Keurmerk Basis GGZ 2021 ‘glansrijk’ behaald

Ook voor het jaar 2021 mag PsyMens  zich weer geregistreerd drager noemen van het Keurmerk Basis GGZ.

Met het Keurmerk Basis GGZ kunnen aanbieders van GBGGZ laten zien dat zij een stap extra zetten dan wettelijk noodzakelijk is; ze leggen de lat hoger dan wat in een kwaliteitsstatuut beschreven staat. Met deze certificering laat PsyMens (dus) zien, zich extra in te spannen voor ‘de juiste zorg op het juiste moment’ binnen de Generalistische Basis GGZ.

In het Keurmerkrapport is vastgesteld dat PsyMens niet alleen voldoet aan alle normen en criteria, maar aan een aantal van deze normen zelfs ‘glansrijk’ voldoet. Dit wil zeggen, dat de manier waarop hieraan bij PsyMens invulling wordt gegeven als bijzonder vooruitstrevend of inspirerend is beoordeeld. Weer een resultaat om trots op te zijn met elkaar!