Teams

PsyMens bestaat uit een gevarieerd team van ervaren therapeuten werkzaam op locaties in Utrecht, Nieuwegein, Amersfoort en Woerden. Klik hieronder op de vestiging om alvast kort kennis te maken met de therapeuten.

 • Vestiging Maliebaan, Utrecht - Volwassenen
 • Vestiging Bloemstraat, Utrecht - Volwassenen
 • Vestiging Janskerkhof, Utrecht - Volwassenen
 • Vestiging Paarlstraat, Utrecht - Kind & Jeugd
 • Vestiging Leyenseweg, Bilthoven - Kind & Jeugd
 • Vestiging Zoomstede, Nieuwegein - Volwassenen en Kind & Jeugd
 • Vestiging Trombonestraat, Amersfoort - Volwassenen en Kind & Jeugd
 • Vestiging Zielhorsterweg, Amersfoort - Volwassenen en Kind & Jeugd
 • Vestiging Thebe, Amersfoort - Volwassenen
 • Vestiging Heideweg, Amersfoort - Kind & Jeugd
 • Vestiging Pelmolenlaan, Woerden - Volwassenen

Andrea Schenkelaars

Vanaf januari 2017 is Andrea Schenkelaars (1986) als psychiater verbonden aan PsyMens. Zij studeerde geneeskunde aan de universiteit van Utrecht en heeft hierna een jaar als arts op de polikliniek psychiatrie en de PAAZ van een algemeen ziekenhuis gewerkt. Zij besloot om de opleiding tot psychiater te volgen binnen de GGZ. 

Tijdens haar opleiding werkte zij met veel plezier op diverse plekken waar zij in de breedte van de psychiatrie zowel klinisch als ambulant veel ervaring op deed. Tevens zocht zij extra verdieping binnen de systeemtherapie en volgde bij de Rino te Utrecht het basisdeel van de opleiding tot systeemtherapeut. Systemisch denken en werken vindt zij een enorme meerwaarde voor haar vak, daar zo ook belangrijke anderen en de context kunnen worden meegenomen in de behandeling. 

 

Christof Abspoel

Christof Abspoel (1988) is sinds december 2018 als psycholoog verbonden aan PsyMens. Hij studeerde psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen en volgt momenteel een vervolgopleiding tot psychotherapeut. Daarnaast is hij filosoof; de openheid en nieuwsgierigheid die daarbij horen, probeert hij steeds ook in zijn werk als psycholoog mee te nemen.

In therapie vindt Christof het belangrijk zowel stil te staan bij onderliggende patronen als praktische handvatten te bieden. Daarbij ziet hij de therapie nadrukkelijk als een samenwerking; de cliënt is steeds van harte uitgenodigd om ideeën in te brengen en suggesties te doen voor de behandeling.

In de afgelopen jaren werkte Christof als therapeut, trainer en stagecoördinator in de suïcidepreventie, bij Stichting 113. Hier heeft hij ervaring opgedaan met crisisinterventies, zingevingsproblematiek en het helpen in beweging te brengen van levens die leken te zijn ‘vastgelopen’.

In zijn werk maakt Christof onder meer gebruik van Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Interpersoonlijke Therapie (IPT), Oplossingsgerichte Therapie (OGT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT). Ook is hij geïnspireerd door de Narratieve Therapie van Michael White.

Sascha Kwakernaak

Sascha Kwakernaak (1987) werkt sinds 1 november 2018 als basispsycholoog bij PsyMens. Zij studeerde Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij 9 jaar bij een grote GGZ-instelling gewerkt. Daar heeft zij eerst onderzoek gedaan en later is zij daar ook aan de slag gegaan als praktiseren psycholoog in een F-ACT team, met mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen (EPA). 

Sascha werkt als psycholoog in de GBGGZ en houdt zich daarnaast bezig met de ontwikkeling van wachtlijsttrainingen. Naast haar werk bij PsyMens doet zij onderzoek naar de inzet van routine outcome monitoring bij de EPA-doelgroep. 

 

Sandra Mullenders

Sandra Mullenders (1966) is sinds november 2016 werkzaam bij PsyMens. Sandra studeerde Psychologie aan de Katholieke Universiteit Nijmegen, was enkele jaren werkzaam bij HSK Nijmegen en voltooide in 2000 haar Postdoctorale opleidingen tot Klinisch Psycholoog en Psychotherapeut in Utrecht. Ruim 20 jaar was ze werkzaam binnen een grote GGZ-instelling in Amersfoort, waar ze op diverse afdelingen ervaring opdeed met individuele psychotherapie, groepspsychotherapie (o.a. Inter Persoonlijke Therapie, IPT) en partner-relatie-/gezinstherapie. Sinds 2008 is zij geregistreerd als Relatie- en Gezinstherapeut bij de NVRG. Zij is geïnspireerd door de hechtingstheorie en het werk van dr. Susan Johnson, Emotionally Focussed Therapy (EFT). Mensen helpen de onderlinge verbinding te verbeteren/herstellen, opdat zij hun veerkracht hervinden en steviger verankerd raken, is wat een sterke drijfveer voor haar vormt. Naast behandeling heeft ze veel ervaring met indicatiestelling en Psychodiagnostiek: jarenlang maakte ze deel uit van indicatiecommissies en verrichtte ze psychologisch onderzoek bij mensen met complexe psychiatrische problematiek. Voorts is ze altijd met veel genoegen actief geweest als supervisor en werkbegeleider voor collega’s in opleiding. 

Sanne Marcelis

Sanne Marcelis (1978) is als GZ-psycholoog / Psychotherapeut verbonden aan PsyMens. Zij studeerde Klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en volgde in 2007-2008 de postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog aan het SPON te Nijmegen af. Vanaf februari 2009 is Sanne werkzaam bij PsyMens. In 2015 volgde zij de basisopleiding EMDR. Vanaf 2017 volgde Sanne de 3-jarige postdoctorale opleiding tot Psychotherapeut aan de RINO te Utrecht.

Sinds 2004 is Sanne werkzaam geweest in verschillende instellingen binnen de psychiatrische en psychologische zorg, waar zij ruime ervaring heeft opgedaan in het behandelen van psychische stoornissen in brede zin. Zij werkte na haar afstuderen achtereenvolgens in een forensisch psychiatrische setting (TBS), binnen een autismeteam en daarna binnen team Persoonlijkheidsstoornissen van een grote GGZ-instelling, waar zij haar GZ-opleiding volgde.

Sanne werkt binnen PsyMens in de S-GGZ en daarnaast als regiebehandelaar in de GB-GGZ. Tevens is zij vanaf 2020 werkbegeleider van collega’s in opleiding. In haar procesgerichte behandelingen zet zij vooral psychotherapeutische methodieken in, waaronder psychodynamische, experiëntiële en schemagerichte. Daarnaast maakt ze gebruik van cognitieve gedragstherapie en EMDR. Haar affiniteit ligt bij persoonsgerichte behandelingen en (complexe) persoonlijkheids- en hechtingsproblematiek. Naast individuele behandelingen geeft zij ook groepstherapie. In haar behandelingen richt Sanne zich, naast de klachten, op ontstaan en instandhouding van onderliggende (disfunctionele) patronen. Hierbij is samenwerking met de client uitgangspunt, om samen verder te komen in het ontwikkelingsproces van de mens tegenover haar.

Sanne Tinga

Sanne Tinga (1977) is sinds april 2012 werkzaam bij PsyMens als Klinisch Psycholoog/Psychotherapeut. Vanaf maart 2015 is zij Hoofd Behandeling Volwassenen te Utrecht en Amersfoort en coördineert zij binnen PsyMens het psychodiagnostisch onderzoek. 

Sanne studeerde Gezondheidswetenschappen aan de Universiteit Maastricht, met als afstudeerrichting Geestelijke Gezondheidskunde en deed vervolgens de postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog bij de RINO in Utrecht. Direct aansluitend volgde zij de 4-jarige specialisatie tot Klinisch Psycholoog. 

Jarenlang werkte Sanne in een grote GGZ-instelling op diverse afdelingen. Zij heeft veel ervaring en affiniteit met het behandelen van (complexe) persoonlijkheidsproblematiek zowel in de ambulante als dagklinische psychotherapeutische setting. Daarnaast heeft Sanne veel ervaring met psychodiagnostiek (zowel persoonlijkheidsonderzoek als neuropsychologisch onderzoek).  

Vanaf 2009 was zij werkzaam als hoofd van een afdeling Psychodiagnostiek en werkte zij als coördinator van de structurerende deeltijdbehandeling voor mensen met persoonlijkheidsproblematiek bij een grote GGZ-instelling in Amersfoort. Sanne is ook als docent psychodiagnostiek verbonden aan de postdoctare/postmaster opleiding tot GZ-psycholoog van de RINO Utrecht.

