Informatie van PsyMens over het Coronavirus

Naar aanleiding van de overheidsmaatregelen inzake het Coronavirus heeft PsyMens tot de volgende maatregelen besloten. Deze gelden in ieder geval tot en met 31 maart, omstandigheden kunnen echter snel veranderen. We houden u via de website op de hoogte.

Uitgangspunt is dat we bij PsyMens proberen behandelingen gewoon door te laten gaan. Mocht een behandeling onverhoopt geen doorgang vinden dan hoort u dat voortijdig van ons.

Wel hebben we een aantal voorzorgsmaatregelen getroffen.

 • Fysiek contact tussen patiënt en behandelaar wordt vermeden;
 • Er wordt in de behandelkamer extra afstand gehouden;
 • Behandelaren wassen na ieder consult de handen;
 • Deurklinken worden regelmatig afgenomen.

Daarnaast geldt het volgende:

 • Wanneer een behandelaar niet op de vestiging aanwezig, maar wel werkzaam is zullen behandelingen telefonisch, via mailcontact of via beeldbellen worden uitgevoerd. Mocht dit het geval zijn, dan wordt u hierover van te voren geïnformeerd;
 • Als u klachten heeft van de luchtwegen, koorts (vanaf 38 graden) en veel moet hoesten blijft u thuis. Indien u daartoe in staat bent zal de behandeling telefonisch, dan wel via beeldbellen worden uitgevoerd. U kunt hiertoe contact opnemen met het secretariaat.
 • Groepsbehandelingen gaan door als behandelaren klachtenvrij zijn. Deelname aan een groepsbehandeling kan uiteraard uitsluitend als u zelf ook klachtenvrij bent.
 • Psychodiagnostische onderzoeken zullen worden afgenomen door behandelaren die op de vestiging aanwezig zijn. Dit kan dus een andere behandelaar zijn dan de behandelaar die eerder stond ingepland. Dit vanwege het feit dat deze onderzoeken op locatie dienen plaats te vinden. 

Verder gelden voor uw veiligheid en om verspreiding te voorkomen de algemene maatregelen:

 • Regelmatig handen wassen;
 • Hoest en nies in de binnenkant van uw elleboog;
 • Geen handen schudden;
 • Blijf thuis als u verkoudheidsklachten hebt.

Voor verdere adviezen/tips belt u de landelijke informatielijn (0800-1351) of kijkt u op de website van het RIVM: www.rivm.nl/coronavirus of van de Rijksoverheid: www.rijksoverheid.nl.