Verwijzers

PsyMens is aangesloten op ZorgDomein. Via ZorgDomein kunt u uw patiënten rechtstreeks naar ons verwijzen.

Ook via onze website kunt u uw patiënt direct aanmelden bij PsyMens. Vul daarvoor onderstaand formulier in.

Voor meer (en actuele) informatie over onze wachttijden klikt u hier

Voor een overzicht van klachten / stoornissen die door PsyMens kunnen worden behandeld binnen de Generalistische Basis GGZ (GBGGZ) en de Specialistische GGZ (SGGZ), alsmede voor een overzicht van de interventies / behandelingen met daarbij vermeld de doelgroep (indicatie) verwijzen wij tevens naar onderstaande brochures.

Betreft:

Verwijzer

Praktijknaam*

Naam verwijzer*

Telefoonnummer*

Opmerking

Gegevens patiënt

Achternaam*

Voorvoegsel*

Voorletters*

Geboortedatum*

Geslacht

ManVrouw

Straat*

Huisnummer*

Postcode*

Plaats*

Telefoonnummer*