Ellen Beelen

Ellen Beelen werkt vanaf juni 2019 bij PsyMens (1984). Zij is sinds 12 jaar werkzaam als psycholoog, heeft in 2012 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog afgerond en is tevens Cognitief Gedragstherapeut VGCT. Zij heeft de 3 jarige basisopleiding psychosynthese gevolgd, gericht op zelfontwikkeling en bewustwording. Zij heeft ervaring met een brede doelgroep, zoals kortdurende klachtgerichte behandelingen en met langdurende behandelingen gericht op persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast heeft ze ervaring met onderzoek naar ADHD, autisme, IQ- en persoonlijkheidsonderzoek.
In de gesprekken maakt zij gebruik van cognitieve gedragstherapie en/of schematherapie. Zij heeft aandacht voor de klachten, en kijkt ook naar de onderliggende patronen of negatieve ervaringen uit het verleden. Om beter in contact te komen met gevoelens gebruikt zij ervaringsgerichte oefeningen (zoals imaginaties), lichaamswerk en mindfulness. Mensen begeleiden op hun pad in groei en zelfontwikkeling vormt de drijfveer voor haar werk, omdat zij het betekenisvol vindt om een bijdrage te mogen leveren aan iets waar men de rest van het leven baat bij heeft.

Bram Bijleveld

Bram Bijleveld (1983) werkt sinds januari 2018 bij PsyMens. In 2007 heeft hij zijn opleiding klinische psychologie afgerond aan de Universiteit Utrecht. Vervolgens heeft hij een postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog en tot klinisch psycholoog (2017) afgerond. Tevens is hij geregistreerd EMDR practitioner en psychotrauma therapeut (NtVP). Hij vindt het belangrijk om zich door te blijven ontwikkelen en is nu in opleiding tot cognitief gedragstherapeut. 

In zijn loopbaan heeft hij ervaring opgedaan met het behandelen van angst- en stemmingsklachten, autisme, posttraumatische stress en hechtingsproblemen. Hij is werkzaam geweest in de Generalistische GGZ, bij een autisme centrum en bij een specialistisch centrum voor psychotrauma. Binnen PsyMens richt hij zich op diagnostiek en klachtgerichte behandeling met cognitieve gedragstherapie (CGT) en EMDR en inzichtgevende therapie met CGT, schematherapie en cliëntgerichte therapie. 

Annemarie van Oosten

Annemarie van Oosten (1970) studeerde gezondheidswetenschappen in Maastricht en ontwikkelingspsychologie in Utrecht. Na haar afstuderen heeft ze lange tijd gewerkt in een grote GGZ-instelling met kinderen, adolescenten en jongvolwassenen. Ze voltooide de opleiding tot psychotherapeut in 2005 en behaalde de registratie van Klinisch Psycholoog in 2010. Ze heeft zich verder ontwikkeld binnen verschillende vormen van psychotherapie. Daarnaast heeft ze zich gespecialiseerd in diagnostiek van complexe problematiek. 

Sinds april 2016 is ze werkzaam bij PsyMens als psychotherapeut en Klinisch psycholoog voor volwassenen. Ze heeft veel ervaring met complex trauma, angst- en stemmingsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Hierbij maakt ze onder meer gebruik van EMDR, schematherapie en psychodynamisch georiënteerde behandelvormen. Ze geeft supervisie aan kinder- en jeugdpsychotherapeuten in opleiding. 

Japke Meesters

Japke Meesters (1980) is sinds april 2018 werkzaam als psychiater bij PsyMens. Zij studeerde geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam en rechten aan de Vrije Universiteit. Na haar afstuderen werkte zij bij de crisisdienst in Amsterdam. Vervolgens volgde zij de specialisatie tot psychiater in het AMC te Amsterdam. 

Van 2012 tot en met 2018 heeft ze bij een grote GGZ-instelling gewerkt in een f-act team, een outreachend team voor mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen. In haar werk als psychiater komt haar brede ervaring met verschillende stoornissen goed van pas.

Marcel Fonville

Marcel Fonville (1951) werkt sinds juni 2015 als psychotherapeut bij PsyMens. Hij studeerde Klinische psychologie aan de Universiteit van Utrecht en is geschoold in cognitieve gedragstherapie, groepspsychotherapie en psychoanalytische psychotherapie, waarbij de laatste jaren de nadruk ligt op kortere vormen van psychodynamische therapie.  

Marcel werkte in verschillende settings, zoals klinisch, dagbehandeling, ambulant. Hij was gedurende de afgelopen 25 jaar als klinisch psycholoog/psychotherapeut verbonden aan een GGZ-instelling, waar hij onder meer sectiecoördinator groepspsychotherapie was, bedreven in verschillende vormen van groepstherapie (van jongvolwassenen tot Vermoeide Helden), zowel steunend als inzicht gevend.  

Naast andere supervisieactiviteiten was hij lange tijd als supervisor verbonden aan een opleiding tot huisartsgeneeskunde. Binnen PsyMens verzorgt hij (indicatiestelling) individuele psychotherapie vanuit psychodynamische en schematherapeutische oriëntatie. 

Paul Lamers

Paul Lamers studeerde in 1978 cum laude af aan de universiteit Leiden in de klinische psychologie.

Daarna volgde hij vele postdoctorale opleidingen en trainingen die hem deskundig maakten binnen het veld van de psychotherapeutische behandeling.

Sinds inmiddels tientallen jaren werkt hij als psycholoog / psychotherapeut.  Als zodanig is hij op zzp-basis ook werkzaam voor PsyMens.

Paul heeft veel ervaring en deskundigheid opgebouwd als psycholoog psychotherapeut en is gespecialiseerd in psychodiagnostisch onderzoek en de psychotherapeutische behandeling van mensen met persoonlijkheidsproblematiek.

Hij is aan PsyMens verbonden voor twee dagen per week: op woensdag en donderdag.

Annelies van Leeuwen

Annelies van Leeuwen (1986) is sinds augustus 2017 als psychiater volwassenen verbonden aan PsyMens. Haar opleiding geneeskunde heeft Annelies afgerond aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar opleiding had ze al veel affiniteit met psychiatrie en (medische) psychologie. Na het afronden van haar opleiding, werkte Annelies op meerdere klinische afdelingen van een grote GGZ-instelling. 

De specialisatie tot psychiater deed ze in het UMC Utrecht. Binnen deze opleiding deed ze een brede ervaring op in verschillende instellingen in regio Utrecht en Amsterdam. Met name deed ze veel ervaring op in de ziekenhuispsychiatrie, stemmings- en psychotische klachten en ontwikkelingsstoornissen zoals ADHD en Autisme.

Marianne Hagenaars

Marianne Hagenaars (1955) is sinds 2011 werkzaam bij PsyMens als hoofd behandeling-psychotherapeut in Nieuwegein en vanaf begin 2015 tot einde 2017 als hoofd behandeling-psychotherapeut in Utrecht. Op haar verzoek is zij sinds einde 2017 werkzaam als psychotherapeut en opleider in Utrecht.  

Marianne studeerde orthopedagogiek aan de Radboud Universiteit te Nijmegen, hoofdrichting klinische psychologie en criminologie. Aansluitend volgde zij de opleiding tot Psychotherapeut in diverse referentiekaders en tot specialistisch groepspsychotherapeut NVGP..  Ook is zij GZ -psycholoog. Tevens is zij supervisor van de NVGP en van de NVP. Zij heeft veel ervaring en affiniteit met psychodynamische psychotherapie met (jong) volwassenen met (complexe) persoonlijkheidsproblematiek en hechtingsproblemen, zowel in de ambulante als (dag)klinische psychotherapeutische setting (individueel en in groepsverband). Zij is opleider (supervisor/docent) in de opleiding tot GZ-psycholoog en psychotherapeut binnen en buiten PsyMens en in de diverse instellingen waar zij heeft gewerkt.

Sinds 1998 is zij lid psychotherapeut van het Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg en sinds 2016 ook lid GZ-psycholoog van het Centraal Tuchtcollege. 

Fleur Lodestijn

Sinds maart 2017 is Fleur Lodestijn (1989) als GZ-psycholoog werkzaam bij PsyMens, afdeling Volwassenen.   

In 2019 heeft zij de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog afgerond aan de RINO groep te Utrecht. Zij studeerde Klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam en heeft vervolgens een start gemaakt met het volgen van de opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut. 

Fleur is sinds 2013 werkzaam binnen de psychologische zorg waar zij veel ervaring heeft opgedaan in het behandelen van verscheidene psychische stoornissen. Zij werkte na haar afstuderen voor een grote GGZ-instelling voor de behandelprogramma’s ADHD en Angststoornissen. Tevens heeft zij gewerkt met depressieve stoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. In haar behandelingen maakt zij veel gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken. Haar affiniteit ligt zowel bij kortdurende klachtgerichte als ook langer durende persoonsgerichte behandelingen. Fleur werkt hoofdzakelijk in de Generalistische Basis GGZ(GB-GGZ).     

Saskia van Manen

Sinds april 2018 is Saskia van Manen (1985) werkzaam als GZ-psycholoog bij PsyMens. Zij studeerde Klinische- en Gezondheidspsychologie aan de Universiteit Utrecht en heeft in 2015 de postdoctorale opleiding tot GZ-Psycholoog afgerond bij de RINO groep in Utrecht.  

Saskia is sinds 2010 werkzaam binnen de GGZ en heeft ruime ervaring opgedaan in het behandelen van psychische stoornissen, zoals angst- en stemmingsstoornissen, trauma gerelateerde klachten, autisme en persoonlijkheidsproblematiek. Zij werkte als basispsycholoog in de GGZ op een poliklinische afdeling, deeltijd voor volwassenen en ouderen en een klinische afdeling. In de afgelopen jaren was zij werkzaam als GZ-psycholoog bij een specialistisch centrum voor volwassenen met autismespectrumstoornissen en psychiatrische klachten.  

