Psycho-educatie

Met psycho-educatie wordt uitgelegd wat een probleem, stoornis of beperking inhoudt en hoe hier het beste mee om te gaan. Kinderen, jongeren en hun ouders krijgen op deze manier begrip voor de situatie en krijgen handvatten om hier zelf zo goed mogelijk mee aan de slag te gaan.

Psycho-educatie gaat in de meeste gevallen gepaard met diagnostiek en/of behandeling. Met een juiste verwijsbrief of beschikking wordt deze zorg vergoed.