Home Werkwijze Volwassenen Kind en Jeugd PsyMens Team Verwijzers Wachttijd Verwijzing/Vergoedingen Samenwerking
Pagina 1 Pagina 2 Pagina 3

Disclaimer

     Dit bericht (en de bijlagen) is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik door en verstrekking aan anderen is niet toegestaan en bovendien onrechtmatig. Indien u niet de beoogde geadresseerde bent, laat dat de afzender dan direct per email weten en verwijder dit bericht met eventuele bijlagen zonder een kopie te behouden. Dank voor uw medewerking.  Aan de inhoud van deze e-mail en eventuele bijlagen kunnen geen rechten worden ontleend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Iedere aansprakelijkheid die voortvloeit uit elektronische verzending van informatie is uitgesloten.

1.
Het is niet toegestaan om zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PsyMens informatie van onze website www.psymens.nl, op welke wijze dan ook, te verspreiden.
2.
Het intellectuele eigendom van de PsyMens applicaties ligt bij PsyMens.  

Voor een psychisch gezond leven
Over PsyMens Aanmelden Contact Vraag & Antwoord
Disclaimer