In haar behandelingen maakt Saskia gebruik van cognitieve gedragstherapie, EMDR en technieken uit de schemagerichte therapie, ACT, oplossingsgerichte therapie en mindfulness. Haar affiniteit ligt zowel bij kortdurende klachtgerichte als ook langer durende persoonsgerichte behandelingen. Saskia werkt in de Generalistische Basis GGZ en de Specialistische GGZ. 

Kim de Moor

Kim de Moor (1990) is sinds april 2020 als GZ-psycholoog werkzaam bij PsyMens, afdeling Volwassenen.
Kim heeft eind 2019 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog afgerond aan de RINO-groep te Utrecht. In 2013 is zij afgestudeerd als psycholoog en sindsdien is zij werkzaam binnen de GGZ.  Zij is werkzaam geweest bij twee GGZ-instellingen en bij huisartsenpraktijken. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van verscheidene psychische stoornissen. In haar behandelingen maakt zij voornamelijk gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken en EMDR. Kim vindt het belangrijk om samen met mensen te bekijken wat de beste aanpak is om de psychische klachten te verminderen en de kwaliteit van leven te verbeteren.

Carolien Wasmus    

Carolien Wasmus (1975) werkt sinds 2017 bij PsyMens als verpleegkundig specialist GGZ. Na haar opleiding HBO Verpleegkunde heeft ze jarenlang als groepsleidster op de kinderkliniek van het UMC Utrecht gewerkt. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en hun ouders met uiteenlopende problematieken. Daarnaast heeft ze als ambulant begeleidster gewerkt bij ouders en kinderen met een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis in de leeftijd van 0-6 jaar. In het jaar 2012 is Carolien begonnen aan de opleiding tot verpleegkundig specialist (MANP) aan de Hogeschool Utrecht. Gedurende de opleiding werkte ze op de polikliniek ontwikkelingsstoornissen van het UMC Utrecht, waar ze na het voltooien van haar opleiding in 2014, nog 3 jaar gewerkt heeft als verpleegkundig specialist. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in het doen van (complexe) diagnostiek.
Binnen PsyMens houdt Carolien zich zowel bezig met de diagnostiek als ook met verschillende behandelingen waaronder ouderbegeleiding, psycho-educatie, groepsbehandelingen en medicatiecontroles.

Eveline Soema

Per 1 september 2011 is Eveline Soema (1980) als GZ-psycholoog en cognitief gedragstherapeut werkzaam bij PsyMens. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht heeft ze voornamelijk op het gebied van onderwijs gewerkt. Als remedial teacher heeft ze kinderen begeleid met leermoeilijkheden, waaronder dyslexie.
In 2006 heeft ze het onderwijsveld ingeruild voor de kinder- en jeugdpsychiatrie. Eveline heeft ervaring met de diagnostiek en behandeling van kinderen en jeugdigen (0-21 jaar) en hun ouders. Ze is bekend met uiteenlopende problematiek.

 

Floor Zweedijk

Floor is sinds september 2012 werkzaam bij het team Kind & Jeugd. Floor studeerde af aan de Universiteit Utrecht, richting Klinische en Gezondheidspsychologie (2001). Na een stage in het UMC Utrecht op de sectie gezinstherapie, wist Floor dat zij zich daar verder in wilde ontwikkelen. Zij startte haar loopbaan als psycholoog in het ErasmusMC (2001), op de afdeling Kinder- en Jeugdpsychiatrie, waar zij te werken kwam op de adolescentenkliniek, met gezinnen.
Een dynamische start, waarna de opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog volgde, en zij later ook op de polikliniek, deeltijdbehandeling en kinderkliniek ging werken. De focus voor Floor ligt bij het werken met gezinnen. Na het ErasmusMC is Floor gaan werken bij GGZ Centraal Fornhese (2009), waar zij in Ermelo in het Kinder en Jeugdteam de opleiding tot psychotherapeut heeft volbracht. Met tevens een uitstap naar het werken met (jong)volwassenen.
Floor werkt vanuit het systemisch en psychoanalytisch kader. Humor en een mix van diepgang en speelsheid, kenmerken haar werkwijze.

 

Lotte Houwing

Lotte Houwing werkt sinds november 2018 als GZ-psycholoog bij het team Kind en Jeugd van PsyMens. Na haar studie klinische- en ontwikkelingspsychologie aan de universiteit van Groningen, heeft ze enige tijd gewerkt bij de medische psychologie in een algemeen ziekenhuis. Daarna is ze werkzaam geweest bij verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie (specialistische GGZ), waar ze zich met name bezig hield met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek. Binnen een grote GGZ-instelling in het midden van het land heeft ze de opleiding tot GZ-psycholoog kind en jeugd afgerond. Daarnaast is ze tevens werkzaam geweest binnen een kleinschalige praktijk in Basis GGZ.
Lotte heeft veel ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling, waaronder zowel individuele als groepsbehandeling voor ouders en kinderen. In haar behandelingen maakt zij gebruik van verschillende behandelvormen waaronder oplossingsgerichte therapie en cognitieve gedragstherapie. Verder volgt ze de EMDR opleiding, voor traumagerichte behandeling.

Marije Wertwijn

Marije Wertwijn (1977) is sinds mei 2012 werkzaam bij Psymens als Klinisch Psycholoog/ Psychotherapeut. Vanaf juli 2015 is zij ook Hoofd behandeling Kind & Jeugd. Zij studeerde Psychologie aan de Universiteit van Amsterdam. Vervolgens volgde zij de opleiding tot GZ-psycholoog en aansluitend de opleiding tot Klinisch psycholoog.
Als Klinisch psycholoog werkt zij met kinderen, jeugdigen en hun ouders. Zij is betrokken bij zowel de diagnostiek als de behandelingen en geeft werkbegeleiding/ supervisie aan collega’s. Binnen de behandelingen werkt zij vanuit verschillende referentiekaders: cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en psychodynamisch referentiekader.

 

Fatima Habibi

Fatima Habibi is sinds september 2019 werkzaam als basispsycholoog in het kind- en jeugdteam van Psymens. Na haar studie kinder- en jeugdpsychologie aan de Universiteit Utrecht (2015), is ze werkzaam geweest bij verschillende instellingen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie waar ze zich bezig heeft gehouden met verschillende taken zoals het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen met uiteenlopende problematiek en het adviseren van ouders en leerkrachten. Daarnaast gaf zij individuele behandeling en ouderbegeleiding. Naast de werkzaamheden op de ambulante polikliniek heeft Fatima voor anderhalf jaar gewerkt in een wijkteam en bij een huisartsenpraktijk, waar ze behandeling gaf en een rol had als verwijzer naar de GGZ om de doorgang naar GGZ te vergemakkelijken. In deze periode heeft Fatima de (basisopleiding) Cognitieve Gedragstherapie en EMDR afgerond. Op dit moment is Fatima bezig om zich verder te verdiepen in deze opleidingen. Binnen Psymens voert Fatima intake- en adviesgesprekken. Daarnaast verricht zij diagnostisch onderzoek en begeleidt kinderen en ouders.

 

Mathanja Blok

Mathanja Blok werkt sinds januari 2020 als orthopedagoog bij PsyMens. Ze is sinds 2018 in opleiding tot orthopedagoog-generalist.
Na afronding van haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht in 2008 heeft Mathanja altijd met kinderen gewerkt, onder andere bij het academisch behandelcentrum UvA minds. Haar werkzaamheden bestonden daar uit diagnostiek en behandeling van kinderen met psychosociale problemen, ouderbegeleiding en mindfulness training voor kinderen, ouders en volwassenen met stressgerelateerde klachten. In 2019 startte ze bij de zusterorganisatie van PsyMens, ComeniusGGZ, waar ze zich bezig hield met diagnostiek en behandeling van kinderen met ontwikkelingsproblematiek en leerproblemen. Ook bij PsyMens bestaan haar werkzaamheden uit diagnostiek en behandeling. In haar behandelingen maakt ze gebruik van verschillende behandelvormen, waaronder cognitieve gedragstherapie en oplossingsgerichte therapie
 

Maite Esseveld

Maite Esseveld werkt sinds april 2020 bij Psymens als kinder- en jeugdpsychiater. Na haar geneeskundestudie aan de Universiteit Maastricht heeft zij haar opleiding gevolgd bij Reinier van Arkel in Den Bosch. De kinder- en jeugdspecialisatie deed zij bij Herlaarhof in Vught en de Bascule in Amsterdam. Sinds maart 2018 is zij geregistreerd als kinder- en jeugdpsychiater. Voordat Maite bij Psymens begon werkte zij binnen de algemene specialistische GGZ op een polikliniek van Pluryn. Binnen het team kind en jeugd is Maite als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.

Gert-Jan Haaring

Gert-Jan Haaring werkt sinds mei 2020 bij Psymens als kinder- en jeugdpsychiater. Na zijn geneeskundestudie aan de Universiteit Utrecht heeft hij zijn opleiding gevolgd bij Altrecht GGZ. De kinder- en jeugdspecialisatie deed hij bij Altrecht GGZ en het UMC Utrecht. Sinds maart 2020 is hij geregistreerd als kinder- en jeugdpsychiater. Binnen het team kind en jeugd is Gert-Jan als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en (medicamenteuze) behandeling.

