PsyMens wederom gecontracteerd door en voor regio Zuid Oost Utrecht

We zijn er trots op te kunnen melden dat PsyMens door de Regio Zuid Oost Utrecht opnieuw is gecontracteerd, en wel voor de periode t/m 31 december 2023. Ook onze beide zusterorganisaties die onder de PsyMens ZorgGroep vallen – ComeniusGGZ en Praktijk voor leer en gedragsadviezen – maken onderdeel uit van dit contract. Het contract omvat zowel JeugdGGZ als Jeugdhulp. Dat betekent dat u met uw zoon en/of dochter ook vanuit deze regio de komende jaren bij ons terecht kunt. Wij zijn uiteraard erg blij met het vertrouwen dat wederom in ons is gesteld!