Home Werkwijze Volwassenen Kind en Jeugd PsyMens Team Verwijzers Wachttijd Verwijzing/Vergoedingen Samenwerking
Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3

Disclaimer

1. Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PsyMens informatie van onze website www.psymens.nl, op welke wijze dan ook, te verspreiden.

2. Het intellectuele eigendom van de PsyMens applicaties ligt bij PsyMens.

3. PsyMens kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik of de onmogelijkheid van het gebruik van de website van PsyMens alsmede van de eventuele functionaliteiten op de website dan wel de functionaliteiten gerelateerd aan de website. Onder eventuele schade wordt onder andere verstaan schade ten gevolge van de onjuistheid of onvolledigheid of ongeschiktheid van informatie of schade ten gevolge van virussen dan wel schade ten gevolge het hacken van de website.

Voor een psychisch gezond leven
Over PsyMens Aanmelden Contact Vraag & Antwoord
Disclaimer Privacy Statement