Rida van der Ziel

Rida van der Ziel werkt vanaf 1 februari 2018 als psychotherapeut in het kind- en jeugdteam van PsyMens. Ze studeerde Psychologie aan de Universiteit Utrecht, waarna ze de postdoctorale opleiding tot psychotherapeut Kind en Jeugd volgde. Sindsdien is ze al meer dan 20 jaar werkzaam in verschillende instellingen voor specialistische GGZ. Hier heeft ze een ruime ervaring opgedaan in het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met uiteenlopende psychiatrische problemen en gezinsproblemen.
Als psychotherapeut is ze breed georiënteerd. Ze werkt met kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek. Ze betrekt hen actief bij de besluitvorming over de behandeling en kiest samen met hen de best passende behandeling. Ze werkt daarbij vanuit meerdere theoretische kaders en met verschillende behandelvormen, zoals inzicht gevende therapie, cognitieve gedragstherapie, systeemtherapie en ouderbegeleiding.
Daarnaast is ze gespecialiseerd en ervaren in het behandelen van kinderen en jongeren die traumatische ervaringen hebben meegemaakt. Ze heeft daarvoor de opleiding tot EMDR practitioner gevolgd.

Marloe Leermakers

Marloe Leermakers is sinds 29 januari 2018 werkzaam als basispsycholoog in het Kind- en Jeugdteam van Psymens. Ze heeft Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Daarna is ze gaan werken bij een psychologisch behandelcentrum voor kinderen en jeugdigen. Hier heeft ze verschillende taken op zich genomen, namelijk het uitvoeren van diagnostisch onderzoek bij kinderen met uiteenlopende problematiek en het adviseren van ouders en leerkrachten. Daarnaast gaf zij individuele behandeling en groepstrainingen aan kinderen. Tijdens deze werkzaamheden heeft Marloe de basisopleiding Cognitieve Gedragstherapie afgerond. Binnen Psymens verricht Marloe diagnostisch onderzoek, begeleidt kinderen en ouders en voert intake- en adviesgesprekken.

 

 

Nicole van Nuland

Nicole van Nuland is sinds 1 september 2018 werkzaam bij PsyMens Kind en Jeugd.
Nicole heeft ontwikkelingspsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Nijmegen, in 2009 heeft ze daar ook de GZ-opleiding afgerond. De afgelopen jaren heeft zij gewerkt in de specialistische kinder & jeugd GGZ en de forensische jeugd GGZ. Daarbij heeft Nicole ervaring opgedaan met het diagnosticeren en behandelen van kinderen en jongeren met uiteenlopende problemen. Aansluiten bij kinderen, jongeren en hun ouders vindt zij belangrijk in de behandeling, evenals het kijken naar en vergroten van sterke kanten. Nicole gebruikt technieken vanuit de cognitieve gedragstherapie. Verder heeft zij de basis en vervolgcursus EMDR afgerond en kan deze behandelvorm inzetten bij de behandeling van kinderen en jongeren met traumatische ervaringen.

Binnen PsyMens voert Nicole intake- en adviesgesprekken, begeleidt zij kinderen, jongeren en/of hun ouders en verricht diagnostisch onderzoek.

Angelique Brockhus

Angelique Brockhus (1981) werkt sinds juli 2016 als GZ psycholoog bij het team Kind en Jeugd van PsyMens. Na haar studie Psychologie (specialisatie kind en jeugd) aan de Universiteit Utrecht is zij enkele jaren werkzaam geweest als Gedragsdeskundige in de Ambulante Jeugdzorg. Hier heeft zij veel ervaring opgedaan met kinderen en jongeren met psychiatrische en gezinsproblematiek. Vervolgens heeft zij als psycholoog enkele jaren gewerkt in de algemene specialistische Jeugd GGZ, waar ze zich met name bezig hield met diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek.
In deze periode is zij gestart met de opleiding Cognitieve Gedragstherapie, welke zij heeft onderbroken voor de GZ-opleiding. Angelique heeft ruime ervaring opgedaan op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en hun ouders met diverse problematiek. Tevens heeft zij ervaring met het geven van groepstrainingen aan zowel kinderen als ouders.

In haar behandelingen maakt zij gebruik van verschillende behandelvormen waaronder oplossingsgerichte therapie, systeemtherapie, cognitieve gedragstherapie en inzicht gevende therapie.

 

Nicole van der Veen

Nicole van der Veen, verpleegkundige van oorsprong (1989) en sinds 2011 Verpleegkundig specialist ggz, is sinds september 2020 werkzaam bij PsyMens Kind en Jeugd. Sinds 1989 werkt Nicole, na haar HBO-V aan de Hogelschool Utrecht, binnen de psychiatrie; aanvankelijk met volwassenen maar sinds 1995 met kinderen en jongeren. Ervaring deed Nicole op binnen het UMC Utrecht op een open behandelkliniek voor jongeren van 12 tot 18 jaar. Vervolgens maakte ze een uitstapje (4 jaar) naar het consultatiebureau (0 tot 4 jaar) en was Nicole daarna betrokken bij het opzetten van een dagbehandeling (Altrecht) voor jongeren met forse gedragsproblemen. Tijdens het behalen van haar Master (MANP) aan de Hogeschool Utrecht, was Nicole werkzaam op de polikliniek kind en jeugd, zorgdomein ADHD en gedragsstoornissen van Altrecht waar ze 5 jaar is gebleven. Daar hield ze zich bezig met triage, intakes, psycho-educatie, ouderbegeleiding, medicatieconsulten en groepsbehandeling. Voordat Nicole de overstap maakte naar Psymens, werkte ze 7 jaar als regiebehandelaar in een ACT team (outreachende behandeling voor zorgmijders tussen de 12 en 23 jaar) van Fivoor, alwaar ze ook enige forensische ervaring heeft opgedaan.

Binnen Psymens zal Nicole zich bezig gaan houden met intakes en diagnostiek, psycho-educatie, ouderbegeleiding en medicatiecontroles.

Jeannette Hop    

Jeannette Hop werkt sinds september 2018 bij Psymens als kinder- en jeugdpsychiater. Na haar geneeskundestudie aan de Universiteit Utrecht was zij enkele jaren in opleiding tot neuroloog in het UMC Utrecht. Na haar promotie in dit vak, besloot ze zich verder te specialiseren tot psychiater, en sinds 2008 is zij geregistreerd als kinder- en jeugdpsychiater.
Voordat Jeannette bij Psymens begon, werkte ze enkele jaren als staflid in het UMC Utrecht, o.a. op een afdeling voor jonge kinderen met ADHD en/of gedragsproblemen. Vervolgens werkte zij enige jaren als kinder- en jeugdpsychiater bij Altrecht, met als belangrijkste doelgroep kinderen en jongeren met onbegrepen lichamelijke klachten, eet- of voedingsstoornissen, en slaapstoornissen.
Naast de algemene kinder- en jeugdpsychiatrische diagnostiek, heeft de combinatie van psychiatrische problemen en slaapstoornissen bij kinderen en jongeren haar specifieke belangstelling

 

Marlie Seesing

Ruim vier jaar is Marlie Seesing (1984) als orthopedagoog werkzaam geweest bij zusterorganisatie Adviesburo Comenius en sinds sinds juli 2013 maakt zij onderdeel uit van het kind- en jeugdteam bij PsyMens. Zij is GZ-psycholoog. Na haar lerarenopleiding heeft zij in 2008 de opleiding Orthopedagogiek aan de Universiteit van Utrecht afgerond.
Zij is enkele jaren werkzaam geweest binnen het regulier en speciaal basisonderwijs waar zij les gaf, psychologisch onderzoek uitvoerde, groepstrainingen gaf en als dyslexiebehandelaar werkzaam was. Ook heeft zij de cursus tot Cogmed-coach gevolgd en begeleidde zij een aantal jaren met plezier kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de training.
Binnen PsyMens houdt Marlie zich voornamelijk bezig met de diagnostiek en geeft zij ook begeleiding aan kinderen met leer- en/of gedragsproblemen.

 

Simone van Beers

Simone van Beers (1978) werkt sinds 1 januari 2011 bij PsyMens als GZ-psycholoog. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Universiteit Utrecht is zij enkele jaren werkzaam geweest in een particuliere praktijk, ook was zij als docent verbonden aan de Universiteit Utrecht bij de opleidingen Pedagogiek en Ontwikkelingspsychologie.
In 2010 heeft zij haar opleiding als GZ-psycholoog bij het S.P.O.N. in Nijmegen afgerond. Sinds begin 2013 is zij tevens EMDR-therapeut en in januari 2016 is zij gestart met de opleiding tot Psychotherapeut.
Simone heeft veel ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen, jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende problematiek. Tevens geeft zij ouderbegeleiding. Daarnaast geeft zij ook groepstrainingen, zowel aan kinderen en jongeren als aan hun ouders. In haar behandelingen maakt zij veel gebruik van oplossingsgerichte en cognitief-gedragstherapeutische technieken.

