zodanig ervaart.

Verheugd met positieve audit HKZ

Afgelopen najaar heeft er weer een audit plaatsgevonden bij de PsyMens ZorgGroep. Tijdens de audit is veel opgevallen, waaronder dat de auditor heeft ervaren dat onze medewerkers goed geïnformeerd zijn. Er is heel veel effort gestoken in het goed informeren van alle medewerkers binnen de organisatie wanneer het gaat om zorginhoudelijke ontwikkelingen en de samenwerkingen in de keten.

Naast alle aandacht en focus op onze systemen en ontwikkelingen van nieuwe paden, was de conclusie dat ons systeem aan alle aspecten voldoet aan de beoordeelde eisen van de HKZ.

Samenwerking Gender Clinic

De wachtlijsten voor mensen met genderdysforie, zeker voor hen die een genderbevestigende hormonale of chirurgische behandeling wensen, zijn lang. In de afgelopen jaren zijn er dan ook initiatieven door zorgaanbieders genomen om die wachttijden voor deze groep mensen in te korten. Zo ook door PsyMens. Om na het stellen van de diagnose genderdysforie de mogelijkheid te bieden snel een hormonale of chirurgische behandeling te krijgen, zijn we een samenwerking aangegaan met de Gender Clinic. Zij bieden in samenwerking met een aantal netwerkpartners, waarvan wij er één zijn, genderbevestigende hormonale en chirurgische zorg aan transgender personen. Het goede nieuws is dat de wachttijd bij de Gender Clinic relatief kort is, namelijk variërend van 4 tot 6 maanden! We zijn daarom blij met deze samenwerking.

PsyMens krijgt Gouden Randje

PsyMens draagt het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023. Ieder jaar onderscheidt de Stichting KiBG een aantal van deze Keurmerkdragers met een zogenoemd ‘Gouden Randje’. Donderdag 31 augustus jl. namen wij deze met trots in ontvangst.

Het ‘Gouden Randje’ is bedoeld voor keurmerkdragers die zich bovengemiddeld inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Lees hier meer over deze uitreiking en welke Keurmerkdragers ook deze erkenning kregen.

Vanaf heden Genderpoli voor kinderen, jongeren en volwassenen bij PsyMens

Vanaf heden kunnen kinderen, jongeren en volwassenen met gendervariante gevoelens bij ons terecht voor passende zorg. Onze zorg richt zich op genderincongruentie en genderdysforie. We zijn blij met deze ontwikkeling en dat we deze groep kunnen ondersteunen in hun proces.

Genderpoli bij PsyMens

Mensen die zich anders voelen dan hun geboortegeslacht (genderincongruentie) en/of hier onvrede mee hebben (genderdysforie) kunnen bij ons in zorg komen. Ons genderteam bestaat uit behandelaren die zijn opgeleid om kinderen, jongeren en volwassenen met gendervariante gevoelens, en problemen die daarmee samenhangen, de zorg te geven die ze nodig hebben.

Meer informatie

Op onze website en in onze folder vind je meer informatie over onze Genderpoli, onze zorg, genderincongruentie en genderdysforie. Voor contact met onze Genderpoli kun je tussen 8:30 en 12:30 uur en tussen 15:00 en 17:00 uur contact opnemen met ons secretariaat door te bellen naar 030-251 57 90 of te mailen naar info@psymens.nl.

PsyMens mag keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023 dragen!

Met trots melden wij u dat PsyMens in 2023 het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (voorheen Basis GGZ) van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG) mag dragen. PsyMens heeft aangetoond aan alle voorwaarden te voldoen die horen bij het keurmerk. Daarnaast noemt Stichting KiBG PsyMens een betrokken, innovatieve, transparante, trotse en zelfkritische organisatie. Wij zijn blij met deze prachtige woorden en willen Stichting KiBG hiervoor bedanken.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023

Stichting KiBG is de netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ. Organisaties die Generalistische Kortdurende GGZ aanbieden aan volwassenen binnen de zorgverzekeringswet komen voor het keurmerk in aanmerking. PsyMens heeft, met het behalen van het keurmerk, aangetoond te voldoen aan de volgende drie normen: 

 1. Kortdurend generalistisch behandelen.
  ‘De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een kortdurende generalistische behandeling die gericht is op herstel, uitgaat van de door de cliënt ervaren gezondheid en functioneren en diens eigen kracht versterkt.’
 2. Transparant zijn, leren en verbeteren
  ‘De GGZ-aanbieder stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website en verbetert continu zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens.’
 3. Kennis delen in een lerend netwerk
  ‘De GGZ-aanbieder draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.’
  Bron: www.kibg.nl/normen 

Hoe PsyMens beoordeeld is op deze drie normen en welke specifieke criteria er gelden voor de norm, kunt u lezen in de keurmerkrapportage van PsyMens

Meer informatie

Wilt u meer weten over Stichting KiBG en/of het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ? Dit kunt u vinden op de website van Stichting KiBG.

