Keurmerk KiBG 2024

Ook dit jaar mag PsyMens zich weer trotse drager noemen van het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ (voorheen Basis GGZ) van Stichting Kwaliteit in Basis GGZ (KiBG). PsyMens heeft aangetoond aan alle voorwaarden te voldoen die horen bij het keurmerk. Stichting KiBG noemt PsyMens een betrokken, innovatieve, transparante, trotse en zelfkritische organisatie. Daarnaast wordt benoemd dat wij bij PsyMens het versterken van de eigen kracht en zelfregie van cliënten en het continu verbeteren van zorg hoog in het vaandel hebben staan. Wij danken Stichting KiBG voor deze lovende woorden.

Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023
Stichting KiBG is dé netwerk- en kennisorganisatie binnen de kortdurende generalistische GGZ. Organisaties die Generalistische Kortdurende GGZ aanbieden aan volwassenen binnen de zorgverzekeringswet komen voor het keurmerk in aanmerking. PsyMens heeft, met het behalen van het keurmerk, aangetoond te voldoen aan de volgende normen: 

  • Kortdurend generalistisch behandelen
   ‘De GGZ-aanbieder biedt de cliënt een afgebakende generalistische behandeling die gericht is op herstel van functioneren, uitgaat van de cliënt en zijn eigen kracht versterkt.’;

  • Reflecteren, leren en verbeteren
   ‘De GGZ-aanbieder reflecteert continu op zijn dienstverlening op basis van verzamelde en verwerkte gegevens en verbetert zijn dienstverlening waar nodig of wenselijk.’;

  • Samenwerken en transparant zijn
   ‘De GGZ-aanbieder draagt zorg voor een goede samenwerking met andere zorgaanbieders en het sociale domein en stelt keuze-informatie voor de cliënt en huisarts/verwijzer beschikbaar op de eigen website.’;

  • Kennis delen
   ‘De GGZ-aanbieder deelt zijn kennis en draagt bij aan het verder ontwikkelen van de kortdurende generalistische GGZ.’. 
   Bron: www.kibg.nl/normen 

Hoe PsyMens is beoordeeld op deze normen en welke specifieke criteria er gelden, is te lezen in de keurmerkrapportage van PsyMens.

Meer informatie
Meer weten over Stichting KiBG en/of het keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ? Bezoek de website van Stichting KiBG.

PsyMens krijgt Gouden Randje

PsyMens draagt het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023. Ieder jaar onderscheidt de Stichting KiBG een aantal van deze Keurmerkdragers met een zogenoemd ‘Gouden Randje’. Donderdag 31 augustus jl. namen wij deze met trots in ontvangst.

Het ‘Gouden Randje’ is bedoeld voor keurmerkdragers die zich bovengemiddeld inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Lees hier meer over deze uitreiking en welke Keurmerkdragers ook deze erkenning kregen.

Keurmerk Basis GGZ 2021 ‘glansrijk’ behaald

Ook voor het jaar 2021 mag PsyMens  zich weer geregistreerd drager noemen van het Keurmerk Basis GGZ.

Met het Keurmerk Basis GGZ kunnen aanbieders van GBGGZ laten zien dat zij een stap extra zetten dan wettelijk noodzakelijk is; ze leggen de lat hoger dan wat in een kwaliteitsstatuut beschreven staat. Met deze certificering laat PsyMens (dus) zien, zich extra in te spannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

In het Keurmerkrapport is vastgesteld dat PsyMens niet alleen voldoet aan alle normen en criteria, maar aan een aantal van deze normen zelfs ‘glansrijk’ voldoet. Dit wil zeggen, dat de manier waarop hieraan bij PsyMens invulling wordt gegeven als bijzonder vooruitstrevend of inspirerend is beoordeeld. Weer een resultaat om trots op te zijn met elkaar!