Home Werkwijze Volwassenen Kind en Jeugd PsyMens Team Verwijzers Wachttijd Verwijzing/Vergoedingen Samenwerking
Aanmelding Psychodiagnostisch onderzoek Advies & behandelplan Toestemming Soorten behandeling Zorg-standaarden Behandel-wijze Crisis Evaluatie ROM-metingen Klant-tevredenheid Terugval
Pagina 1 Pagina 2

Aanmelding en intake

Aanmelding en intake
U bent naar ons verwezen door de huisarts, praktijk-ondersteuner (een psycholoog die nauw samenwerkt  met de huisarts in een huisartsenpraktijk) of door een hulpverlener van het buurtteam. Ook kunt u verwezen zijn door een andere arts of medisch specialist.

U kunt worden aangemeld door de verwijzer (buurtteam, huisarts of kinderarts), door bijvoorbeeld het formulier dat daarvoor bestemd is op onze website in te vullen. Of u kunt uzelf aanmelden, bijvoorbeeld door telefonisch contact op te nemen met het secretariaat of het formulier in te vullen, waarna het secretariaat met u telefonisch contact opneemt. Tijdens het telefoongesprek krijgt u de gelegenheid om uw vragen te stellen. Zodra de officiële verwijsbrief van uw verwijzer bij ons binnen is, maken we een afspraak voor een telefonische screening. 

Voor een psychisch gezond leven
Over PsyMens Aanmelden Contact Vraag & Antwoord
Disclaimer Privacy Statement