Home Werkwijze Volwassenen Kind en Jeugd PsyMens Team Verwijzers Wachttijd Verwijzing/Vergoedingen Samenwerking
Aanmelding Psychodiagnostisch onderzoek Advies & behandelplan Toestemming Soorten behandeling Zorg-standaarden Behandel-wijze Crisis Evaluatie ROM-metingen Klant-tevredenheid Terugval

Vorm en duur van behandeling

De behandeling vindt meestal plaats in de vorm van gesprekken. Deze gesprekken duren ongeveer 50 minuten. De behandelingen zijn ambulant, wat betekent dat u regelmatig (wekelijks, een keer per twee weken of maandelijks) komt voor een afspraak met uw hulpverlener. De duur van de behandeling is afhankelijk van de klachten, waarbij we als stelregel hebben dat we kortdurend behandelen als het kan en langdurende behandelingen inzetten als het nodig is.

Voor een psychisch gezond leven
Over PsyMens Aanmelden Contact Vraag & Antwoord
Disclaimer Privacy Statement