PsyMens krijgt een gemiddelde 8,6 tijdens tevredenheidsmeting 2022

Bij PsyMens staat aandacht voor de cliënt centraal en daarom vinden wij het belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u van ons krijgt. Dit onderzoeken wij door middel van een doorlopende klanttevredenheidsonderzoek. Het resultaat van de tevredenheidsmeting in 2022 is een gemiddelde 8,6. Een stijging van 0,1 op het al mooie gemiddelde van 2021 (8,5). We zijn trots op dit resultaat!

CQI

Voor het klanttevredenheidsonderzoek gebruiken wij een specifiek landelijk ontwikkelde vragenlijst: de ‘Consumer Quality Index Geestelijke Gezondheidszorg en Verslavingszorg (ambulant)’, afgekort de CQI. Cliënten die bij ons in behandeling zijn of zijn geweest wordt gevraagd naar hun mening over de volgende punten:

 • De ontvangen informatie
 • De mate van inspraak in de behandeling
 • De deskundigheid
 • Keuzevrijheid
 • Resultaat van de behandeling

Stijging 2022 ten opzichte van 2021

PsyMens is er trots op dat het mooie resultaat van 2021 zelfs nog overtroffen kon worden. We blijven ernaar streven om kwalitatief de beste zorg te leveren en dat u dat ook zo ervaart. Daarom zullen wij ook in 2023 onze uiterste best doen om u nóg meer tevreden te maken over de zorg bij PsyMens.

Meer informatie

Meer over het onderzoek leest u onder het kopje klanttevredenheid op deze webpagina en in dit overzicht.

 

Eemlandse ggz-instellingen tekenen samenwerkingsconvenant

Directeuren van acht ggz-instellingen in Eemland hebben een handtekening gezet onder een samenwerkingsconvenant. Het is voor het eerst dat ggz-instellingen in Eemland dit doen. Zij gaan intensiever samenwerken om Eemlanders met psychische problemen passende zorg en ondersteuning te bieden.

Tijdens een bijeenkomst op 24 november hebben de directies van de Hoop ggz, GGz Centraal, PsyMens, Molemann, Eleos, Indigo en Jellinek namens Arkin het ‘Convenant ggz-coalitie Samen Sterker’ ondertekend. Inmiddels heeft ook de Waag zich aan het convenant verbonden.

Met het convenant willen de ggz-instellingen meer gezamenlijk optrekken bij vraagstukken in het huidige zorglandschap. Daarnaast sluiten zij zich samen aan in het gezondheidsakkoord. Hierin worden de ggz-instellingen vertegenwoordigd door GGz Centraal. Samen Sterker is een domein overstijgend netwerk van huisartsen, zorginstellingen, gemeenten, het zorgkantoor en een zorgverzekeraar in regio Eemland. De bedoeling van het gezondheidsakkoord is om goede, betaalbare en toegankelijke zorg en ondersteuning voor alle inwoners van Eemland te organiseren.

 

PsyMens erkend als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd!

Vanaf heden is PsyMens erkend als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd en dat maakt ons enorm trots! Collega Marije Wertwijn is aangewezen als de praktijkopleider en collega Eline Olivier als waarnemend praktijkopleider van PsyMens.

PsyMens als praktijkopleidingsinstelling

Als praktijkopleider tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd is PsyMens bevoegd om Klinisch Psychologen Kind en Jeugd in opleiding (i.o.) te begeleiden bij het praktijkgedeelte van de opleiding. We zijn blij met deze stap als opleider in ons vakgebied en kijken ernaar uit om Klinisch Psychologen i.o. te begeleiden bij hun leerproces, zoals we dat ook al jaren doen voor de opleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut.

Meer informatie over de erkenning als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd en het register met praktijkopleiders vindt u op www.fgzpt.nl.

Praktijkopleiding

De opleiding tot Klinisch Psycholoog is een vierjarige postmasteropleiding en kan worden gevolgd door gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen). Een GZ-psycholoog heeft eerst de WO bachelor- en masteropleiding psychologie voltooid en heeft daarna de tweejarige opleiding tot GZ-psycholoog afgrond. De opleiding tot Klinisch Psycholoog bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theoretische deel wordt verzorgd door een daartoe erkende opleidingsinstelling, zoals de RINO-groep. Het praktijkgedeelte vindt plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling, zoals PsyMens, waarbij praktijkervaring wordt opgedaan in vier deelgebieden: (1) diagnostiek (inclusief indicatiestelling), (2) behandeling (inclusief psychotherapie), (3) onderzoek en innovatie en (4) beleid, innovatie en management.