PsyMens gaat zorgondersteuning bieden aan Utrechtse kinderen en jongeren

De oplopende wachttijden in de Jeugd-GGZ zijn een groot probleem. Door de Coronacrisis neemt bovendien het aantal kinderen en jongeren dat psychische hulp nodig heeft nog verder toe.

KOOS – de netwerkorganisatie voor aanvullende specialistische hulp in het westelijk deel van Utrecht — hecht er aan dat kinderen die bij hen op de wachtlijst staan zo snel mogelijk de hulp en zorg krijgen die ze nodig hebben. Ze hebben daarom PsyMens gevraagd om hen daarbij te ondersteunen.

Wij zijn verheugd om een bijdrage te kunnen gaan leveren aan het verkorten van de wachtlijsten in Utrecht en kinderen, jongeren en hun ouders / verzorgers de hulp te bieden die ze nodig hebben.