Samenwerking Gender Clinic

De wachtlijsten voor mensen met genderdysforie, zeker voor hen die een genderbevestigende hormonale of chirurgische behandeling wensen, zijn lang. In de afgelopen jaren zijn er dan ook initiatieven door zorgaanbieders genomen om die wachttijden voor deze groep mensen in te korten. Zo ook door PsyMens. Om na het stellen van de diagnose genderdysforie de mogelijkheid te bieden snel een hormonale of chirurgische behandeling te krijgen, zijn we een samenwerking aangegaan met de Gender Clinic. Zij bieden in samenwerking met een aantal netwerkpartners, waarvan wij er één zijn, genderbevestigende hormonale en chirurgische zorg aan transgender personen. Het goede nieuws is dat de wachttijd bij de Gender Clinic relatief kort is, namelijk variërend van 4 tot 6 maanden! We zijn daarom blij met deze samenwerking.

Genderpoli PsyMens opgenomen in Transgenderwijzer van Transvisie

Onlangs zijn wij een samenwerking gestart met Transvisie. Dé belangenorganisatie, die zich vooral richt op de zorg aan transgender mensen, volwassenen, jongeren en kinderen. Transvisie is er voor trans mannen, trans vrouwen en non binaire personen, maar ook voor de partners, ouders en andere familieleden van deze mensen. De organisatie is er ook om onderling contact (bijeenkomsten en één op één contact) te organiseren, om elkaar te helpen en te ondersteunen en komt op voor de belangen van de transgender en non binaire mensen.

Om transgender mensen naar de juiste zorg te geleiden, hebben zij de Transgenderwijzer ontwikkeld. Trots zijn we te kunnen delen dat wij hierin zijn opgenomen. Dit betekent dat we erkend zijn door Transvisie als een instelling die GGZ zorg biedt aan mensen met genderincongruentie/co-morbide psychische/psychiatrische problematiek.