Zorg voor de allerkleinsten (0-6 jaar)

Essentie van Infant Mental Health

PsyMens Kind en Jeugd biedt ook specialistische zorg aan jonge kinderen (0-6 jaar) en hun ouders/verzorgers. Infant Mental Health (IMH) draait om de basis voor een veilige ontwikkeling: een goede band tussen de ouders/verzorgers en het zeer jonge of nog ongeboren kind. Door bijvoorbeeld hechtingsproblematiek, trauma en (ontwikkelings-) psychopathologie bij ouder/verzorger of kind kan de ontwikkeling van het kind onder druk komen te staan. De essentie van IMH ligt dan in het bevorderen van de kwaliteit van de ouder-kindrelatie om de ontwikkeling van het jonge opgroeiende kind te optimaliseren. Zeer jonge kinderen en hun ouders/verzorgers vragen om een specifieke, systemische benadering en houding van de professional.

Vroege diagnose en behandeling van belang voor het zich ontwikkelende brein

Het brein van het jonge kind ontwikkelt zich snel en is extra gevoelig voor (positieve en negatieve) invloeden van buitenaf. Vanwege de grotere ontvankelijkheid van het brein zijn de effecten van behandelingen aangeboden op jonge leeftijd doorgaans groter dan bij oudere kinderen. Het is daarom van belang dat de problematiek van het jonge kind en het gezin zo vroeg mogelijk wordt gesignaleerd en gediagnosticeerd zodat een passende behandeling kan worden ingezet. Ook krijgen eventuele negatieve interacties tussen de ouders en kind minder de kans om te beklijven en uit te monden in vastzittende patronen. De ernst van de problematiek blijft dan mogelijk beperkt.

Hieronder treft u ons zorgaanbod specifiek toegesneden op de problematiek van het jonge kind. Onze zorg is daarbij gericht op de volgende (ontwikkelings-)stoornissen:

• Aandachtstekortstoornissen (ADHD/ADD)`
• Autisme spectrum stoornissen
• Angststoornissen
• Dyslexie
• Eetstoornissen
• Emotieregulatie-, impulsbeheersingsstoornissen
• Gedragsstoornissen
• Hechtingsstoornissen
• Ouder-kindrelatieproblematiek/gezinsproblematiek

Meer informatie over de behandeling van jonge kinderen is ook hier te vinden en in de brochure ‘IMH: Zorg voor de allerkleinsten‘ van onze zusterorganisatie PsyMens Kind en Jeugd.