Home Werkwijze Volwassenen Kind en Jeugd PsyMens Team Verwijzers Wachttijd Verwijzing/Vergoedingen Samenwerking
Aanmelding Psychodiagnostisch onderzoek Advies & behandelplan Toestemming Soorten behandeling Zorg-standaarden Behandel-wijze Crisis Evaluatie ROM-metingen Klant-tevredenheid Terugval
Pagina 1 Pagina 2

Klanttevredenheid

Aandacht voor de cliënt staat centraal. PsyMens vindt het belangrijk om te weten of u tevreden bent over de behandeling of begeleiding die u van ons ontvangt. Hiervoor voeren wij doorlopend een klanttevredenheidonderzoek uit met behulp van een specifieke landelijk ontwikkelde vragenlijst. Hierin wordt aan cliënten, die in behandeling zijn of in behandeling zijn geweest, onder andere gevraagd naar hun mening over:

• de ontvangen informatie;

• de mate van inspraak in de behandeling;

• de bejegening door de hulpverlener;

• de deskundigheid;

• keuzevrijheid;

• resultaat van de behandeling

 

Daarnaast wordt de cliënt gevraagd om een rapportcijfer te geven over de gehele behandeling en eventuele suggesties te doen.

Voor een psychisch gezond leven
Over PsyMens Aanmelden Contact Vraag & Antwoord
Disclaimer Privacy Statement