Zorgaanbod

Ieder kind is uniek en ontwikkelt zich op eigen wijze. Soms loopt een kind vast in zijn of haar ontwikkeling. Dit kan veroorzaakt worden door allerlei factoren en tot veel verschillende klachten leiden. Mogelijk heeft dit gevolgen voor het gedrag thuis, op school en in het contact met anderen. Ook kan het zelfbeeld of de gemoedstoestand hierdoor negatief beïnvloed worden.

Kinderen en jongeren én hun ouders of verzorgers tot 18 jaar met gedrags-, sociale-, leer- en emotionele problemen kunnen terecht bij de Praktijk voor leer- en gedragsproblemen. Dit kunnen psychische en/of psychiatrische problemen zijn die wat betreft de aard en ernst kunnen variëren. Ook voor de allerkleinsten (0 tot 6 jaar) bieden wij passende zorg.

Klik op onderstaande links voor meer informatie over de verschillende onderdelen van ons behandelaanbod.

  • Psychodiagnostisch onderzoek
  • Individuele behandelingen
  • Groepsbehandelingen
  • Psycho-educatie
  • E-Health
  • Behandeling van dyslexie
  • IMH behandeling (0-6 jaar)
  • Jeugdhulp