Aanvullende informatie van PsyMens over het Coronavirus

English version below

Voor onze patiënten en ouders:

De afgelopen dagen hebben ook bij ons in het teken gestaan van het Corona-virus. Hoe kunnen wij onze zorg zo goed en veilig mogelijk bieden? We hebben daarom een aantal belangrijke beslissingen genomen. We zetten ze voor u onderstaand op een rijtje.

Zorg op maat via telefoon en beeldbellen

Onze locaties zijn nog wel geopend, maar minder bemand. Wij geven er de voorkeur aan om onze patiënten te spreken via de telefoon en via de webcam. Ook kan er voor gekozen worden om met behulp van mailcontact of via daartoe speciaal ontwikkelde internetapplicaties behandeld te worden.

Internettherapie of (psycho-)therapie met behulp van beeldbellen en telefoon effectief

U vraagt zich wellicht af, of therapieën geboden via de diverse digitale kanalen (internet, telefoon en beeldbellen) effectief zijn. Wij kunnen u gerust stellen. In de afgelopen jaren zijn er verschillende onderzoeken gedaan internationaal maar ook in ons eigen land naar de effectiviteit van (psycho-)therapie met behulp van beeldbellen, telefoon en internettherapie in combinatie met e-mailcontacten. De resultaten van die onderzoeken laten zien dat internettherapie en (psycho-)therapie via beeldbellen niet onderdoet voor (psycho-)therapie op de gebruikelijke manier. Er zijn ook onderzoeken gedaan die specifiek hebben gekeken naar zorg op maat via de telefoon. Daaruit bleek dat de telefoon ook een goed passend alternatief is. Het meeste onderzoek is gedaan onder volwassenen, maar bij kinderen en jeugdigen blijkt in toenemende mate, dat deze manieren van werken (afhankelijk van de leeftijd) ook ingezet kunnen worden.

Groepsbehandelingen worden per direct omgezet in individuele behandelingen

Ook patiënten die een groepstherapie krijgen worden verder behandeld tijdens deze crisisperiode. Zij kunnen hun behandeling op individuele basis voortzetten. Dit geldt zowel voor volwassenen als kinderen en jeugdigen.

Welk medium wordt ingezet wordt met u besproken

Uw behandelaar stemt met u af met behulp van welk medium of combinatie van media (telefoon, email, beeldbellen of online therapie) uw behandeling of dat van uw kind wordt voortgezet. Ook onze psychodiagnostische onderzoeken gaan gewoon door. Met name bij kinderen en jeugdigen zijn die belangrijk, om een goed beeld te krijgen van de klachten die ze hebben. De onderzoeken worden zoveel mogelijk door middel van de verschillende digitale kanalen gedaan met behulp van daartoe geschikte en betrouwbare onderzoeksmethoden.

Wij vertrouwen er op dat u begrip heeft voor onze maatregelen, die allen in het teken staan van het zo goed mogelijk continueren van de patiëntenzorg onder uitdagende omstandigheden.

Voor wat betreft onze no-show regeling kunnen we u aangeven dat deze niet van toepassing is indien uw consult wordt omgezet in een digitale afspraak. Uiteraard verwachten we dat u op het afgesproken tijdstip voor de therapeut bereikbaar bent.

English version

To our dear patients and parents:

The last few weeks were fully dominated by the corona-virus. How are we able to offer you all the needed care and treatment in an as optimal and secure possible manner? We have therefore decided on a number of important issues. We describe our policy here for you.

Customised care by means of telephone and video-telephony

Our several workplaces remain available but will be staffed to a somewhat lesser degree. In general we prefer to speak to you by telephone or webcam. Also we offer the opportunity to join treatment by means of email exchanges or customised internet applications.

Internet-treatment or (psycho-)therapy using video / webcam telephony or telephone contact proves to be effective

You may ask yourself whether treatment using several digital options, like telephone, internet and webcam, is effective.

We can reassure you. During recent years international research as well as research in our country shows clearly that internet- driven therapy or treatment by means of telephone or webcam does not give lesser results.

Research specifically directed at establishing the effects of customised digital therapy clearly show its applicability. This refers to both adults as well as children and youngsters.

Group therapy will be substituted by individual therapy

Patients that are in group therapeutic treatment will be offered individual therapy during this period of crisis. This applies to patients of all age groups.

The specific choice of digital treatment

Your therapist will discuss with you the digital treatment of choice which matches in the best way possible with your treatment needs or those of your child. Our diagnostic activities will be executed as agreed.

Especially with children it is of utmost importance to develop a clear view of their problems and complaints. The diagnostic activities will be done by means of the several digital means that are available to us, and we will take care of doing this with suitable, safe and reliable methods.

We trust that you understand the decisions we took as well as the reasons for our policy. Our goal, also in these exceptional circumstances, is to offer you safe, effective and matched care and treatment.

Concerning our no-show policy: this will not be applicable if your session is substituted in a digital contact. Of course we expect from you to be within reach at the agreed time.