 

Nina Tomassen

Nina Tomassen werkt sinds februari 2019 als basispsycholoog in het Kind- en Jeugdteam van PsyMens. Ze heeft in 2013 haar master Kinder- en Jeugdpsychologie afgerond aan de Universiteit van Tilburg. Gedurende haar studie heeft zij een aantal jaren gewerkt als begeleider van kinderen met een verstandelijke beperking, moeilijk verstaanbaar gedrag en ontwikkelingsproblemen. Na haar afstuderen heeft zij eerst een poosje gewerkt bij het zwerfjongerenteam binnen een Specialistische GGZ-instelling en daarnaast bij een kleinschalige kinderpsychologiepraktijk in Amsterdam. Vervolgens is Nina in 2015 begonnen bij een Generalistische Basis GGZ-instelling, waar zij tot 2019 heeft gewerkt. Hier deed zij diagnostiek en behandeling bij kinderen, jongeren en jongvolwassenen met uiteenlopende hulpvragen. Ook bij PsyMens houdt Nina zich bezig met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren, zowel binnen de Basis GGZ als Specialistische GGZ. In haar behandelingen maakt zij veel gebruik van cognitief gedragstherapeutische technieken en gaat zij graag doelgericht en oplossingsgericht te werk.

Janneke Koppes

Janneke Koppes werkt sinds april 2019 bij het kind en jeugdteam van Psymens als Orthopedagoog Generalist. Na haar studie Orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen heeft zij 12 jaar gewerkt op een school voor langdurig zieke en lichamelijk beperkte jongeren. Zij heeft de tweejarige postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog Generalist gedaan in Leiden. Sinds 2013 heeft zij haar eigen praktijk in de Generalistische Basis GGZ.
Janneke heeft veel ervaring in het werken met kinderen met verschillende problematieken. Ze is gewend te werken met kinderen en jongeren met verschillende ontwikkelingsniveaus. Daarnaast geeft zij ouderbegeleiding. Janneke is EMDR therapeut (Europe Practitioner) en werkt veel met oplossingsgerichte en cognitief gedragstherapeutische technieken.

 

Carolien Koenen

Carolien Koenen werkt sinds mei 2020 als basispsycholoog in het Kind- en Jeugdteam van PsyMens. Ze heeft Kinder- en Jeugdpsychologie gestudeerd aan de Universiteit van Utrecht. Na haar afstuderen heeft zij eerst gewerkt binnen een Specialistische GGZ-instelling, waarbij zij zich bezig hield met zowel diagnostiek als (groeps)behandeling bij kinderen en jongeren met uiteenlopende problematiek zoals angst, stemming en ontwikkelingsstoornissen. Ook bij PsyMens verricht zij diagnostisch onderzoek en begeleidt zij kinderen, jongeren en ouders met verschillende hulpvragen. In haar behandelingen maakt Carolien gebruik van verschillende behandelvormen waaronder cognitieve gedragstherapie en mediatietherapie. Zij werkt graag oplossingsgericht en vanuit de positieve psychologie.

 

 

 

Pauline Weggers

Pauline Weggers (1986) is sinds september 2020 werkzaam bij PsyMens als GZ-psycholoog Kind en Jeugd in Bilthoven. In 2009 is ze afgestudeerd in de master neuropsychologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Vervolgens is zij voor een korte tijd werkzaam geweest in de gehandicaptenzorg en heeft zich een paar jaar parttime ingezet als Communicatiedocent in het Hoger Beroepsonderwijs en op de Universiteit.

Eveneens is Pauline de afgelopen 10 jaar werkzaam geweest in de Kinder- en Jeugdpsychiatrie bij een specialistische GGZ-instelling in Noord-Nederland. Binnen deze organisatie heeft zij zich verder ontwikkeld tot GZ-Psycholoog (registratie sinds 2017) en Cognitief Gedragstherapeut i.o.(verwacht haar registratie in najaar 2020 te behalen). Pauline heeft veel ervaring opgedaan in het uitvoeren van diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met verscheidene psychiatrische problematiek, zoals ontwikkelingsproblematiek, angst- en stemmingsproblematiek, hechting en trauma en systeemproblematiek. Daarnaast heeft ze met veel energie en plezier een aantal poliklinieken opgericht en is ze betrokken geweest bij het verder ontwikkelen van de jeugdhulpverlening in de regio waar ze werkzaam was, door aan te schuiven bij experttafels en met gemeenten en wethouders beleid verder te ontwikkelen.

Tot slot heeft Pauline met veel enthousiasme werkbegeleiding en supervisie gegeven aan opleidingen.

In haar werk als GZ-Psycholoog en Cognitief Gedragstherapeut vind Pauline het belangrijk om het kind en ouders centraal te stellen, door goed te luisteren en aan te sluiten bij wat de hulpvraag is. Door samen te gaan begrijpen hoe de klachten met elkaar samenhangen, kan een passend behandelplan opgesteld worden. Binnen de behandeling gebruikt ze o.a. cognitief gedragstherapeutische technieken en oplossingsgerichte psychologie. Daarnaast geeft Pauline ook ouderbegeleiding en denkt ze graag mee met scholen en andere betrokken hulpverlening voor handelingsadviezen.

Chris Korevaar

Sinds 1 november 2018 is Chris Korevaar(1975) werkzaam bij PsyMens. Hij studeerde klinische psychologie aan de Universiteit van Amsterdam, waarna hij de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heeft afgerond. Vervolgens heeft Chris de specialistische opleiding tot Psychotherapeut en Klinisch Psycholoog afgerond.
Chris heeft jarenlang voor diverse grote instellingen gewerkt waarbinnen hij o.a. hoofd diagnostiek, en behandelleider was van team persoonlijkheidsstoornissen en trauma. Eerder was hij programmaleider voor zorgprogramma persoonlijkheidsstoornissen. Hij heeft met name veel ervaring op het gebied van persoonlijkheidsproblematiek, zowel wat betreft diagnostiek als behandeling. Dit in groepssetting alsook in individuele trajecten binnen de ambulante en (dag)klinische setting. Daarnaast heeft hij opleidingen gevolgd voor traumabehandeling middels EMDR en schrijftherapie.
Chris is als supervisor en trainer actief voor de Vereniging van Schematherapie en actief als docent voor de specialistische opleiding tot Klinisch Psycholoog en GZ-psychoog.
Naast behandelaar is Chris werkzaam als Hoofd Behandeling voor de vestiging Nieuwegein.

Jessica Verbeek

Jessica Verbeek (1988) is sinds januari 2019 werkzaam bij Psymens als basisarts en therapeut voor de afdeling volwassenen in Nieuwegein.
In 2015 heeft zij de studie Geneeskunde afgerond aan de Rijksuniversiteit Groningen. Hierna heeft zij als arts werkervaring opgedaan in de kinder- en jeugdpsychiatrie, ouderenpsychiatrie, ouderengeneeskunde en interne geneeskunde. Na 4 jaar te hebben gewerkt als arts werd haar interesse voor de mens en het verhaal achter de klachten steeds groter en is zich daarom meer op psychotherapie gaan richten. Bij Psymens verricht zij zowel intakes als CGT-behandelingen binnen de Basis-GGZ en ondersteunt haar collega’s daarnaast met medicatieconsulten.

 

 

Céline Houben

Céline Houben (1982) is sinds 2010 werkzaam bij PsyMens. Zij werkt als Psychotherapeut/GZ-psycholoog voor de afdeling volwassenen.
Na haar opleiding klinische psychologie heeft Céline de postdoctorale opleidingen tot Gezondheidszorg(GZ)-psycholoog en Psychotherapeut afgerond. Céline heeft hiervoor gewerkt bij een grote GGZ-instelling (Riagg Zwolle) en bij Intend (centrum voor werk & psyche), waar zij individuele behandeling en verscheidene groepstrainingen gaf.
Bij Psymens werk Céline in de gespecialiseerde (langdurige/complexe) zorg. Ze heeft ervaring in het behandelen van diverse psychische problemen zoals angststoornissen, depressie, arbeidsgerelateerde klachten (burn-out), klachten ten gevolge van een trauma (PTSS) en persoonlijkheidsproblematiek.
Céline is opgeleid tot integratief psychotherapeut; dit houdt in dat zij verschillende stromingen en technieken binnen de psychotherapie integreert en kan afstemmen op de patiënt.Ze werkt vanuit een persoonsgericht experiëntieel psychotherapiekader (ook wel cliëntgerichte psychotherapie genoemd) waarin de persoon (i.t.t. zijn klachten) op de voorgrond staat. De grondhouding binnen deze stroming spreekt haar erg aan: empathie, echtheid en acceptatie. Céline geeft o.a. schematherapie en is geregistreerd bij de vereniging voor schematherapie. In haar behandelingen maakt Céline veel gebruik van experiëntiële technieken om de nadruk te leggen op ‘ervaren’ ipv ‘praten over’. Als er sprake is van trauma’s kan zij EMDR behandeling bieden voor enkelvoudig trauma of complexe PTSS. Daar waar cognitieve gedragstherapie in engere zin meerwaarde kan hebben boven de meer persoonsgerichte behandeling past zij dat toe.

