Home Werkwijze Volwassenen Kind en Jeugd PsyMens Team Verwijzers Wachttijd Verwijzing/Vergoedingen Samenwerking
Aanmelding Psychodiagnostisch onderzoek Advies & behandelplan Toestemming Soorten behandeling Zorg-standaarden Behandel-wijze Crisis Evaluatie ROM-metingen Klant-tevredenheid Terugval

Terugval

Als er na afsluiting van de behandeling sprake is van crisis of terugval adviseren wij u dringend contact op te nemen met uw huisarts of de huisartsenpost. Hier zal naar bevind van zaken worden gehandeld. 

In geval van terugval - zonder dat er sprake is van een crisissituatie – kunt u contact opnemen met de huisarts. Deze zal beoordelen of u/uw kind opnieuw verwezen wordt, en zo ja, naar welke zorgaanbieder. Uiteraard kunt u of de huisarts hierover ook met PsyMens contact opnemen.

Voor een psychisch gezond leven
Over PsyMens Aanmelden Contact Vraag & Antwoord
Disclaimer Privacy Statement