Samenwerking Gender Clinic

De wachtlijsten voor mensen met genderdysforie, zeker voor hen die een genderbevestigende hormonale of chirurgische behandeling wensen, zijn lang. In de afgelopen jaren zijn er dan ook initiatieven door zorgaanbieders genomen om die wachttijden voor deze groep mensen in te korten. Zo ook door PsyMens. Om na het stellen van de diagnose genderdysforie de mogelijkheid te bieden snel een hormonale of chirurgische behandeling te krijgen, zijn we een samenwerking aangegaan met de Gender Clinic. Zij bieden in samenwerking met een aantal netwerkpartners, waarvan wij er één zijn, genderbevestigende hormonale en chirurgische zorg aan transgender personen. Het goede nieuws is dat de wachttijd bij de Gender Clinic relatief kort is, namelijk variërend van 4 tot 6 maanden! We zijn daarom blij met deze samenwerking.