Nanda Thé

Nanda The (1981) is BIG-geregistreerd GZ-psycholoog en lid van de Nederlandse Vereniging voor Gezondheidszorgpsychologie. Zij studeerde Klinische- en gezondheidspsychologie aan de Rijksuniversiteit Leiden en werkte vervolgens voor PsyQ. Hier heeft zij de opleiding tot GZ-psycholoog gevolgd en veel kennis opgedaan over o.a. (ernstig) trauma, depressies, angstklachten en persoonlijkheidsproblematiek. Ambulant heeft zij zeven jaar gewerkt met een brede doelgroep in zowel individueel als groepsverband.
In haar carrière als GZ-psycholoog is zij zich steeds meer gaan interesseren voor de persoon achter de klachten. Binnen deze ambulante setting heeft zij ervaring opgedaan met persoonsgerichte behandelingen gericht op verandering van langdurende (gedrags)patronen in jezelf, maar ook op het beter omgaan met je emoties en met anderen. Zij maakt gebruik van technieken uit de cognitieve gedragstherapie, EMDR, emotieregulatie-technieken en interpersoonlijke psychotherapie. Haar affiniteit ligt bij klachtgerichte behandelingen, zowel als persoonsgerichte behandelingen.

Raisa van ’t Hoff

Raisa van ’t Hoff (1989) heeft psychologie (master Klinisch & Gezondheid) gestudeerd in Utrecht. Zij heeft werkervaring opgedaan als praktijkondersteuner GGZ in een huisartsenpraktijk. Sinds 2016 werkt zij als psycholoog bij PsyMens voor de afdeling volwassenen in Nieuwegein. Momenteel is zij bezig met de opleiding tot GZ-psycholoog. Binnen PsyMens is Raisa werkzaam binnen de basis- en specialistische GGZ op het gebied van (psycho)diagnostiek en behandeling. Zij heeft ervaring met diverse problematiek uiteenlopend van angst- en stemmingsstoornissen tot persoonlijkheidsproblematiek.

 

 

 

Anne Lindenborn

Anne Lindenborn is sinds 1 april 2019 werkzaam bij Psymens als Klinisch psycholoog en Hoofd behandeling van de vestiging in Amersfoort.
Na zijn opleiding tot psycholoog heeft hij een postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorg psycholoog gevolgd en vervolgens tot Klinisch psycholoog-Psychotherapeut. De afgelopen 20 jaar heeft hij op verschillende afdelingen van een grote instelling gewerkt met een accent op Persoonlijkheidsproblematiek.
Hij heeft veel ervaring met persoonsgerichte behandeling en heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in verschillende psychotherapeutische behandelvormen waaronder Schematherapie, Systeemtherapie en Psychodynamische psychotherapie. Hij is werkzaam als docent diagnostiek aan de Psychotherapie opleiding in Utrecht (RINO) en is als Jaargroepopleider verbonden aan de opleiding tot Klinisch psycholoog. Ook geeft hij lezingen en workshops op het gebied van Persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast is hij erkend supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Gitte Kerkhof

Gitte Kerkhof (1982) werkt sinds april 2015 bij PsyMens als GZ-psycholoog. Na het afronden van de Pabo is zij Psychologie gaan studeren (richting Kind en Jeugd) aan de Universiteit van Utrecht. Vervolgens is zij enkele jaren als psycholoog werkzaam geweest in een kleinschalige GGZ-instelling. Daar deed zij ervaring op in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychologische-, psychiatrische- en gezinsproblematiek. In deze periode is zij de systeemtherapie opleiding gaan volgen aan de RINO te Utrecht, welke zij na anderhalf jaar onderbroken heeft voor de GZ-opleiding. De afgelopen jaren heeft Gitte binnen een grotere GGZ-instelling in het oosten van het land gewerkt. In december 2013 heeft zij de GZ-opleiding aan het SPON te Nijmegen afgerond.

In de diagnostiek en behandeling probeert Gitte haar visie op de problematiek van de jeugdige te verbreden door naar de gehele context te kijken. Een kind/jeugdige is immers onlosmakelijk verbonden met zijn/haar omgeving. Ze maakt gebruik van verschillende behandelvormen, waaronder: EMDR, CGT, oplossingsgerichte methodiek, inzicht gevende therapie, systeemtherapie en mediatietherapie. Daarnaast is zij bekend met het geven van groepstrainingen en oudercursussen. Kwaliteit van zorg vindt zij belangrijk, waarin een respectvolle benadering van de cliënt centraal staat.

Pauline van Doesburg

Pauline van Doesburg (1965) is sinds augustus 2017 werkzaam voor PsyMens (volwassenenzorg) als klinisch psycholoog-psychotherapeut. Na haar universitaire studie Klinische Psychologie (1993) heeft zij gewerkt in o.a. academische ziekenhuizen (psychiatrische afdeling, medische psychologie), enkele grote ggz-instellingen en enige jaren in een eigen praktijk.
In haar behandelingen maakt zij gebruik van methoden en technieken uit de schematherapie, persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (voorheen: cliënt-centered psychotherapie) en (cognitieve) gedragstherapie. Haar affiniteit ligt bij individuele behandelingen.

Anne Lindenborn

Anne Lindenborn is sinds 1 april 2019 werkzaam bij Psymens als Klinisch psycholoog en Hoofd behandeling van de vestiging in Amersfoort.
Na zijn opleiding tot psycholoog heeft hij een postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorg psycholoog gevolgd en vervolgens tot Klinisch psycholoog-Psychotherapeut. De afgelopen 20 jaar heeft hij op verschillende afdelingen van een grote instelling gewerkt met een accent op Persoonlijkheidsproblematiek.
Hij heeft veel ervaring met persoonsgerichte behandeling en heeft zich de afgelopen decennia gespecialiseerd in verschillende psychotherapeutische behandelvormen waaronder Schematherapie, Systeemtherapie en Psychodynamische psychotherapie. Hij is werkzaam als docent diagnostiek aan de Psychotherapie opleiding in Utrecht (RINO) en is als Jaargroepopleider verbonden aan de opleiding tot Klinisch psycholoog. Ook geeft hij lezingen en workshops op het gebied van Persoonlijkheidsstoornissen en persoonlijkheidsproblematiek. Daarnaast is hij erkend supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie.

Pauline van Doesburg

Pauline van Doesburg (1965) is sinds augustus 2017 werkzaam voor PsyMens (volwassenenzorg) als klinisch psycholoog-psychotherapeut. Na haar universitaire studie Klinische Psychologie (1993) heeft zij gewerkt in o.a. academische ziekenhuizen (psychiatrische afdeling, medische psychologie), enkele grote ggz-instellingen en enige jaren in een eigen praktijk.
In haar behandelingen maakt zij gebruik van methoden en technieken uit de schematherapie, persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie (voorheen: cliënt-centered psychotherapie) en (cognitieve) gedragstherapie. Haar affiniteit ligt bij individuele behandelingen.

 

 

Robert Kamminga

Sinds 1 november 2018 is Robert Kamminga (1987) werkzaam bij PsyMens. Hij studeerde klinische psychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam, waarna hij de postdoctorale opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog heeft afgerond.

Robert heeft langere tijd in Amsterdam gewerkt binnen een grote instelling waar hij op verschillende afdelingen heeft gewerkt. Zo is hij begonnen op een afdeling voor persoonlijkheidsproblematiek en complex trauma en heeft hij vervolgens enige tijd gewerkt op een afdeling voor psychosomatische klachten. Daarna is hij zijn opleiding tot Gezondheidszorgpsycholoog begonnen op een afdeling voor angst en dwangklachten, om deze opleiding vervolgens af te maken binnen de basis GGZ.

Robert maakt in zijn werkt gebruik van methodieken uit de cognitieve gedragstherapie en schematherapie.

Wendy Engelen

Wendy Engelen is GZ-psycholoog en sinds januari 2020 werkzaam bij PsyMens. Wendy werkt voornamelijk met volwassenen.

In 2010 is ze afgestudeerd in de Klinische Psychologie aan de Radboud Universiteit Nijmegen, waarna ze voor verschillende grotere GGZ-instellingen als ook kleine psychologie praktijken heeft gewerkt.

Wendy heeft ruime ervaring met psychodiagnostisch onderzoek en in het behandelen van onder andere angst-, stemmings- en traumagerelateerde stoornissen. Hierbij werkt ze vanuit verschillende therapeutische kaders zoals cognitieve gedragstherapie, EMDR, schematherapie, kortdurende psychoanalytische steungevende psychotherapie (KPSP).

Wendy is geregistreerd cognitief gedragstherapeut (VGCt) en is momenteel in opleiding tot Psychotherapeut.

Remco Veltkamp

Remco Veltkamp (1974) is sinds maart 2020 werkzaam bij PsyMens als psychiater. Na zijn 2 doctoraal opleidingen gezondheidswetenschappen en geneeskunde studeerde hij in 2000 cum laude af als arts en specialiseerde hij zich tot psychiater. De specialisatie tot psychiater deed hij bij Pro Persona. Binnen deze opleiding deed hij een brede ervaring op in verschillende afdelingen in Wolfheze, Ede en Amersfoort met als speciaal aandachtsgebied Niet Aangeboren Hersenletsel.  De opleiding tot psychiater werd in 2006 afgerond. Sindsdien heeft hij bij diverse instellingen in verschillende rollen gewerkt waaronder bij een (sociaalpsychiatrisch) FACT Team in Auckland, Nieuw-Zeeland, bij het (toenmalige) RIAGG Amersfoort (zorgprogramma stemming en angst), als inhoudelijk hoofd behandelprogramma Spoedeisende Psychiatrie van het SymforaMeander Centrum voor Psychiatrie alsook in de verslavingszorg bij Solutions.

