Home Werkwijze Volwassenen Kind & jeugd Veelgestelde vragen Team Verwijzers Wachttijd Verwijzing / Vergoedingen Samenwerking
Aanmelding Psychodiagnostisch onderzoek Advies & behandelplan Toestemming Soorten behandeling Zorg-standaarden Behandel-wijze Crisis Evaluatie ROM-metingen Klant-tevredenheid Terugval
Pagina 1 Pagina 2

Zorgstandaarden en Richtlijnen

De zorgverleners van PsyMens handelen volgens zorgstandaarden en richtlijnen

De visie van PsyMens op behandelingen binnen de geestelijke gezondheidszorg omvat een aantal belangrijke aspecten/onderdelen, waaronder het uitgangspunt dat deze "evidence based" dienen te zijn: PsyMens streeft er naar zoveel mogelijk diagnostische- en behandelmodaliteiten aan te bieden die of "evidence based" zijn (op basis van de meest recentelijke wetenschappelijke inzichten waarbij steeds de Landelijke Multidisciplinaire Richtlijnen tevens als leidraad hebben gediend) of "consensus based".
Daarnaast werkt PsyMens vanuit kwaliteitsoverwegingen met door haar ontwikkelde zorgprogramma's. PsyMens streeft er naar zoveel mogelijk het totale behandelaanbod, zorgprocedures- en processen in zorgprogramma's en daarbij behorende zorgpaden te beschrijven zonder daarbij de zorg per patiënt te verschralen of te verengen. 

Voor een psychisch gezond leven
Over PsyMens Aanmelden Contact Vraag & Antwoord
Disclaimer Privacy Statement