Genderpoli PsyMens opgenomen in Transgenderwijzer van Transvisie

Onlangs zijn wij een samenwerking gestart met Transvisie. Dé belangenorganisatie, die zich vooral richt op de zorg aan transgender mensen, volwassenen, jongeren en kinderen. Transvisie is er voor trans mannen, trans vrouwen en non binaire personen, maar ook voor de partners, ouders en andere familieleden van deze mensen. De organisatie is er ook om onderling contact (bijeenkomsten en één op één contact) te organiseren, om elkaar te helpen en te ondersteunen en komt op voor de belangen van de transgender en non binaire mensen.

Om transgender mensen naar de juiste zorg te geleiden, hebben zij de Transgenderwijzer ontwikkeld. Trots zijn we te kunnen delen dat wij hierin zijn opgenomen. Dit betekent dat we erkend zijn door Transvisie als een instelling die GGZ zorg biedt aan mensen met genderincongruentie/co-morbide psychische/psychiatrische problematiek.