Psychodiagnostisch onderzoek

Als de intake onvoldoende helderheid verschaft over de aard en ernst van de aanwezige problematiek, bieden wij een psychodiagnostisch onderzoek aan. Het psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit drie onderdelen, namelijk de onderzoeksfase, het indicatieoverleg en het adviesgesprek met het kind of de jongere en de ouders/ verzorgers.

Elk psychodiagnostisch onderzoek bestaat uit een aantal deelonderzoeken afgestemd op de specifieke problematiek. Zo kan een onderzoek naar ADHD bijvoorbeeld bestaan uit een intelligentieonderzoek, een ontwikkelingsanamnese, een onderzoek naar het gedrag en in sommige gevallen een neuropsychologisch onderzoek.

Ten behoeve van het onderzoek worden er gesprekken gevoerd met de ouder, met het kind of de jongere en soms ook met andere gezinsleden. Afhankelijk van de aard van de klachten, bestaat dit onderzoek uit:

• Intelligentieonderzoek
• Psychologisch onderzoek
• Dyslexieonderzoek
• Gezinsonderzoek
• Ontwikkelingsanamnese
• Sociaal-emotioneel onderzoek
• Onderzoek door een kinder- en jeugdpsychiater
• Schoolobservatie
• Spelobservatie

Soms is het belangrijk dat wij informatie inwinnen bij de huisarts, de school(arts), een specialist of andere betrokkenen. Als onze hulpverleners contact met hen opnemen, doen zij dit uiteraard altijd in overleg met u en/of uw kind en met schriftelijke toestemming van u en/of uw kind.