E-Health

E-health is, kort gezegd, het toepassen van digitale middelen in de zorg, die kinderen, jongeren en ouders helpen om meer grip te krijgen op hun eigen geestelijke gezondheid. Dit gebeurt in de vorm van oefeningen die via een computerprogramma of online module worden aangeboden. Bij PsyMens werken we met complete e-health behandelingen of met e-health modules.

De behandelingen worden voor een deel onder begeleiding van de orthopedagoog of psycholoog uitgevoerd. Ouders en kinderen kunnen ook zelfstandig de e-health behandeling doorlopen. Hier worden van tevoren afspraken over gemaakt.

E-health modules worden gebruikt ter ondersteuning van een behandeling en kunnen ook worden ingezet als psycho-educatie. De modules bestaan uit enkele sessies, waarop de behandelaar feedback geeft. Deze online sessies kunnen worden afgewisseld of deels worden vervangen door face-to-face contact.