Welke problemen pakken wij aan?

Psychodiagnostiek en psychotherpie beschouwen wij als een ambacht. Het leveren van hooggekwalificeerde zorg is één van onze belangrijkste uitgangspunten en altijd leidend bij het ontwikkelen van ons zorgaanbod. Dit geldt zowel voor de specialistische zorg als voor de generalistische basis zorg.

Ons zorgaanbod richt zich op de volgende stoornissen:

• Aandachtstekortstoornissen (ADHD/ADD)`
• Angststoornissen
• Dyslexie
• Depressieve stemmingsstoornissen
• Eetstoornissen
• Emotieregulatie-, impulsbeheersingsstoornissen
• Gedragsstoornissen
• Hechtingsstoornissen
• Ontwikkelingsstoornissen zoals autisme spectrum stoornissen
• Oppositioneel opstandige stoornissen
• Ouder-kindrelatieproblematiek/gezinsproblematiek
• Persoonlijkheidsstoornissen
• Posttraumatische stressstoornissen
• Slaapstoornissen als gevolg van een psychische/psychiatrische stoornis
• Somatoforme stoornissen o.a. conversiestoornissen, medisch onverklaarbare pijn of ingebeelde lelijkheid
• Tics/Gilles de la Tourette