Psycho-educatie maakt de wachtperiode tot nuttig onderdeel van behandeltraject

De lange wachttijden binnen de GGZ zijn een hardnekkig probleem. Om patiënten comfort en ondersteuning te bieden tijdens deze wachttijd heeft PsyMens het zorgaanbod uitgebreid met psycho-educatie. Op deze manier maken wij bij PsyMens de wachtperiode een zo nuttig mogelijk onderdeel van het totale traject binnen onze instelling.

De psycho-educatie biedt patiënten op de wachtlijst voorlichting over bepaalde klachten of problemen en hoe daarmee om te gaan. Er zijn vier modules ontwikkeld voor het omgaan met angsten, depressieve stemming, beter slapen en het verbeteren van zelfbeeld.

Deze modules zijn niet gericht op een specifieke psychische aandoening en zijn dan ook geen vervanging voor de behandeling. Ze zijn erop gericht om algemene informatie te geven over veelvoorkomende klachten en om handvatten te bieden waarmee patiënten beter in staat zijn om de wachttijd te overbruggen.

De start van deze psycho-educatie bijeenkomsten is tot op heden zeer succesvol gebleken. De opkomst is hoog en de bijeenkomsten worden gewaardeerd met een gemiddeld cijfer van 8.5. 

Deze psycho-educatie kent een aantal wezenlijke voordelen:

  • het draagt bij aan de oplossing van het wachtlijstprobleem binnen de GGZ;
  • het biedt patiënten comfort en ondersteuning tijdens de wachtperiode;
  • het geeft patiënten in een eerdere fase informatie, die anders in een latere fase aan bod zou kunnen komen;
  • het bereidt patiënten voor op hun behandeling;
  • het vermindert de kans op chronisch worden van de problematiek;
  • het biedt patiënten de mogelijkheid tot lotgenotencontact en/of de mogelijkheid tot het bespreken van eigen lotgevallen met een ervaringsdeskundige;

Klik hier voor meer informatie over psycho-educatie bij Psymens.