Home Werkwijze Volwassenen Kind en Jeugd PsyMens Team Verwijzers Wachttijd Verwijzing/Vergoedingen Samenwerking
Problemen en klachten Samenwerking met andere zorgorganisaties Samenwerking met school Diagnostiek Verschillende soorten behandeling Contracten met gemeenten

Samenwerking met school

Soms ervaart een kind op school problemen. Hij of zij kan moeite hebben met de aangereikte stof, bijvoorbeeld met rekenen, spelling of lezen, of zich moeilijk kunnen concentreren. Ook kunnen het sociaalemotionele problemen betreffen. Uw kind kan faalangstig zijn of moeite hebben met aansluiting te vinden bij andere kinderen. Wij werken al jaren nauw samen met scholen in Midden Nederland. Wij komen regelmatig op scholen om kinderen te observeren in de klas. Hierdoor krijgen we een goed beeld van de problematiek waartegen uw kind aanloopt op school. Daarnaast brengen we regelmatig advies uit aan leerkrachten op basis van de resultaten van het psychodiagnostisch onderzoek dat gedaan is bij het kind die de leerkracht in zijn of haar klas heeft. Op basis hiervan kan de leerkracht gericht de lesmethode aanpassen of weet de leerkracht beter hoe hij of zij met een kind met een specifieke problematiek kan omgaan.

Voor een psychisch gezond leven
Over PsyMens Aanmelden Contact Vraag & Antwoord
Disclaimer Privacy Statement