Vanaf 2022 verandering in afrekenen GGZ-behandelingen en eigen risico

Vanaf 1 januari 2022 worden GGZ-behandelingen anders afgerekend en vergoed dan voorheen. Afhankelijk van uw situatie kan dit gevolgen hebben voor uw eigen risico. Hieronder leggen we stap voor stap uit wat er verandert en wat dit mogelijk voor u betekent.

Het eigen risico
GGZ-behandelingen worden voor volwassenen vanaf 18 jaar meestal vergoed vanuit de basiszorgverzekering. Bij vergoeding vanuit de basisverzekering geldt een jaarlijks (verplicht) eigen risico van 385 euro, tenzij u dit zelf naar boven heeft aangepast (vrijwillig). De zorgverzekeraar berekent het eigen risico per kalenderjaar; van 1 januari tot en met 31 december.

Hoe werkt de vergoeding van GGZ-behandelingen nu?
De zorgverzekeraar kijkt nu naar de startdatum van de GGZ-behandeling, ongeacht of het behandeltraject nog doorloopt in het nieuwe jaar. Als bijvoorbeeld 20 oktober 2020 de startdatum was van het behandeltraject en u behandelingen heeft gehad tot 31 maart 2021, dan telde de hele rekening mee met het eigen risico van 2020. Vanaf 2022 gaat dit veranderen.

Zo gaat het vanaf 2022: Zorgprestatiemodel
Vanaf 2022 worden GGZ-behandelingen betaald volgens het ‘zorgprestatiemodel’. Dit model is niet van toepassing op de jeugd-GGZ en GGZ-behandeling door de praktijkondersteuner van de huisarts. Alleen bij GGZ voor volwassenen bij GGZ-instellingen (zoals PsyMens) is het zorgprestatiemodel van toepassing. In dit nieuwe systeem worden GGZ-behandelingen niet meer als een traject afgerekend, maar per ‘zorgprestatie’. Vanaf 2022 wordt de rekening gestuurd kort nadat de zorgprestaties (bijvoorbeeld behandelingen) plaats hebben gevonden. Bijvoorbeeld aan het eind van elke maand. Zorg die heeft plaatsgevonden in 2022 telt mee voor het eigen risico van 2022 en zorg die heeft plaatsgevonden in 2023 telt mee voor het eigen risico van 2023. Echter ook in de overgang van 2021 naar 2022 kunnen er gevolgen zijn voor uw eigen risico.

Traject gestart in 2021 die doorloopt in 2022
Als u in 2021 bent gestart met een behandeltraject en dat loopt door in 2022 dan heeft dat gevolgen voor uw eigen risico. Het traject wordt afgerekend op 31 december 2021 en de behandelingen die u tot dan toe heeft gekregen, zullen meetellen voor het eigen risico van 2021. Behandelingen vanaf 1 januari 2022 zullen meetellen voor het eigen risico van 2022. U zult dus weer het volledige eigen risico moeten betalen voordat uw behandelingen weer vergoed worden vanuit de basisverzekering.

Wat verandert er voor mij?
In alle gevallen hoeft u zelf niks te doen en in de meeste situaties zult u geen verschillen merken. Alleen als uw behandeltraject over de jaargrens van 31 december heen gaat, zult u merken dat het eigen risico weer opnieuw geldt. Concreet betekent dit dat u dan eerst weer het volledige eigen risico moet gaan betalen, voordat uw behandelingen weer vergoed worden vanuit de basisverzekering. De hoogte van uw eigen risico kunt u zelf jaarlijks aanpassen, maar is tenminste 385 euro.

Vragen en contact
Als u vragen heeft over de vergoeding van GGZ-behandelingen vanaf 2022, dan kunt u die stellen aan ons secretariaat. Ons secretariaat is elke werkdag tussen 08:30 en 17:00 uur bereikbaar op telefoonnummer 030-251 5790 of per mail via secretariaat@psymens.nl. Ook kunt u meer lezen over het zorgprestatiemodel op www.zorgprestatiemodel.nl. Vragen over uw (actuele) eigen risico kunt u stellen aan uw zorgverzekeraar.

Onderzoek van collega Eline Olivier gepubliceerd in wetenschappelijk tijdschrift!

Collega Eline Olivier, klinisch psycholoog, heeft onderzoek gedaan naar de effectiviteit van EMDR als traumabehandeling bij kinderen jonger dan 8 jaar. Haar onderzoek is gepubliceerd door het wetenschappelijke tijdschrift Child Psychiatry & Human Development. Een geweldige prestatie! Eline, gefeliciteerd! Haar artikel (in het Engels) en een korte Nederlandse samenvatting vindt u hieronder.

 

Wanneer je iets ingrijpends mee maakt, kun je last krijgen van posttraumatische stress klachten. Als deze posttraumatische stressklachten niet vanzelf over gaan, is behandeling nodig. Eye Movement Desensitization and Reprocessing (EMDR) is een veel gebruikte, kortdurende traumabehandeling voor zowel volwassenen als kinderen. Ook binnen Psymens maakt EMDR deel uit van het behandelaanbod. Hoewel er al veel wetenschappelijk onderzoek is gedaan dat de effectiviteit van EMDR bewijst bij volwassenen en kinderen van 8 jaar en ouder bewijst, was nog niet eerder specifiek onderzocht of EMDR ook effectief is voor kinderen jonger dan 8 jaar. Dit terwijl we in de klinische praktijk merken dat zeker ook jonge kinderen baat hebben bij EMDR. Collega Eline Olivier, klinisch psycholoog, heeft hier onderzoek naar gedaan. Uit het onderzoek blijkt dat EMDR inderdaad effectief was voor kinderen tussen 4-8 jaar oud met een posttraumatische stress stoornis (PTSS).

Hier vind u het gehele artikel (in het Engels): Olivier2021_Article_EyeMovementDesensitizationAndR

PsyMens per 1 januari 2022 gecontracteerd door Zaanstreek Waterland

Met trots kunnen we u melden dat PsyMens door de regio Zaanstreek Waterland is gecontracteerd voor specialistische jeugdhulp per 1 januari 2022. Ditzelfde geldt voor onze zusterorganisatie ComeniusGGZ. De regio Zaanstreek Waterland bestaat uit de volgende acht gemeenten: Beemster, Edam-Volendam, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad.

De uitbreiding naar Regio Zaanstreek Waterland houdt in dat wij samen met ComeniusGGZ een nieuwe vestiging gaan openen. PsyMens en ComeniusGGZ gaan zich vestigen op de eerste verdieping in het bedrijfsverzamelgebouw ‘De groene Bark’ gelegen aan de Vlielandsstraat 2 in Zaandam.