Op dit moment werk hij, naast zijn werk voor PsyMens, 3 dagen per week als teamleider zorg op een High Intensive Care (gesloten) afdeling van Dimence te Zwolle en is hij visiteur van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie alsook lid van de klachtencommissie van Pro Persona.

Binnen PsyMens is Remco als psychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling van volwassenen. Remco is een praktisch ingestelde psychiater die gelooft dat  goed contact met zijn patiënten, samen optrekken en overeenstemming bereiken over een gezamenlijk plan van aanpak ingrediënten zijn voor een succesvol behandeltraject.

Aernoud van der Knoop

Aernoud van der Knoop (1975) is sinds mei 2020 werkzaam voor PsyMens (volwassenenzorg) als Gz-psycholoog/Psychotherapeut. Na voltooiing van zijn universitaire opleiding klinische psychologie heeft Aernoud 19 jaar lang gewerkt in diverse grote GGZ-instellingen, waar hij onder meer patiënten met ernstige persoonlijkheidsproblematiek, complexe dissociatieve stoornissen en ernstig trauma heeft behandeld. Aernoud is naast zijn dienstverband bij PsyMens werkzaam als ZZP-er bij een praktijk in Amersfoort waar hij adolescenten behandelt die kampen met angst- en stemmingsklachten, vaak tegen de achtergrond van een bedreigde persoonsontwikkeling. Daarnaast is Aernoud werkzaam als docent bij de Rinogroep in Utrecht en bij de Universiteit Utrecht.
In zijn behandelingen maakt hij gebruik van CGT en schemagerichte therapie. Hij heeft zowel affiniteit met diagnostiek, als met het geven van individuele en groepsgerichte psychotherapie.

Annebeth van Sligtenhorst

Annebeth van Sligtenhorst (1983) is sinds mei 2017 werkzaam als psychotherapeut binnen het team Kind & Jeugd Amersfoort van Psymens. Annebeth studeerde af op ontwikkelingspsychologie aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en heeft zich hierna gespecialiseerd tot integratief psychotherapeut aan de RINO te Utrecht. Zij behandelt kinderen, jeugdigen en de mensen om hen heen vanuit verschillende therapie stromingen en methodieken, afgestemd op de klacht en hulpvraag. Annebeth heeft haar ervaring opgedaan binnen teams voor zowel kinder- en jeugd-, als volwassenenpsychiatrie bij kleinere en grotere GGZ-instellingen.

 

 

 

Tessa Bunte

Tessa Bunte werkt sinds november 2017 bij Psymens als kinder- en jeugdpsychiater.
In 2004 heeft zij haar opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater afgerond. Voordat Tessa bij PsyMens begon, was zij werkzaam bij het UMC Utrecht. Daar werkt zij o.a. bij een dagbehandeling voor kinderen en een polikliniek voor jonge kinderen (0-6 jaar) met ontwikkelingsstoornissen.
In 2014 is Tessa gepromoveerd op een onderzoek naar psychiatrische diagnostiek en stabiliteit van diagnosen bij peuters en kleuters. In 2016 heeft zij zich tevens gespecialiseerd in tweelingen met ontwikkelingsstoornissen.
Binnen het team kind en jeugd is Tessa als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.

 

Gitte Kerkhof

Gitte Kerkhof (1982) werkt sinds april 2015 bij PsyMens als GZ-psycholoog. Na het afronden van de Pabo is zij Psychologie gaan studeren (richting Kind en Jeugd) aan de Universiteit van Utrecht. Vervolgens is zij enkele jaren als psycholoog werkzaam geweest in een kleinschalige GGZ-instelling. Daar deed zij ervaring op in diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren met psychologische-, psychiatrische- en gezinsproblematiek. In deze periode is zij de systeemtherapie opleiding gaan volgen aan de RINO te Utrecht, welke zij na anderhalf jaar onderbroken heeft voor de GZ-opleiding. De afgelopen jaren heeft Gitte binnen een grotere GGZ-instelling in het oosten van het land gewerkt. In december 2013 heeft zij de GZ-opleiding aan het SPON te Nijmegen afgerond.
In de diagnostiek en behandeling probeert Gitte haar visie op de problematiek van de jeugdige te verbreden door naar de gehele context te kijken. Een kind/jeugdige is immers onlosmakelijk verbonden met zijn/haar omgeving. Ze maakt gebruik van verschillende behandelvormen, waaronder: EMDR, CGT, oplossingsgerichte methodiek, inzicht gevende therapie, systeemtherapie en mediatietherapie. Daarnaast is zij bekend met het geven van groepstrainingen en oudercursussen. Kwaliteit van zorg vindt zij belangrijk, waarin een respectvolle benadering van de cliënt centraal staat.

Jip Jansma

Jip Jansma (1987) is sinds maart 2017 werkzaam als orthopedagoog bij het team Kind en Jeugd van PsyMens. Jip studeerde af aan de Universiteit van Amsterdam, richting orthopedagogiek. Tijdens deze studie heeft ze een stage doorlopen bij De Bascule in het AMC. Na haar studie heeft zij als ambulant begeleider op verschillende voorscholen in Amsterdam gewerkt met peuters met een ontwikkelingsachterstand, gedragsproblemen of handicap. Dit in nauwe samenwerking met ouders, pedagogisch medewerkers, het ABC en Medisch Orthopedagogisch Centrum ’t Kabouterhuis. Daar heeft ze ervaring op gedaan in het geven van (spel)begeleiding en het adviseren van ouders en pedagogisch medewerkers.
Binnen PsyMens houdt Jip zich voornamelijk bezig met diagnostiek en geeft zij begeleiding aan ouders en kinderen met diverse problematiek. In januari 2018 start zij met de opleiding tot GZ-psycholoog.

 

Margot Dufour

Margot Dufour (1973) is sinds mei 2019 bij Psymens werkzaam als GZ-psycholoog Kind en Jeugd.
Ze behaalde haar Master Orthopedagogiek cum laude en werkte na haar afstuderen enige tijd als psycholoog op de afdeling Medische Psychologie van het Wilhelmina Kinderziekenhuis (UMC Utrecht). Vanwege haar interesse in de kinder- en jeugdpsychiatrie maakte ze in 2008 de overstap naar GGz Centraal Fornhese, een grote aanbieder van specialistische GGZ in de regio midden Nederland. In 2015 rondde zij haar postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd af. Bij Fornhese heeft Margot gedurende 11 jaar gewerkt als (regie)behandelaar op verschillende poliklinieken en een deeltijdbehandeling.
Margot heeft ruime ervaring op het gebied van diagnostiek en behandeling van kinderen en jongeren van verschillende leeftijden (0-21 jaar) met uiteenlopende problematiek. Haar werkhouding kenmerkt zich door een oprechte interesse in de ander, een open en nieuwsgierige houding, professionaliteit en humor. In haar behandelingen maakt Margot gebruik van verschillende behandelvormen waaronder mediatietherapie, oplossingsgerichte therapie, cognitieve gedragstherapie en EMDR.

Mariël Schaefers

Mariël Schaefers (1989) is sinds november 2019 werkzaam bij PsyMens als Orthopedagoog Generalist en Infant Mental Health (IMH) specialist.
Na haar opleiding tot orthopedagoog aan de universiteit van Utrecht heeft Mariël gewerkt vanuit haar eigen praktijk voor basis-ggz en was zij daarnaast werkzaam binnen de specialistische jeugd-GGZ bij een grotere instelling.
De ouder-kind relatie waarbinnen de ontwikkeling van jonge kinderen plaatsvindt heeft haar specifieke belangstelling. De hersenen zijn in de eerste jaren nog volop in ontwikkeling. Hoewel dit aan de ene kant zorgt voor een heel kwetsbare periode, geeft het ook veel mogelijkheden voor behandeling. Om deze reden heeft Mariël zich naast de postdoctorale opleiding tot Orthopedagoog-Generalist ook gespecialiseerd in de Infant Mental Health – de zorg voor de allerkleinsten (van de zwangerschap tot 5 jaar) en hun ouders.
Bij haar behandelingen vindt Mariël het belangrijk om naar de hele context te kijken waarin een kind zich bevindt. Zij maakt gebruik van verschillende behandelvormen.

Dominique Collij

Dominique Collij is sinds 1 maart 2019 werkzaam als psycholoog bij PsyMens Kind en Jeugd in Amersfoort Vathorst. Ze heeft Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij INTER-PSY in de Basis en Specialistische GGZ te Stadskanaal. Dominique heeft zich bij deze GGZ instelling bezig gehouden met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met verschillende problemen.

Bij PsyMens bestaan de werkzaamheden uit diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met diverse problematiek waaronder angst, somberheid, ADHD en ASS. Op dit moment is ze in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut.

