PsyMens erkend als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd!

Vanaf heden is PsyMens erkend als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd en dat maakt ons enorm trots! Collega Marije Wertwijn is aangewezen als de praktijkopleider en collega Eline Olivier als waarnemend praktijkopleider van PsyMens.

PsyMens als praktijkopleidingsinstelling

Als praktijkopleider tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd is PsyMens bevoegd om Klinisch Psychologen Kind en Jeugd in opleiding (i.o.) te begeleiden bij het praktijkgedeelte van de opleiding. We zijn blij met deze stap als opleider in ons vakgebied en kijken ernaar uit om Klinisch Psychologen i.o. te begeleiden bij hun leerproces, zoals we dat ook al jaren doen voor de opleidingen tot GZ-psycholoog en Psychotherapeut.

Meer informatie over de erkenning als praktijkopleidingsinstelling tot Klinisch Psycholoog Kind en Jeugd en het register met praktijkopleiders vindt u op www.fgzpt.nl.

Praktijkopleiding

De opleiding tot Klinisch Psycholoog is een vierjarige postmasteropleiding en kan worden gevolgd door gezondheidszorgpsychologen (GZ-psychologen). Een GZ-psycholoog heeft eerst de WO bachelor- en masteropleiding psychologie voltooid en heeft daarna de tweejarige opleiding tot GZ-psycholoog afgrond. De opleiding tot Klinisch Psycholoog bestaat uit een theoretisch en praktisch deel. Het theoretische deel wordt verzorgd door een daartoe erkende opleidingsinstelling, zoals de RINO-groep. Het praktijkgedeelte vindt plaats bij een erkende praktijkopleidingsinstelling, zoals PsyMens, waarbij praktijkervaring wordt opgedaan in vier deelgebieden: (1) diagnostiek (inclusief indicatiestelling), (2) behandeling (inclusief psychotherapie), (3) onderzoek en innovatie en (4) beleid, innovatie en management.