PsyMens krijgt Gouden Randje

PsyMens draagt het Keurmerk Kortdurende Generalistische GGZ 2023. Ieder jaar onderscheidt de Stichting KiBG een aantal van deze Keurmerkdragers met een zogenoemd ‘Gouden Randje’. Donderdag 31 augustus jl. namen wij deze met trots in ontvangst.

Het ‘Gouden Randje’ is bedoeld voor keurmerkdragers die zich bovengemiddeld inspannen om cliëntervaringen te verzamelen en te benutten ter verbetering van het zorgproces. Bovendien worden deze keurmerkdragers door cliënten bovengemiddeld positief beoordeeld.

Lees hier meer over deze uitreiking en welke Keurmerkdragers ook deze erkenning kregen.

Keurmerk Basis GGZ 2021 ‘glansrijk’ behaald

Ook voor het jaar 2021 mag PsyMens  zich weer geregistreerd drager noemen van het Keurmerk Basis GGZ.

Met het Keurmerk Basis GGZ kunnen aanbieders van GBGGZ laten zien dat zij een stap extra zetten dan wettelijk noodzakelijk is; ze leggen de lat hoger dan wat in een kwaliteitsstatuut beschreven staat. Met deze certificering laat PsyMens (dus) zien, zich extra in te spannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

In het Keurmerkrapport is vastgesteld dat PsyMens niet alleen voldoet aan alle normen en criteria, maar aan een aantal van deze normen zelfs ‘glansrijk’ voldoet. Dit wil zeggen, dat de manier waarop hieraan bij PsyMens invulling wordt gegeven als bijzonder vooruitstrevend of inspirerend is beoordeeld. Weer een resultaat om trots op te zijn met elkaar!