 

 

Carolien Wasmus

Carolien Wasmus (1975) werkt sinds 2017 bij PsyMens als verpleegkundig specialist GGZ. Na haar opleiding HBO Verpleegkunde heeft ze jarenlang als groepsleidster op de kinderkliniek van het UMC Utrecht gewerkt. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in het werken met kinderen en hun ouders met uiteenlopende problematieken. Daarnaast heeft ze als ambulant begeleidster gewerkt bij ouders en kinderen met een (vermoeden van) autisme spectrum stoornis in de leeftijd van 0-6 jaar. In het jaar 2012 is Carolien begonnen aan de opleiding tot verpleegkundig specialist (MANP) aan de Hogeschool Utrecht. Gedurende de opleiding werkte ze op de polikliniek ontwikkelingsstoornissen van het UMC Utrecht, waar ze na het voltooien van haar opleiding in 2014, nog 3 jaar gewerkt heeft als verpleegkundig specialist. Hier heeft ze veel ervaring opgedaan in het doen van (complexe) diagnostiek.
Binnen PsyMens houdt Carolien zich zowel bezig met de diagnostiek als ook met verschillende behandelingen waaronder ouderbegeleiding, psycho-educatie, groepsbehandelingen en medicatiecontroles.

Suzanne Ceelen

Suzanne Ceelen (1985) is sinds september 2020 werkzaam bij PsyMens als GZ-psycholoog Kind en Jeugd in Amersfoort. Suzanne studeerde orthopedagogiek aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna zowel de postdoctorale opleiding tot zowel Orthopedagoog-Generalist als GZ-psycholoog gevolgd. Na haar opleiding heeft Suzanne ruim 10 jaar bij verschillende zorgprogramma’s van Jeugdhulp Friesland gewerkt, waarbij zij zich de laatste jaren binnen de medisch orthopedagogische dagbehandeling gespecialiseerd heeft in zorg voor het jonge kind met ontwikkelingsproblematiek (0-6 jaar) . Daarnaast heeft zij de opleiding gevolgd tot therapeut, supervisor en opleider van de evidence based behandelmethode Parent Management Training Oregon (PMTO), die zich richt op de opvoeding van kinderen met ernstige gedragsproblemen. Daarnaast heeft Suzanne binnen de specialistische GGZ gewerkt bij JeugdGGZ (onderdeel van Dimence), waar zij zich bezig heeft gehouden met diagnostiek en behandeling van (jonge) kinderen en jongeren met diverse problemen.

Binnen PsyMens richt Suzanne zich voornamelijk op het jonge kind en de ouder-kindrelatie waarbinnen zij zich ontwikkelen. Daarnaast doet zij diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met verschillende soorten problematiek. Zij maakt hierbij gebruik van verschillende behandelvormen.

Theo Verhoeven

Sinds 1 augustus 2012 is Theo Verhoeven (1957) als psycho-therapeut in dienst bij PsyMens. Vanuit een achtergrond als sociaal psychiatrisch verpleegkundige ontwikkelde hij zich in de praktijk tot eerst relatie- en gezinstherapeut en cognitief gedragstherapeut tot BIG-psychotherapeut. Voor de behandeling van trauma schoolde hij zich tot EMDR-practitioner.
Theo werkt al 35 jaar poliklinisch en gedurende 25 jaar ook via dagbehandeling, met patiënten met angst, dwang, depressie, eetstoornissen, trauma’s en persoonlijkheidstoornissen.
Als relatie- en gezinstherapeut bouwde hij veel ervaring op in het betrekken van de achterban bij psychotherapeutische behandeling. Inmiddels gebruikt hij zijn seniorpositie in het onderwijs, supervisie en leertherapie geven aan psychologen en psychiaters. Hij is erkend supervisor van de Nederlandse Vereniging voor Psychotherapie, de Vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie en de Vereniging voor Schematherapie. Hij geeft les in schematherapie o.a. aan de Radboud Universiteit te Nijmegen en het RINO in Amsterdam. Jarenlang gaf hij leertherapiegroepen aan de universiteit van Gent, België en nu organiseert hij schemaleertherapiegroepen in zijn eigen praktijk.

Tessa Bunte

Tessa Bunte werkt sinds november 2017 bij Psymens als kinder- en jeugdpsychiater.
In 2004 heeft zij haar opleiding tot kinder- en jeugdpsychiater afgerond. Voordat Tessa bij PsyMens begon, was zij werkzaam bij het UMC Utrecht. Daar werkt zij o.a. bij een dagbehandeling voor kinderen en een polikliniek voor jonge kinderen (0-6 jaar) met ontwikkelingsstoornissen.
In 2014 is Tessa gepromoveerd op een onderzoek naar psychiatrische diagnostiek en stabiliteit van diagnosen bij peuters en kleuters. In 2016 heeft zij zich tevens gespecialiseerd in tweelingen met ontwikkelingsstoornissen.
Binnen het team kind en jeugd is Tessa als kinder- en jeugdpsychiater betrokken bij de diagnostiek en medicamenteuze behandeling.

 

Judith van der Hoeven

Judith van der Hoeven (1976) werkt sinds 1 mei 2019 bij Psymens als GZ-psycholoog bij het team Kind en Jeugd Amersfoort Vathorst.
Na de studie ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit Utrecht heeft zij na enkele jaren werkervaring in 2011 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd afgerond en is inmiddels ook EMDR-practitioner Kind en Jeugd. Zij heeft 11 jaar gewerkt als (regie-)behandelaar bij verschillende poliklinieken voor kinder- en jeugdpsychiatrie van Intermetzo. Daar heeft zij zich gespecialiseerd in diagnostiek en behandeling van complex trauma bij kinderen en jeugdigen.
Binnen Psymens houdt Judith zich bezig met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen met uiteenlopende hulpvragen. Tevens geeft zij werkbegeleiding.

 

Dominique Collij

Dominique Colij is sinds 1 maart 2019 werkzaam als psycholoog bij PsyMens Kind en Jeugd in Amersfoort Vathorst. Ze heeft Psychologie gestudeerd aan de Rijksuniversiteit Groningen en heeft daarna gewerkt bij INTER-PSY in de Basis en Specialistische GGZ te Stadskanaal. Dominique heeft zich bij deze GGZ instelling bezig gehouden met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met verschillende problemen.

Bij PsyMens bestaan de werkzaamheden uit diagnostiek en behandeling bij kinderen en jongeren met diverse problematiek waaronder angst, somberheid, ADHD en ASS. Op dit moment is ze in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut.

 

 

 

Lieke Boeve

Lieke Boeve werkt sinds 8 juli 2019 bij Psymens als GZ-psycholoog bij het team Kind en Jeugd Amersfoort Vathorst. Na de studie ontwikkelingspsychologie aan de Universiteit van Nijmegen heeft zij na enkele jaren werkervaring op een MKD en binnen de ambulante kinder-en jeugdpsychiatrie in 2001 de postdoctorale opleiding tot GZ-psycholoog Kind en Jeugd afgerond. Daarna heeft zij 2 jaar bij het Centrum Autisme in Leiden gewerkt. Vervolgens heeft zij 16 jaar gewerkt als (regie-)behandelaar bij de afdeling kinder- en jeugdpsychiatrie van Altrecht in Utrecht. Daar heeft zij ruime ervaring opgedaan in diagnostiek en behandeling van diverse problematiek zoals ADHD, autisme, angst-en stemmingsproblematiek. Daarbij heeft zij speciale aandacht voor het beeld van autisme bij meisjes. Binnen Psymens houdt Lieke zich bezig met diagnostiek en behandeling bij kinderen en jeugdigen met uiteenlopende hulpvragen.

Gieta Lammers – van der Pompe

Gieta Lammers- van der Pompe (1959) is als medeoprichter van PsyMens sinds 1 januari 2008 verbonden aan PsyMens als Directeur Behandelzaken/ klinisch psycholoog en psychotherapeut. Na het afronden van de studie Klinische- en Theoretische psychologie in 1989 richtte zij zich op onderzoek op het grensvlak van de geneeskunde en de psychologie.
In 1997 is zij gepromoveerd aan de MC Erasmus op de effecten van acute stress op de immunologische afweer en hormoonhuishouding bij gezonde vrouwen en vrouwen die een operatie hadden ondergaan vanwege kanker. In de jaren die daarop volgen heeft ze zich in samenwerking met anderen verdiept in de specifieke psychologische en neurobiologische mechanismen die een rol spelen bij het ontstaan én in stand houden van angst en depressie. De resultaten van haar onderzoeken staan beschreven in diverse (internationale) artikelen en vakliteratuur.
Haar overtuiging om meer de rol van psychotherapeut te gaan vervullen nam toe, toen uit één van haar onderzoeken bleek dat vrouwen met depressieve klachten die hadden deelgenomen aan een groepstherapie niet alleen minder angstig en depressief waren, maar ook een betere immunologische afweer hadden. Daarom richtte zij in 2008 samen met haar partner PsyMens op. Afgezien van angst- en depressieve stemmingsstoornissen heeft ze een affiniteit voor het werken met mensen met meervoudige psychische problematiek, al dan niet in combinatie met een persoonlijkheidsstoornis.
In haar werk als psychotherapeut komt de kennis van de fysiologie en neurobiologie van psychische stoornissen die zij in de voorgaande jaren heeft verzameld goed van pas. Zij behandelt ook kinderen en adolescenten die angstig en/of depressief zijn, een stagnerende sociaal-emotionele ontwikkeling hebben en/of gedragsproblemen.